Coca-Cola | Taste the Feeling

100PRIZŲ
KIEKVIENĄ DIENĄ!

Kampanija jau baigėsi. Mėgaukitės šios vasaros skoniu su „Coca-Cola“!

Akcija vyksta: 2016-07-15 - 09-14

#CocaColaVasara

Prizai

Coca-Cola ŠLEPETES
Coca-Cola VIRTUALIOS TIKROVĖS AUSINES
Coca-Cola VIRTUALIOS TIKROVĖS AUSINES

Naudingi dalykai

Foniniai paveikslėliaiGIF

Uplifted
Unstoppable
Sparkly
United
Parsisiųsti Coca-Cola Ringtone
Taste The Feeling - Conrad Sewell

Coca-Cola vartotojų žaidimas „VASARA 2016“

 1. ORGANIZATORIUS

  Šį Coca-Cola vartotojų žaidimą „Vasara 2016“ (toliau tekste „Vartotojų žaidimas“) organizuoja  UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, registracijos numeris: 111484678, juridinis adresas: Šeimyniškių g. 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva, telefono nr. 8 800 26533 (toliau  -  „Organizatorius“). Vartotojų žaidimas rengiamas pagal šias taisykles (toliau  - „Taisyklės“). Organizatorius turi teisę pildyti ar keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei nacionaliniame šalies dienraštyje ir tinklalapyje www.coca-cola.lt.

 2. VARTOTOJŲ ŽAIDIME DALYVAUJANTYS PRODUKTAI

  Vartotojų žaidime dalyvauja toliau nurodyti produktai:
  „Coca-Cola“, „Coca-Cola Zero“, „Coca-Cola light“ gėrimai 0,5 L plastikiniuose buteliuose, pažymėtuose specialia reklamine etikete ir kamšteliu (toliau „Vartotojų žaidimo produktas“), įsigyti Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  Vartotojų žaidimo produktų Reklaminiai kamšteliai išsiskiria pilka spalva ir jų akinių nuo saulės fone pavaizduotu „Coca-Cola“ logotipu su tekstu „Laimėk!“ estų, latvių ir lietuvių kalbomis (toliau - „Reklaminis kamštelis“). Kiekvienas Reklaminis kamštelis vidinėje pusėje turi unikalų kodą, sudarytą iš 7 skaitmenų ir raidės kombinacijos.

  Organizatorius vartotojų žaidimui pateiks iki 1,730,000 produktų.

 3. TEISĖ DALYVAUTI VARTOTOJŲ ŽAIDIME

  Vartotojų žaidime gali dalyvauti visi 12 metų sulaukę ir vyresni fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos teritorijoje (asmenys, sulaukę 12 metų gali dalyvauti ir atsiimti prizus tik kartu su tėvais). Šiame žaidime dalyvauti negali „Coca-Cola HBC Lietuva“ darbuotojai, atstovaujančios reklamos agentūros ir kitų organizacijų darbuotojai bei Organizatoriaus tiesiogiai ar netiesiogiai vartotojų žaidimo tikslams pasamdyti darbuotojai ir jų šeimos nariai.

 4. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TRUKMĖ

  Vartotojų žaidimo „VASARA 2016“ laikotarpis: 2016 m. liepos 15 - rugsėjo 14.

  Vartotojų žaidimo produktų bus galima įsigyti iki 2016 m. rugsėjo 14 d. arba iki kol jų bus prekyboje (jei vartotojų žaidimo produktai būtų išpirkti iki 2016 m. rugsėjo 14 d.). Prizus bus galima atsiimti nuo 2016 m. liepos 15 d. iki rugsėjo 14 d. (imtinai).
  Unikalius kodus bus galima užregistruoti iki 2016 m. rugsėjo 14 d. 23:59:59 val.

  Prizus bus galima atsiimti iki 2016 m. spalio 5 d.

 5. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TERITORIJA

  Vartotojų žaidimas rengiamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 6. DALYVAVIMO VARTOTOJŲ ŽAIDIME TAISYKLĖS

  a) Asmuo, norintis dalyvauti vartotojų žaidime, turi įsigyti jo produktų ir užregistruoti unikalų kodą, rastą po Reklaminiu kamšteliu oficialiame „Coca-Cola“ tinklalapyje (www.coca-cola.lt).
  b) Laimėtojai privalo išsaugoti Reklaminį kamštelį su unikaliu kodu iki prizo atsiėmimo.

 7. PRIZAI

  Vartotojų žaidimo prizai (toliau - „Prizai“)

  • a) 4,340 akinių nuo saulės su unikaliu „Coca-Cola“ dizainu;
  • b) 1,798 poros paplūdimio šlepečių su unikaliu „Coca-Cola“ dizainu (38-39 dydžio raudonos spalvos arba 41-42 dydžio juodos spalvos; laimėtojas galės rinktis iš skirtingų turimų dydžių oficialiame „Coca-Cola“ tinklalapyje www.coca-cola.lt);
  • c) 62 virtualios realybės akiniai (HOMIDO).
 1. PRIZŲ SUTEIKIMO IR ATSIĖMIMO PRINCIPAI

  Vartotojų žaidimo produktų galima įsigyti mažmeninės prekybos vietose Lietuvos teritorijoje.

  Kiekvieną dieną (00:00:01 iki 23:59:59) nuo 2016 m. liepos 15d. iki rugsėjo 14 d. (imtinai), burtų keliu naudojant specialią programą bus išrenkama po 100 laimėtojų.

  Kiekvieną dieną bus išdalinta:

  • 70 akinių nuo saulės su unikaliu „Coca-Cola“ dizainu;
  • 29 poros paplūdimio šlepečių su unikaliu „Coca-Cola“ dizainu;
  • 1 virtualios realybės akiniai (HOMIDO).

  Asmuo, norintis dalyvauti vartotojų žaidime, turi užregistruoti po Reklaminiu kamšteliu rastą unikalų kodą oficialiame „Coca-Cola“ tinklalapyje www.coca-cola.lt. Registracijos metu dalyvis turės užpildyti formą, įrašydamas savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį ir Reklaminio kamštelio unikalų kodą. Užregistruotą kodą patikrins sistema, kuri iškart paskelbs ar kodas laimėjo. Unikalaus kodo pakartotinai naudoti negalima.

  Laimėtojo vardas, pavardė ir Reklaminio kamštelio pirmieji trys skaitmenys/raidės iš 7 skaitmenų ir raidžių kombinacijos bus skelbiami kiekvieną dieną nuo liepos 16 d. 11:00 „Coca-Cola“ oficialiame tinklalapyje www.coca-cola.lt. Registruodamasis dalyvauti vartotojų žaidime, dalyvis sutinka su asmeninių duomenų naudojimu, kuriuos pateikė Organizatoriui tuo tikslu, jog būtų paskelbti laimėtojo vardas ir pavardė (susisiekiant su nugalėtojais, organizuojant Prizų atsiėmimą, sprendžiant skundus ir t.t). Dalyviai turi teisę remtis asmens duomenų apsaugos įstatymu.

  Norėdamas atsiimti Prizą, laimėtojas turės užpildyti formą tinklalapyje www.coca-cola.lt bei pasirinkti iš duotųjų pašto siuntų atsiėmimo vietų/paštomatų, kuriame jis/ji norėtų atsiimti savo Prizą. Tai laimėtojas privalės padaryti per 7 dienas po to, kai jam/jai bus pranešta į registracijos metu pateikto mobilaus telefono numerį. Laimėtojo Prizas į paštomatą bus pristatytas nemokamai.

  Jei dėl kokios nors priežasties laimėtojas negautų SMS žinutės apie Prizo pristatymą ar negautų paties Prizo, laimėtojas per 10 dienų turi susisiekti su Organizatoriaus aptarnavimo centru rašydamas  adresu cocacola@cokeweb.eu arba skambindamas 8 800 26533. Tokiu atveju laimėtojas privalo galėti pristatyti Reklaminį Kamštelį su unikaliu kodu, kuris įrodytų laimėtojo teisę gauti Prizą. Reklaminiai kamšteliai bus atmesti, jei jie bus neįskaitomi, perdaryti, dubliuoti, padirbinėjami, sugadinti ar pažeisti bet kokiu kitu būdu arba jei Reklaminiai Kamšteliai bus su mechaniniais arba kitokiais pažeidimais (toliau - „Kamštelių pažeidimai“).
  Vartotojų žaidimo Prizai, kurie nebus išdalinti (dėl nedidelio unikalių kodų registracijos per dieną skaičiaus) ir Prizai, kurie nebus atsiimti iš paštomatų nurodytu laikotarpiu, pristatytu 8-oje dalyje, bus grąžinami atgal Organizatoriui.

 2. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

  „Coca-Cola“ kompanija, Organizatorius ir jų agentai ar agentūros neprisiima jokios atsakomybės už spausdinimo klaidas ir vartotojų žaidimo, įskaitant Reklaminius kamštelius, pažeidimus. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu vartotojų žaidime ir Prizų gavimu, padengia patys dalyviai ir Organizatorius šių išlaidų neatlygina, nebent šiose Taisyklėse būtų nurodyta kitaip. „Coca-Cola“ kompanija ir Organizatorius neatsako už Prizo nepristatymą ar neįteikimą dėl kamštelių defektų.

 3. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

  Visus su vartotojų žaidimu susijusius skundus (ypač tuos, kurie susiję su Prizų teikimo tvarka) dalyviai turi pateikti raštu iki 2016 m. rugsėjo 30 d. (lemiamos reikšmės turi data ant pašto antspaudo, kuri turi būti ne vėlesnė kaip  2016 m. rugsėjo 30 d.) šiuo adresu: Šeimyniškių 21B, LT-09200 Vilnius, Lietuva.
  Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei taikoma), taip pat išsamus skundo pagrindo paaiškinimas. Skundai, pateikti po nurodyto galutinio termino, nebus svarstomi.
  Organizatorius skundus apsvarstys per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Skundus svarstys trijų Organizatoriaus paskirtų asmenų komisija (toliau – „Komisija“). Komisija tiria dalyvių pateiktus skundus vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir atitinkamais įstatymais.
  Kilus ginčui dėl dalyvavimo vartotojų žaidime įrodymų galiojimo ar tikrumo, Komisija priima sprendimą remiantis šiomis Taisyklėmis, vartotojų žaidimo prekės kamštelio modeliu ir informacija apie jo savybes, kuri įgalina nustatyti jo tikrumą.

  1. Komisijos sprendimai dėl dalyvių pateiktų skundų pateikiami raštu.

  Komisijos sprendimas dėl dalyvio pateikto skundo yra galutinis ir įpareigojantis. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklėmis ir (arba) Taisyklių nereguliuojamais aspektais.
  Organizatorius praneš dalyviams apie Komisijos sprendimą registruotu laišku. Be to, Organizatorius turi teisę pranešti dalyviui apie Komisijos sprendimą telefonu.

 4. KITOS SĄLYGOS

  Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą vadovaudamasis galiojančiais įstatymais ir šiomis Taisyklėmis.
  Dalyvaudami vartotojų žaidime dalyviai sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Taisyklėmis bei Organizatoriaus sprendimais, kurie yra galutiniai visais su vartotojų žaidimu susijusiais klausimais. Prizą dalyvis gaus tik tuo atveju, jei jis laikysis šių Taisyklių.
  Jei šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, Prizai į pinigus ar kitus daiktus nekeičiami. Už nepanaudotus ar neatsiimtus Prizus neatlyginama.

  Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti vartotojų žaidimą bet kuriame jo etape, paskelbdamas apie tai pagal šių Taisyklių 1 straipsnio nuostatas ir esant  esminio šių taisyklių pažeidimo ar piktnaudžiavimo jomis atveju arba atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms.

  Dalyviai gali gauti daugiau informacijos apie vartotojų žaidimą paskambinę telefonu 8 800 26533 arba apsilankę tinklalapyje www.coca-cola.lt. Visas Taisyklių tekstas skelbiamas tinklalapyje www.coca-cola.lt.

Konfidencialumas

Bendroji dalis

Coca-Cola bendrovė gerbia kiekvieno apsilankiusio bendrovės interneto svetainėje asmens privatumą. Konfidencialumo nuostatuose yra įvardyta, kokią informaciją Coca-Cola bendrovė gali kaupti ir kaip ją naudoti.

Asmeniniai duomenys

Coca-Cola bendrovė pasinaudodama savo interneto svetaine nekaups jokios Jūsų asmenį identifikuojančios informacijos (pvz., vardo, adreso, telefono numerio ar elektroninio pašto adreso ("asmeniniai duomenys"), jei Jūs patys savo valia jos nepateiksite. Jei nenorite, kad Jūsų asmeniniai duomenys mums būtų žinomi, prašome jų mums neteikti.

Jei Jūs atskleidžiate savo asmeninius duomenis, mes, jei nėra nurodyta kitaip, galime jais naudotis šia tvarka: galime juos išsaugoti ir naudoti siekdami geriau suprasti Jūsų poreikius ir pagerinti savo gaminių bei teikiamų paslaugų kokybę; mes (arba kiti tretieji asmenys, kurie mūsų vardu vykdo reklamines akcijas) galime naudoti šią informaciją tam, kad su Jumis susisiektume; ir/arba mes galime trečiosioms šalims teikti bendro pobūdžio, nesusijusią su konkrečiu asmeniu, informaciją apie savo interneto tinklalapių lankytojus ar naudotojus. Mes neketiname Jūsų asmeninių duomenų parduoti, nuomoti ar perleisti trečiosioms šalims.

Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiau ta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.

Speciali pastaba tėvams

Interneto svetainė, prie kurios Jūs prisijungėte, yra viena iš bendrųjų Coca-Cola bendrovės svetainių. Periodiškai tam tikros interneto svetainės bus reglamentuojamos specialių konfidencialumo nuostatų , o ne bendrųjų konfidencialumo nuostatų, kuriuose gali būti įrašyti kitokie su vaikais bei privatumu susiję teiginiai.

Vaikai

Coca-Cola bendrovė neketina kaupti duomenų apie jaunesnius nei trylikos metų amžiaus asmenis. Tais atvejais, kai bus tinkama, bendrovė specialiai įspės vaikus nepateikinėti tokios informacijos savo tinklalapiuose ir/arba stengsis gauti tėvų sutikimą. Tėvai turi žinoti, kad Coca-Cola bendrovės konfidencialumo nuostatai reglamentuoja asmeninių duomenų naudojimą, tačiauta informacija, kurią savo laisva valia pašnekesių portaluose, susirašinėdami elektroniniu paštu, publikuodami savo skelbimus ar pan. pateikia vaikai ar kiti asmenys, gali pasinaudoti kitos trečiosios šalys ir siuntinėti nepageidaujamus elektroninius laiškus. Coca-Cola bendrovė pataria visiems tėvams paaiškinti savo vaikams apie saugų ir atsakingą asmeninių duomenų naudojimą naudojantis internetu.

Automatiškai gaunama papildoma informacija

Kai kuriais atvejais, kai Jūs prisijungiate prie interneto svetainės, mes automatiškai (t. y. be registracijos) gauname techninę informaciją, kuri nėra asmenį identifikuojanti informacija. Pavyzdžiui, tai gali būti Jūsų naudojamos interneto naršyklės ar kompiuterio operacinės sistemos tipas, tinklalapio, iš kurio Jūs patekote į mūsų svetainę domeno vardas.

Informacija, kuri automatiškai patenka į Jūsų kompiuterius - slapukai (cookies).

Kuomet Jūs peržiūrinėjate vieną iš mūsų interneto svetainių, mes galime Jūsų kompiuteryje išsaugoti šiek tiek informacijos. Ši informacija pateks į Jūsų kompiuterį slapukų arba panašių bylų pavidalu. Jie daugeliu atvejų mums padės. Pavyzdžiui, slapukai padeda mums pritaikyti interneto svetainę taip, kad ji geriau patenkintų Jūsų interesus bei poreikius. Daugelis interneto naršyklių turi galimybę ištrinti slapukus iš Jūsų kompiuterio atminties, užblokuoti jiems kelią ar įspėti apie juos prieš išsaugojimą. Prašome perskaityti Jūsų naršyklės aprašymą ar pasinaudoti pagalbos komandomis, jei norite apie šias funkcijas gauti daugiau informacijos.

Vartojimo terminai

 1. Naudodamiesi mūsų tinklapiu jūs sutinkate su šiomis nuostatomis
  Prisijungimas prie šios svetainės ir jos naudojimas yra susijęs su išvardytais naudojimo terminais bei visais galiojančiais teisės aktais bei nuostatomis. Prisijungdami prie šios svetainės ir ja naudodamiesi jūs be jokių išlygų ar apribojimų sutinkate su visomis naudojimo sąlygomis. Jūs taip pat pripažįstate, kad bet kokie kiti susitarimai tarp jūsų ir Coca Cola bendrovės yra antriniai šio susitarimo atžvilgiu. Jei jūs nesutinkate ir nepripažįstate be jokių išlygų ar apribojimų šių naudojimo sąlygų, prašome palikti šią svetainę.

 2. Turinio nuosavybė
  Interneto svetainės ir viso jos turinio, įskaitant, tačiau vien tik tuo neapsiribojant, visus publikuojamus tekstus ir iliustracijas ("Turinys"), autorinių teisių savininkė yra Coca Cola bendrovė ir kiti, kuriems taip pat gali priklausyti nurodytos autorinės teisės, jei nėra nustatyta kitaip. Bet koks turinys, kuris susijęs su prekės ženklu, logotipu arba paslaugų ženklu yra taip pat registruotas arba neregistruotas Coca Cola bendrovės ar kitų prekės ženklas. Jums draudžiama naudoti svetainės turinį kitaip, nei nurodyta šiose naudojimo nuostatose, nebent jūs turite raštu patvirtintą turinio savininko leidimą. Taip pat įspėjame, kad Coca Cola bendrovė atkakliai gins savo intelektualios nuosavybės teises ir sieks teisingumo visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis, įskaitant, jei to prireiktų, ir reikalavimą dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

 3. Interneto svetainės naudojimas
  Coca Cola jums suteikia teisę naudoti šią interneto svetainę tokia tvarka: be Coca Cola raštu patvirtinto sutikimo interneto svetainėje esančią medžiagą jums draudžiama platinti, keisti, kopijuoti, transliuoti, reprodukuoti, publikuoti, licencijuoti, naudoti atliekant išvestinius darbus, perduoti, parduoti arba naudoti kitais tikslais; jums draudžiama naudoti interneto svetainę bet kokios antiistatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos siuntimo ar perdavimo tikslais. Taip pat draudžiama siųsti ar perduoti bet kokią medžiagą, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus. Coca Cola bendrovė visapusiškai bendradarbiaus su visomis teisėsaugos institucijomis ar teismais, kurie kreiptųsi į Coca Cola bendrovę prašydami atskleisti kiekvieno asmens, siuntusio arba perdavusio tokią informaciją arba medžiagą tapatybę; ir jums draudžiama naudoti šią interneto svetainę reklamuojant ar vykdant bet kokio pobūdžio komercinį persekiojimą.

 4. Slaptumas
  Bet kokią elektroniniu arba kitu būdu patenkančią į tinklapį privačią informaciją apie asmenį (pavyzdžiui, jūsų vardas, adresas, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas) naudos tik Coca Cola bendrovė, laikydamasi visų Konfidencialumo nuostatuose įvardytų reikalavimų. Bet kuri kita jūsų atsiųsta į tinklapį medžiaga, tokia kaip klausimai, komentarai, pasiūlymai ar pan. bus traktuojama kaip nekonfidenciali ir nesaistoma nuosavybės teisėmis

 5. Garantinių įsipareigojimų paneigimas
  VISAS INTERNETO SVETAINĖS TURINYS GALI BŪTI KEIČIAMAS IR PATEIKIAMAS JUMS "TOKS, KOKS YRA”, BE JOKIŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU VIEN TIK TUO NEAPSIRIBOJANT, IR NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, TIKSLINGUMO AR ĮSTATYMŲ NEATITIKIMO. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta numanomų garantinių įsipareigojimų paneigimo, taigi keletas aukščiau išvardytų išskyrimų nebus jums taikomi. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola kompanija nesiekia apsidrausti ar patvirtinti, kad naudodamiesi kokiu nors tinklapio turiniu nepažeisite kokios nors trečios šalies teisių ir neprisiima atsakomybės dėl publikuojamo Turinio tikslumo, išsamumo ar jo atnaujinimo. Be to, jei kalbama apie kokias nors diskusijas, pašnekesius, susirašinėjimą, persiuntimą, skelbimų lentas ir panašius dalykus, kurie gali būti skelbiami tinklapyje, Coca Cola bendrovė neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl kokios nors šiose tinklapio dalyse publikuojamos antiistatymiškos, grėsmingos, melagingos, klaidinančios, užgaulios, su persekiojimu susijusios, šmeižikiškos, įžeidžiančios, vulgarios, nešvankios, skandalingos, nesantaiką kurstančios, pornografinės ar šventvagiškos informacijos, kuri galėtų tapti kriminaliniu nusikaltimu įvardijamos veikos paskatinimu, užtrauktų civilinę atsakomybę arba kokiu nors kitu būdu pažeistų įstatymus

 1. Išlygos dėl atsakomybės
  VISĄ ATSAKOMYBĘ UŽ ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMĄ PRISIIMATE JŪS PATYS. NEI COCA COLA KOMPANIJA, NEI KOKIA NORS JOS DUKTERINĖ BENDROVĖ, FILIALAS, JOS TARNAUTOJAI AR DIREKTORIAI, NĖ VIENAS IŠ BENDROVĖS AGENTŲ AR KOKIA NORS TREČIA ŠALIS, KURI DALYVAVO TINKLAPĮ KURIANT, SUDARANT AR PRISTATANT NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, IŠPLAUKIANČIUS AR KITUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS AR KOKIU NORS BŪDU SUSIJUSIUS SU ŠIO TINKLAPIO NAUDOJIMU AR JAME SKELBIAMA INFORMACIJA, JEI TAI NĖRA PATVIRTINTA SUTARTIMI, DELIKTU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KOKIU NORS KITU BŪDU, NET JEI YRA ĮSPĖJAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios jurisdikcijos nepripažįsta neabejotinų nuostolių neįtraukimo, taigi kelios iš aukščiau išvardytų išlygų jums nebus taikomos.

 2. Nuorodos į trečios šalies tinklapius
  Interneto svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius, kurie priklauso ir yra administruojami ne Coca Cola kompanijos. Šios nuorodos yra publikuojamos tik jūsų patogumui. Coca Cola bendrovė nekontroliuoja ir neatsako už šių svetainių saugumą ir su jomis susijusius konfidencialumo įsipareigojimus. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų Coca Cola, iš esmės atsiriboja nuo kokios nors atsakomybės už šiuos tinklapius, jei: jie pažeidžia kurios nors trečiosios šalies intelektualios nuosavybės teises; juose skelbiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti; jie nesusiję su sklandžiu prekybiniu procesu ir neatitinka konkretaus tikslo; neužtikrinamas pakankamas saugumas; tinklapiai užkrėsti virusais, o juose patalpinta medžiaga gali pakenkti jūsų kompiuteriams; ir jei jie yra šmeižikiški ar įžeidžiantys. Coca Cola negali nei patvirtinti šių interneto svetainių turinio, nei atsakyti už jose pristatomas prekes ar paslaugas. Jei jūs norėsite sukurti nuorodą į šias ar į mūsų interneto svetainę, tai galite daryti tik savo paties rizika ir jums nereikalingas Coca Cola kompanijos leidimas.

 3. Eksporto kontrolė
  Šiame tinklapyje esanti programinė įranga ir kita medžiaga yra reglamentuojama Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymų. JAV eksporto kontrolės įstatymai draudžia eksportuoti tam tikrus techninius duomenis ir programinę įrangą į tam tikras teritorijas. Iš šio tinklapio jūs negalėsite atsisiųsti programinės įrangos arba ją eksportuoti: į Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Sudaną, Siriją arba į kitą valstybę (arba jei jūs esate šios valstybės pilietis ar gyventojas), kuriai Jungtinės Amerikos Valstijos yra paskelbusios ekonominį embargą; jūs taip pat negalėsite siųsti minėtos programinės įrangos tiems, kurie yra įtraukti į Jungtinių Valstijų Finansų departamento sudarytą specialų sąrašą arba įrašyti į JAV Ekonomikos departamento draudžiamų sandėrių registrą. Coca Cola bendrovė neautorizuoja jos svetainėje esančios programinės įrangos ar medžiagos siuntimo arba eksporto į visas Jungtinių Valstijų eksporto įstatymų uždraustas jurisdikcijas.

 4. Nuostatų pakeitimas
  Coca Cola bendrovė periodiškai ir be jokio išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šiuos naudojimo nuostatus ir juos atnaujinti. Jūs taip pat esate juridiškai susaistytas su visais padarytais pakeitimais ir periodiškai turite apsilankyti tame puslapyje, kuriame jie publikuojami, bei peržiūrėti visus pakeitimus.

 5. Įstatymai ir jurisdikcija
  Šie interneto svetainės naudojimo nuostatai ir jūsų prisijungimas yra reglamentuojami Džordžijos valstijos (JAV) įstatymų, neatsižvelgiant į jokius vėlesnius teisės aktų pakeitimus. Visuotinės jurisdikcijos teismo rūmai, kurių buveinė yra Fultono administraciniame padalinyje, Džordžijoje, JAV, turi išskirtines teises nagrinėti betkokius ginčus, susijusius su šio tinklapio naudojimo nuostatais, ir/arba tokius ginčus, kurių esmę sudaro šis dokumentas, ir/arba tai susiję su mūsų tinklapio naudojimu.

Kontaktai

Kontakti

El. paštas: coca-cola@cokeweb.eu
DUK

Coca-Cola Balti Jookide AS

Mustamäe tee 16
Tallina 10617 Estija
Tel: +372 6817 100
Faks.: +372 6817 101

Viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovė:

Nele Normak
Mob. Tel.: +372 58 651 441
El. paštas: nnormak@coca-cola.com

Slapukų (Cookies) taisyklės.

Bendrovė „Coca-Cola“ įdės slapukus (angl. cookies) į Jūsų kompiuterį, kad Jums būtų patogiau naudotis mūsų interneto svetainėmis, nebent jūs juos išjungsite (skaityti toliau).

Laikydamiesi naujai priimtų ES teisės aktų, privalome Jums pranešti, kaip naudojame slapukus. Parengėme šį tekstą norėdami tai paaiškinti.

Manome, kad svarbu apsaugoti Jūsų privatumą ir atvirai kalbėti apie tai, kaip naudojame Jūsų duomenis. Šio teksto tikslas ‒ Jus informuoti ir padėti Jums maloniai naudotis mūsų interneto svetainėmis.

Kas yra slapukai?

Paprastai aiškinant, slapukas ‒ mažutė tekstinė rinkmena, kurią sudaro duomenų dalys, išsaugomos Jums apsilankius interneto svetainėje. Jo tikslas ‒ padėti interneto svetainėms prisiminti Jūsų veiksmus praeityje. Duomenys gali būti kaupiami, Jums paspaudus ant konkrečios nuorodos ar puslapių, prisijungus prie savo profilio ar skaičius puslapius svetainėje prieš kelis mėnesius ar net metus.

Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę.

Pavyzdžiui, nenaudojant slapuko, patvirtinančio jūsų prisijungimą, tinklapis nežinotų, jog reikia rodyti jūsų profilį. Arba tinklapis kas kartą pateiktų jums pranešimą “atsiprašome, jūs privalote prisijungti”, kadangi neprisimintų, kas jūs esate.

Bendrovės „Coca-Cola“ interneto svetainėse naudojami tam tikri slapukai, užtikrinantys vartotojams geriausią įmanomą naudojimo patirtį, bei tinklapio veikimo efektyvumą (įskaitant ir vartotojo įgalinimą naršyti iš puslapio į puslapį). Naudojame tik slapukus, kurie, mūsų manymu, yra būtini ir naudingi.

Laikydamiesi naujųjų teisės aktų, parengėme detalų šioje svetainėje naudojamų slapukų aprašymą, kad patys galėtumėte nuspręsti, ar Jus tai tenkina, ar verčiau panaikinti esančius slapukus, ar net visai išjungti slapukų naudojimą mūsų svetainėse

Kokios rūšies slapukai naudojami bendrovės „Coca-Cola“ svetainėse?

1. Griežtai būtini slapukai

Tai ‒ esminiai slapukai, leidžiantys naršyti svetainėje ir naudotis jos galimybėmis, pavyzdžiui įeiti į apsaugotas svetainės dalis. Be jų, prisijungimas, bei registracija neleidžiami. Šie slapukai nerenka jokios informacijos apie Jus, kuri galėtų būti naudojama rinkodaros tikslais arba siekiant įsiminti, kur Jūs lankėtės internete.

2. Veiklos slapukai

Šio tipo slapukai renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine, pavyzdžiui, kokius puslapius dažniausiai lankote ir ar gaunate klaidos pranešimų. Jie nerenka Jus identifikuojančios informacijos; visa informacija yra anoniminė. Slapukų išimtinė paskirtis ‒ pagerinti svetainės darbą.

3. Funkciniai slapukai

Šios rūšies slapukai prisimena Jūsų pasirinkimus (tokius, kaip pageidaujama kalba, jūsų vartotojo vardas, ar regionas, kuriame randatės) ir suteikia asmeninių bruožų. Jie gali prisiminti Jūsų atliktus pakeitimus svetainėje, pavyzdžiui teksto šriftai, jų dydis ir kitos svetainės dalys, kurias galite individualizuoti. Jie taip pat gali jums suteikti paslaugas, kurių reikalaujate, tokias, kaip video peržiūra ar komentaro rašymas bloge. Jų renkamą informaciją galima paversti anonimine. Šios rūšies slapukai negali atsekti, kokiose kitose svetainėse Jūs lankotės.

4. Tiksliniai slapukai

Šios rūšies slapukai parenka Jums aktualias ar Jūsų pomėgius atitinkančias reklamas ar pranešimus. Tačiau, kaip bus paaiškinta žemiau, mes nenaudosime slapukų, siekdami reklamuoti jums prekes ar paslaugas. Kartais tiksliniai slapukai siejami su kitomis svetainėmis, pavyzdžiui, Facebook, jeigu sutikote tose kitose svetainėse naudoti jų slapukus, pavyzdžiui paspaudę “Patinka” viename iš puslapių.

Šių keturių kategorijų slapukai dar skirstomi į laikinus (sesijos slapukus) ar ilgiau gyvuojančius slapukus (vadinamuosius išliekančius slapukus).

 • Sesijos slapukai sieja tiktai per vieną sesiją atliktus Jūsų veiksmus. Sesija prasideda atsidarius interneto svetainės puslapį ir baigiasi jį uždarius. Tuomet slapukas sunaikinamas visiems laikams.
 • Išliekantys slapukai yra tie, kurie išlieka Jūsų telefone ar kompiuteryje tam tikrą laiką. Jie įsijungia automatiškai, Jums apsilankius tam tikroje svetainėje.

Slapukai dar gali skirtis vieni nuo kitų, ar jie yra “pirmojo asmens slapukai”, ar “trečiojo asmens slapukai”. Pirmojo asmens slapukus nustato Jūsų lankoma „Coca-Cola“ svetainė, o trečiojo asmens slapukus nustato kažkas kitas. „Coca-Cola“ priima tik prekinio ženklo patvirtintus trečiojo asmens slapukus.

 

Slapukų skirstymas į kategorijas “Coca-Cola” svetainėse

1. Griežtai būtini slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja griežtai būtinus slapukus siekdama:

· Prisiminti tam tikrus duomenis, tokius kaip informacija, kurią įvedate, kai naršote tinklapyje

· Užtikrinti, kad Jūs prisijungiate prie reikiamos paslaugos mūsų svetainėje, kai atliekame pakeitimus svetainės darbe.

 

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė griežtai būtinų slapukų kategorijai, NEBUS naudojami:

· Rinkti informacijai, kuri galėtų būti panaudota reklamuoti Jums prekes ar paslaugas;

· Prisiminti Jūsų pasirinkimams ar vartotojo vardui Jūsų esamai sesijai pasibaigus.

Laikoma, kad lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate su griežtai būtinų slapukų naudojimu.
Jei išjungsite šiuos slapukus, mes negalėsime užtikrinti Jūsų saugumo ar prognozuoti mūsų svetainės veikimo.

Toliau pateikiamas bendrovės Coca-Cola sukurtų slapukų svetainėse, priskiriamų griežtai būtinų slapukų kategorijai, sąrašas.

Slapuko pavadinimas

Slapuko rūšis

Slapuko galiojimas

Kategorija

Naudojimas

ASP.NET_Sessionid

Sesijos slapukas

Išnyksta uždarius naršyklę

Žema arba jokios

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją.

WT_FPC

Išliekantis slapukas

10 metų

Vidutinė

Šis slapukas renka duomenis apie web tendencijas ir yra naudojamas palaikyti sesiją bei identifikuoti vartotoją.

__utma

Išliekantis slapukas

2 metai

Vidutinė

Google Analytics: Renka informaciją, kaip lankytojai naudoja tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

__utmb

Išliekantis slapukas

30 minučių

Vidutinė

Žr. aukščiau.

__utmc

Sesijos slapukas

Išnyksta uždarius naršyklę

Žema arba jokios

Žr. aukščiau.

__utmz

Išliekantis slapukas

6 mėnesiai

Vidutinė

Žr. aukščiau.

Veiklos slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja veiklos slapukus siekdama:

· Pateikti statistiką apie savo svetainės naudojimą;

· Patobulinti svetainę, atsižvelgus į atsirandančias klaidas;

· Patikrinti skirtingus mūsų svetainės apipavidalinimus.

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė veiklos slapukų kategorijai, NEBUS naudojami:

· Prisiminti Jūsų pasirinkimams ar vartotojo vardui Jūsų esamai sesijai pasibaigus.

Kai kuriuos šių slapukų mūsų vardu tvarko kitos kompanijos, tačiau mes neleidžiame tokioms kompanijoms naudoti slapukų jokiems kitiems tikslams, išskyrus anksčiau išvardytuosius.

Laikoma, kad lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate su veiklos slapukų naudojimu. Jei juos išjungsite, negalėsime garantuoti sklandaus mūsų svetainės veikimo.

Toliau pateikiamas sąrašas trečiojo asmens slapukų, priskirtų veiklos slapukų kategorijai.

Slapuko pavadinimas

Slapuko rūšis

Slapuko galiojimas

Kategorija

Naudojimas

_utma

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Google Analytics: Šie slapukai naudojami siekiant surinkti informaciją apie tinklapio lankytojų naršymo ypatumus. Naudojame šią informaciją, kuriant ataskaitas ir siekiant pagerinti tinklapį. Slapukai surenka informaciją anonimine forma, įskaitant ir tinklapio lankytojų skaičių, iš kur lankytojai atėjo bei kokiuose puslapiuose apsilankė.

_utmb

Išliekantis slapukas

30 minučių

Potenciali

Žr. aukščiau.

_utmc

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

_utmz

Išliekantis slapukas

6 mėnesiai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uuid

Išliekantis slapukas

4 metai

Potenciali

Naudojama sekti jus, ką jūs naršote ir kur spaudžiate naršydami po tinklapius internete. Laikui bėgant, puslapiai, kaip xgraph.net, gali sudaryti jūsų internetinį profilį, kuriame dažniausiai atsispindi jūsų lankomi tinklapiai, paieškos, pirkiniai ir kiti veiksmai.

uvc

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Šiuos slapukus įtraukia trečiųjų šalių tiekėjas.  Leiskite naudoti šiuos slapukus, kad galėtumėte dalintis turiniu socialiniuose tinkluose ir elektroniniu paštu.

di

Išliekantis slapukas

2  metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

dt

Išliekantis slapukas

30 dienų, 9 valandų

Potenciali

Žr. aukščiau.

loc

Išliekantis slapukas

2 mėnesiai, 28 dienos

Potenciali

Žr. aukščiau.

psc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uid

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

uit

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Žr. aukščiau.

uvc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

xtc

Išliekantis slapukas

2 metai

Potenciali

Žr. aukščiau.

CokeURLsession

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

X-Mapping-fjhppofk

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Naudojamas apkrovos balansavimui, t.y. prijungia lankytoją prie tam tikro serverio, kuris tiekia turinį.

JSESSIONID

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

mc

Išliekantis slapukas

5 metai

Potenciali

Sekimo slapukų programa, kuri taip pat gali parodyti reklamas iššokančiuose languose (pop-up).

ACOOKIE

Išliekantis slapukas

3 metai, 290 dienų

Potenciali

 

BID

Išliekantis slapukas

25 metai, 10 mėnesių

Potenciali

Slapukai atpažįsta jus, kaip ticketmaster.co.uk vartotoją. Slapukai taupo jūsų laiką išsaugodami jūsų kontaktinius duomenis.

BRAND

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

NDMA

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

SID

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Žr. aukščiau.

CFCLIENT_BDACMS

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFGLOBALS

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFID

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

CFTOKEN

Išliekantis slapukas

30 metų

Potenciali

Nežinoma.

ASPSESSIONIDACRBCQRR

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

icl_current_language

Išliekantis slapukas

1 diena, 9 valandos

Potenciali

Naudojamas išsaugoti jūsų naršymo kalbos pasirinkimą, kad jums nereikėtų kas kartą keitalioti kalbos nustatymų.

2f73a5bbb927ec872d678cc9cfe7ffd0

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

 

PHPSESSID

Sesijos slapuas

 

Vidutinė

Šis slapukas atpažįsta jūsų unikalią sesiją viso naršymo po tinklapį metu.

CMPS

Sesijos slapukas

 

Vidutinė

Gali būti naudojami siekiant individualizuoti ir pagerinti vartotojo naršymo patirtį, taupyti laiką.

_canary

Išliekantis slapukas

5 mėnesiai, 3 savaitės

Potenciali

Twitter gauna prisijungimų duomenis iš apsilankymų svetainėse, kurios naudoja mūsų socialinius priedėlius (social widgets), tokius kaip mūsų “Tweet” ir “Follow” mygtukai. Šie duomenys gali apimti informaciją, tokią kaip IP adresai, naršyklės tipas, lankyti tinklapiai, slapukai ir kiti veiksmai, plačiau aptarti šiose privatumo nuostatose: https://twitter.com/privacy.

VISITOR_INFO1_LIVE

Išliekantis slapukas

7 mėnesiai, 3 savaitės

Potenciali

Kartais mes naudojame YouTube, kad įkelti video turinį. Lankydamiesi mūsų tinklapyje, kuriame patalpintas YouTube vaizdo įrašas, YouTube sukuria mažiausiai 3 slapukus: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, ir PREF. Mūsų tinklapiuose talpinami vaizdo įrašai iš YouTube. To pasekoje, lankydamiesi viename iš puslapių, galite susidurti su slapukais iš YouTube, kurių mes nekontroliuojame. Daugiau informacijos apie YouTube slapukus rasite čia: www.google.com/policies/

 

3. Funkciniai slapukai

Bendrovė „Coca-Cola“ naudoja funkcinius slapukus siekdama:

· Prisiminti Jūsų pasirinktus nustatymus, tokius kaip pageidaujama kalba, išplanavimas, šrifto dydis, spalvos ir kiti nustatymai;

· Prisiminti, ar mes jau prašėme jūsų užpildyti apklausą;

· Parodyti jums, kada esate prisijungęs tinklapyje (jei aktualu);

· Dalytis informacija su savo partneriais, teikiančiais paslaugas svetainėje. Informacija, kuria dalijamės, yra naudojamai išskirtinai paslaugai, prekei ar funkcijai teikti ir jokiam kitam tikslui.

Slapukai, kuriuos bendrovė „Coca-Cola“ priskyrė funkcinių slapukų kategorijai, nebus naudojami:

· Nukreipti jus į reklamas mūsų ar kitose svetainėse.

Kai kuriuos šių slapukų mūsų vardu tvarko tretieji asmenys – tokiu atveju mes neleidžiame trečiajam asmeniui naudoti slapukų jokiems kitiems tikslams išskyrus anksčiau išvardytuosius.

Jūs galite nuspręsti, ar šie slapukai gali būti naudojami, tačiau juos išjungus, tai gali reikšti, kad mes ne visuomet galėsime Jums suteikti kai kurias paslaugas. Taip pat įmanoma, kad juos išjungus, mes negalėsime prisiminti, kad Jūs nepageidavote tam tikros paslaugos.

4. Tiksliniai slapukai

Nepaisant to, jog mes kartais naudojame tikslinius slapukus, mes nenaudojame jokių reklaminių slapukų.

 

Bendrovė “Coca-Cola” naudoja tikslinius slapukus siekdama:

 • Prisijungti prie socialinių tinklų, tokių kaip Facebook. Tada jie gali panaudoti surinktą informaciją reklaminiais tikslais.

Jūs galite nuspręsti, ar šie slapukai gali būti naudojami, tačiau juos išjungus, tai gali reikšti, kad mes ne visuomet galėsime Jums suteikti kai kurias paslaugas. Visi šie slapukai yra administruojami kitų kompanijų, taigi jūs taip pat galite naudoti jų įrankius, kad išjungti slapukus.

 

Slapukų naikinimas

Jei nusprendžiate, kad Jūs nepageidaujate slapukų naudojimo šioje svetainėje, Jūs galite juos lengvai pašalinti iš  Jūsų naršyklėje esančio slapukų aplanko.  Jūs taipogi galite pasirinkti nustatymus savo naršyklėje, kurie blokuotų slapukus arba siųstų įspėjimą prieš išsaugant slapuką Jūsų kompiuteryje.

Kadangi egzistuoja daugybė skirtingų naršyklių, mes nepateikiame instrukcijų visoms naršyklėms, bet galite apsilankyti All About Cookies, kur rasite daugiau informacijos.

Jei naudojate naršyklę Windows Explorer, atlikite šiuos veiksmus:

· Atsidarykite naršyklę Windows Explorer

· Pasirinkite "Search” (“Ieškoti”) mygtuką įrankių juostoje

· Paieškos laukelyje įveskite žodį “cookie” (slapukas) “Folders and Files” (“Aplankų ir failų“) paieškoje

· Pasirinkite "My Computer” (“Mano kompiuteris”) "Look In" ("Žiūrėti") išsiskleidusioje meniu

· Paspauskite “Search Now” (“Ieškoti dabar”) mygtuką

· Pasirinkite ir atsidarykite rastus aplankus

· Paspauskite, siekiant pažymėti norimą slapuko failą

· Paspaukite “Delete” ("Trinti") mygtuką, norėdami ištrinti konkretų slapuko failą.

Jei nenaudojate naršyklės Windows Explorer, paspauskite "Help“ („Pagalba")  savo „Start“ („Pradžios“) meniu ir ieškokite „slapukų", kur galėtumėte rasti informacijos kaip surasti slapukų aplanką.

Tai padarius, Jūs galbūt nebegalėsite naudotis kai kuriomis paslaugomis mūsų svetainėje, arba kitose svetainėse.

 

Jeigu turite kokių nors klausimų apie tai, kaip mes naudojame slapukus, prašome susisiekti su mumis el. paštu ccgb_cic_team@coca-cola.com.

Google Analytics

Bendrovės “Coca-Cola” tinklapiai naudoja Google Analytics, interneto duomenų analizės paslaugą, kurią suteikia trečioji šalis (“Google”). Google įdiegia slapukus, aprašytus aukščiau esančiose lentelėse, siekdama pagelbėti mums analizuojant šio tinklapio naudojimą. Šių slapukų surinkta informacija, susijusi su šio tinklapio naudojimu, jūsų naršyklės bus perduota ir saugoma bendrovės Google, jos serveriuose Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Google naudos šią informaciją mūsų vardu, kad galėtų įvertinti, kaip jūs naudojote mūsų tinklapį, taip pat užpildyti tinklapio aktyvumo ataskaitas ir suteikti mums kitų paslaugų, susijusių su tinklapio aktyvumu bei interneto naudojimu. IP adresai, kuriuos išsaugos Google, nebus niekaip susieti su kita Google saugoma informacija. Jūs galite išjungti ar užblokuoti Google slapukus, pasirinkdami tam tikrus nustatymus savo naršyklėje. Jeigu nuspręsite tai padaryti, jūs galite prarasti galimybę visokeriopai naudotis visomis šio tinklapio galimybėmis. Galite parsisiųsti ir įdiegti Google Analytics slapukų išjungimo priedėlį čia: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

IP adresai

IP adresas yra numeris, kurio pagalba yra atpažįstamas kompiuteris ar kitas įrenginys, naudojamas prisijungiant prie interneto. Dažniausiai, serveris automatiškai surenka IP adresus ir naudoja juos administruojant svetainę. IP adresai dažniausiai yra naudojami kartu su slapukais, kad “atsiminti” kompiuterį arba kitus prietaisus, naudojamus prisijungiant į šį tinklapį. Ši svetainė naudoja IP adresus kartu su slapukais.

Papildoma informacija

Norėdami daugiau informacijos apie slapukus, galite apsilankyti žemiau išvardintuose Interneto puslapiuose:

Naudingos informacijos apie slapukus galima rasti:
http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

Instrukcijos dėl privatumo internete ir elgesio reklamos, kuriamos Interneto reklamos pramonėje:

http://www.youronlinechoices.eu

DUK

Klausimas: Kokie produktai dalyvauja “Coca-Cola” vartotojų žaidime “VASARA 2016” ?
Atsakymas: “Coca-Cola” vartotojų žaidime “VASARA 2016” dalyvauja “Coca-Cola”, “Coca-Cola Zero”, “Coca-Cola light”, visi 0,5 l talpos plastikiniuose buteliuose. Visi akcijos produktai turi pilką akcijos kamštelį ir akcijos etiketę.
Klausimas: Kur galiu rasti kodą?
Atsakymas: Akcijos kodas yra po dangteliu. Akcijos kodą sudaro 7 skaičių ir raidžių kombinacija.
Klausimas: Kokius prizus galiu laimėti “Coca-Cola” vartotojų žaidime “VASARA 2016”
Atsakymas: Kiekvieną dieną galite laimėti “Coca-Cola” akinius nuo saulės, “Coca-Cola” sandalus arba “Coca-Cola” virtualios realybės akinius (HOMIDO).
Klausimas: Ar galiu vieną prizą pakeisti į kitą
Atsakymas: Ne, prizai negali būti keičiami į pinigus ar kitus daiktus.
Klausimas: Ar galiu keisti prizus į pinigus?
Atsakymas: Ne, prizai negali būti keičiami į pinigus ar kitus daiktus.
Klausimas: Kokio dydžio yra sandalai?
Atsakymas: Sandalai yra 2 dydžių: 38-39 dydžio (raudona spalva) ir 41-42 dydžio (juoda spalva) iki kol gausime naujų dydžių sandalų.
Klausimas: Kaip sužinosiu jei laimėjau prizą?
Atsakymas: Laimėtojų vardai, pavardės ir 7 simbolių kodo, pirmosios raidės/skaičiai bus skelbiami oficialiame “Coca-Cola” puslapyje – www.coca-cola.lt, laimėtojų skiltyje, kiekvieną dieną nuo Liepos 16 d., 11:00 val.
Klausimas: Koks yra “Coca-Cola” vartotojų žaidimo “VASARA 2016” akcijos periodas?
Atsakymas: Akcijos periodas yra nuo Liepos 15 d. iki Rugsėjo 14 d. Galite registruoti savo unikalų akcijos kodą nuo Liepos 15 d. 00:00:01 val. Iki 2016 m. Rugsėjo 14 d.
Klausimas: Kaip aš galiu dalyvauti akcijoje?
Atsakymas: Norėdami dalyvauti “Coca-Cola” vartotojų žaidime turite nusipirkti “Coca-Cola”, “Coca-Cola Zero” ar “Coca-Cola light” 0,5 l talpos plastikiniame butelyje ir registruoti unikalų kodą rastą po kamšteliu oficialioje “Coca-Cola” svetainėje – www.coca-cola.lt. Laimėkite prizus kiekvieną dieną!
Klausimas: Kiek kartų galiu dalyvauti žaidime?
Atsakymas: Akcijos metu galite dalyvauti “Coca-Cola” vartotojų žaidime kiek norite. Kiekvienas “Coca-Cola”, “Coca-Cola Zero” ir “Coca-Cola Light” žaidimo kamštelis turi po 1 unikalų akcijos kodą. Kodas gali būti panaudotas tik vieną kartą.
Klausimas: Negavau sms pranešimo apie prizo pristatymą.
Atsakymas: Susisiekite su mumis per Pagalbos Klientams Tarnybą (coca-cola@cokeweb.eu) atsiųsdami savo duomenis ir 7 simbolių kodą.
Klausimas: Mano interneto naršyklė sugedo prieš baigiant registraciją.
Atsakymas: Susisiekite su mumis per Pagalbos Klientams Tarnybą (coca-cola@cokeweb.eu) atsiųsdami savo duomenis ir 7 simbolių kodą.
Klausimas: Kokiu būdu gausiu prizą jei laimėsiu jį “Coca-Cola” vartotojų žaidime “VASARA 2016”?
Atsakymas: Prizai laimėtojams bus atgabenami per OMNIVA siuntų savitarnos terminalus. Registruodamas savo prizą laimėtojas turės pasirinkti iš OMNIVA siuntų savitarnos terminalų sąrašo, kur norėtų jį atsiimti. Prizas laimėtojui bus nugabentas nemokamai.
Klausimas: kaip greitai galiu sulaukti prizo laimėto “Coca-Cola” vartotojų žaidime “VASARA 2016”?
Atsakymas: Prizai laimėtojams bus nugabenami OMNIVA siuntų savitarnos terminalais per 3 dienas sulaukus sms pranešimo apie laimėjimą.
Klausimas: Ką daryti jei pamečiau kamštelį?
Atsakymas: Laimėtojas turi pateikti akcijos kamštelį su unikaliu laimėjimo kodu, kuris įrodytų laimėjimą.
Užduoti klausimą
Dėkojame, jūsų duomenys gauti!

Nugalėtojai

14.Sep

Vaida Goberytė
Ričardas Katinas
Vaidas Mažintas
Vaidas Mažintas
Vaidas Mažintas
Roberta Babrauskaitė
Vytenis Rakauskas
Žilvinas Stankus
Linas Marozas
Ernestas Čaikinas
Markas Genutis
Aiste Jankauskaite
Rokas Eimutis
Kristina Gvozdeva
Renata Rimkienė
Justina Jeskovaitė
Jevgenijus Jeriominas
Edvinas Račys
Lina Grigaite
Mindaugas Jakštas
Rugilė Dimšaitė
Andrius Brazionis
Julija Jablonskiene
Dovydas Petrauskas
Robertas Palionis
Antanas Padegimas
Algirdas Snieška
Kotryna Griauzdaitė
Danguole Lungyte
Paulius Martinkenas
Inesa Dobrodejevienė
Vaida Sluta
Vaida Sluta
Arunas Siauciunas
julius mineikis
Arunas Siauciunas
Skirmante Skirmante
Arunas Siauciunas
Renalda Danelaitytė
Solveiga Žukauskaitė
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Mindaugas Mažeikia
Gabija Akstinaite
Vytautas Urnikis
Arunas Siauciunas
Dovydas Vaikšnoras
Arunas Siauciunas
Gabija Akstinaite
Dina Kolova
Arunas Siauciunas
Paulius baracevičius
Donatas Paškevičius
AUGUSTINA Ryliškytė
Gediminas Astikas
Jelena Kozlova
Mantvydas Petravicius
Edgaras Cepulis
Maxim Orechov
Valdas Asakavičius
Dominykas Sribike
Ugnius Lekečinskas
Vytautas Barbšys
Skirmante Skirmante
Andrejus Ponomariovas
Verena Kazragyte
Skirmante Skirmante
Albert Orechov
Vismantas Čiupas
Gytis Kleiza
Eivinas Pocius
arvydas zepnickas
Darius Jurasius
Karolis Tocionis
Vaida Lukosiute
Lukas Oberauska
Lukas Oberauska
Miglė Usavičiūtė
Martynas Piunovas
Edgaras Tallat-Kelpša
Gediminas Svorobovicius
vainius vasiliauskas
Jurgita Aškelovičienė
Deimante Jarukaite
Deividas Gedvila
Tautvydas Tėvelis
Julius Petrikas
Gabrielė Kazalupskytė
Olga Dinduliene
zilvinas svelnys
Rūta Juodienė
Inga Kalkauskienė
Jevgenijus Bilis
Diana Bagdžiūnienė
Nijole Palubinskiene
Tomas Galinis
saulius valantinas
Krzysztof Dubovski
Igor Kupran
Laisvydas Zederštremas

R42XXXX
L24XXXX
v49XXXX
c92XXXX
m38XXXX
H94XXXX
m95XXXX
Z93XXXX
k52XXXX
S47XXXX
J73XXXX
T35XXXX
X84XXXX
Z59XXXX
Y24XXXX
F68XXXX
Z92XXXX
J46XXXX
V46XXXX
F39XXXX
X65XXXX
W83XXXX
Z27XXXX
Y85XXXX
x89XXXX
N63XXXX
G32XXXX
E43XXXX
Q45XXXX
J68XXXX
C27XXXX
C27XXXX
T65XXXX
L79XXXX
Z96XXXX
G86XXXX
Q68XXXX
X82XXXX
P95XXXX
E93XXXX
H83XXXX
N54XXXX
M67XXXX
P42XXXX
d42XXXX
F43XXXX
P95XXXX
U43XXXX
R67XXXX
M74XXXX
S48XXXX
Z98XXXX
V52XXXX
D96XXXX
H52XXXX
V43XXXX
H76XXXX
Q52XXXX
F32XXXX
P37XXXX
C82XXXX
R74XXXX
Y69XXXX
Y58XXXX
K35XXXX
x62XXXX
J76XXXX
P39XXXX
F24XXXX
C65XXXX
J59XXXX
d42XXXX
F24XXXX
X82XXXX
F85XXXX
R57XXXX
X29XXXX
Q92XXXX
L84XXXX
Y29XXXX
U38XXXX
T45XXXX
T49XXXX
Z47XXXX
Q49XXXX
T26XXXX
J86XXXX
K83XXXX
D69XXXX
p78XXXX
E49XXXX
V45XXXX
G26XXXX
C68XXXX
D94XXXX
T78XXXX
e72XXXX
N42XXXX
L38XXXX
U62XXXX

13.Sep

Neringa Grasyte
Vaidas Dulskas
Samanta Ponelytė
Jonas Daukšys
Aneta Burneikaite
Ligita Brasaitė
Vardenis Pavardenis
Modestas Sadauskas
Daniel Bovgerd
Dainius Šerpytis
Regina Paškevičienė
Audronė Kasiliauskienė
Kipras Martinkus
Jonas Skuja
Gabija Baranovaite
Justas Veršekys
edgar jancevskij
domas zilinskas
Ilja Malkin
Laima Kuusaitė
Daina Vakrinienė
Arūnas Grinkevičius
Rokas Rumeika
pijus pinkevicius
Kamile Noreikaite
Modesta Štrimaitienė
Laura Martin
rytis ramonas
rytis ramonas
Laura Butkutė
Vaida Jančaitytė
Viktoras Berenis
Rasa Jakubeniene
rytis rutkauskas
Regimantas Šimkus
Vaida Kielienė
Vaida Kielienė
Aurimas Jakas
Lukasant Lukas
Vaida Kielienė
Deivydas Vieraitis
Ruta Giedraitiene
Ignas Bataitis
Eimantas Slavinskas
Manfredas Feiferas
agne ceckuviene
Laura Kinderyte
Aurelijus Šalkauskis
Alvina Jusčiūtė
Alvina Jusčiūtė
Alvina Jusčiūtė
Justas Urbonas
Alvina Jusčiūtė
Gintarė Ramanauskaitė
Alvina Jusčiūtė
Alvina Jusčiūtė
Algirdas Šukevičius
Arvydas Bartkus
Marius Novokunskis
Kristupas Bagdonas
Vismantas Kalačius
Povilas Sargautis
Elvinas Zidonis
Elvinas Zidonis
Edgaras Rudko
Aleksandras Kučinovas
Arturas Bartkus
Justinas Sneideris
Donatas Stankevicius
Donatas Stankevicius
Airidas Gedvilas
Aivaras Ramanauskas
Pranas Sleinius
Domas Zvirblis
Karolis Ruzijev
Ernesta Lukauskaitė
Karolis Kuodys
Ernesta Lukauskaitė
Tadas Jakubauskas
Ernesta Lukauskaitė
Ernesta Lukauskaitė
Valdemaras Ziezys
Mindaugas Liekis
Viktoras Stundys
Liuda Kozer
Nijolė Rasymienė
Rasa Brazdziuviene
Edgaras Žaleduonis
Remigijus Zanizauskas
Gabija Jurėnaitė
Domantas Gornovas
Edgaras Tallat-Kelpša
KESTUTIS SLIVKO
Diana Lebedeva
Roberta Kozlova
Rytis Žiūraitis
Audrius Velavicius
Linas Baranauskas
Povilas Eriksonas
Deividas Sirutavičius

S64XXXX
t78XXXX
S43XXXX
V24XXXX
X39XXXX
Q54XXXX
P34XXXX
Q37XXXX
E83XXXX
x59XXXX
H96XXXX
C27XXXX
F57XXXX
Q39XXXX
R38XXXX
L24XXXX
n59XXXX
U78XXXX
J67XXXX
C85XXXX
U32XXXX
Y98XXXX
H97XXXX
z94XXXX
P85XXXX
W95XXXX
Z63XXXX
f73XXXX
u72XXXX
P43XXXX
U45XXXX
Q83XXXX
C32XXXX
K92XXXX
Y28XXXX
M24XXXX
Z39XXXX
T39XXXX
M67XXXX
W68XXXX
C78XXXX
K63XXXX
R38XXXX
R24XXXX
N52XXXX
G72XXXX
s47XXXX
V83XXXX
a78XXXX
h58XXXX
k74XXXX
E43XXXX
m56XXXX
P39XXXX
w79XXXX
m27XXXX
S24XXXX
Y82XXXX
N95XXXX
Z23XXXX
z57XXXX
m23XXXX
S98XXXX
M98XXXX
e58XXXX
S79XXXX
U53XXXX
M56XXXX
K96XXXX
H89XXXX
K72XXXX
E76XXXX
Z53XXXX
C47XXXX
M94XXXX
S23XXXX
L72XXXX
D64XXXX
T84XXXX
F65XXXX
U23XXXX
w25XXXX
C64XXXX
j79XXXX
G59XXXX
E83XXXX
J83XXXX
Y78XXXX
X27XXXX
P85XXXX
X42XXXX
P32XXXX
S24XXXX
H29XXXX
J97XXXX
C46XXXX
m63XXXX
L53XXXX
X73XXXX
Y89XXXX

12.Sep

Indrė Švilpauskaitė
Indrė Švilpauskaitė
Rapolas Šutavičius
Tomas Jakas
Arnas Kmieliauskas
Povilas Jarmala
Vilius Skanulis
Nerijus Mikolaitis
Ramutė Jarmolavičienė
Goda Lašakauskaitė
Laura Radiulyte
Kajus Sakalauskas
Raminta Vėžytė
vilija čičovaitė
Nojus Vorobjovas
Ingrida Kovalevskaja
Gabija Gramaite
Paulius Bruneika
migle maciukaite
Mantas Šernas
Nauris Šmulkštys
donatas auglys
monika breskyte
Vydas Guobužas
Renata Gadliauskienė
Vytenis Bendoraitis
Alvinas Krasauskis
vilija čičovaitė
Rokas Kušeliauskas
Modestas Sulskis
Karolis Raduševičius
Vaida Žvinklytė
Karolis Raduševičius
Benas Pavilonis
Tatjana Symon
Domantas Norkūnas
Danielius Makauskas
Tadas Miseikis
Eimantas Vegys
Tatjana Symon
Povilas Saulevičius
Tomas Amšiejus
Giedrius seduikis
Tatjana Symon
Povilas Jarmala
Vaidas Budrys
Arnas Kuciauskas
Evaldas Baciuska
Tatjana Symon
Asta Budžienė
Karolis Kliopovas
Elvinas Zidonis
Paulius Baronas
Tija Petkevičiūtė
Pawel Aleksandrowicz
Edvinas Macerinskas
Vaidotas Kukenys
Tatjana Symon
Arturas Vaišvilas
Pawel Aleksandrowicz
Rasa Petkutė
Arūnas Armanavicius
saulius karaliunas
Mantas Šeižys
ignas malinauskas
Simonas Mizgiris
Juozas Jokubauskas
Dainius Kryžanauskas
Gustas Kirkliauskas
Andrius Malakauskas
Irina Vainblat-daugviliene
Meda Mikalajunaite
kestutis slivko
Artiom Uryvkov
Marius Vasiliauskas
Arnas Kuciauskas
Ramune Indicianskaite
Ramune Indicianskaite
Antanas Jasaitis
Daiva Kerul
Arnoldas Rauga
TADAS ULOZAS
Sandra Ciziene
Karolina Grebliunaite
Vaida Žvinklytė
Diana Bagdžiūnienė
Justyna Koltun
Andrius Urbutis
Andrius Urbutis
Andrius Urbutis
LIJANA MARCELIONIENE
Vaida Žvinklytė
Jolita Zolubaitė
Lukas Povilauskas
Jurijus Suchanovas
Karolina Lukošiūnaitė
Karolina Lukošiūnaitė
Remigijus Kl
Matas Stanionis
don doc

N46XXXX
W38XXXX
R97XXXX
C46XXXX
K47XXXX
H25XXXX
A96XXXX
C62XXXX
Y32XXXX
N42XXXX
X79XXXX
U56XXXX
S98XXXX
v43XXXX
K62XXXX
W52XXXX
V73XXXX
Z25XXXX
n23XXXX
V96XXXX
L32XXXX
W29XXXX
G38XXXX
M89XXXX
Q53XXXX
N46XXXX
H32XXXX
h87XXXX
V79XXXX
M27XXXX
T72XXXX
D92XXXX
W85XXXX
F62XXXX
D75XXXX
N54XXXX
F87XXXX
V97XXXX
H53XXXX
W34XXXX
X38XXXX
X87XXXX
Z46XXXX
V78XXXX
H32XXXX
W46XXXX
W97XXXX
Q75XXXX
X86XXXX
F34XXXX
E37XXXX
C83XXXX
G52XXXX
G87XXXX
P23XXXX
Q46XXXX
N95XXXX
W25XXXX
K29XXXX
Y65XXXX
R96XXXX
Q42XXXX
u79XXXX
U29XXXX
Q42XXXX
P43XXXX
T79XXXX
T38XXXX
L28XXXX
P32XXXX
F53XXXX
Y78XXXX
L76XXXX
v86XXXX
H63XXXX
H56XXXX
Z94XXXX
R75XXXX
D94XXXX
L97XXXX
L26XXXX
N69XXXX
W72XXXX
V52XXXX
N94XXXX
H49XXXX
E79XXXX
Z39XXXX
G87XXXX
S95XXXX
F97XXXX
F35XXXX
F46XXXX
P86XXXX
X37XXXX
K48XXXX
G26XXXX
V37XXXX
F36XXXX
P63XXXX

11.Sep

Tomas Ščerbinskas
mantas krisiulevicius
viktoras berenis
jolants rackeviciute
Aidas Pečukevičius
Ernesta Lukauskaitė
Deimantas Šarkiūnas
Dainius R.
Daumantas Križanauskas
Jurgita Stasauskiene
Pavel Kalčinskin
Ana Švaikovskaja
Simas Pranevicius
Eimantas Aukstuolis
Karolis Astrauskas
Karolis Puzas
konradas Pakalnis
Lukas Uscila
Rasa Šukienė
Ruslan Strelcov
Rasa Šukienė
Albinas Kanapienis
Milda Mišeikaitė
Paulius Remeza
Justas Veršekys
Arnoldas Krasauskas
Robertas Kazlauskas
Lukrecija Griciūte
Vilius Saulevicius
Rasa Gimbickaite
Gintarė Šlepetyte
Evaldas Vitkauskas
Alina Pudzemiene
guste egle sventkauskaite
Lina Čėsnienė
emilis riepsas
Lukas Eimontas
Gabija Leckauskaite
eimantas ramanauskas
Daniel Jankovskij
emilis riepsas
Renata Janavičienė
Gabija Leckauskaite
Lukas Kasparavičius
svetlana ivoskiene
Vitalija Urpšienė
Kristupas Griksas
Dominykas Raila
Domas Ilgunas
Monika Narkevičiūtė
Ona Birštonaitė
micke forsmann
maksimas azanovas
Laura Simutytė
algirdas macenskis
algirdas macenskis
VIOLETA MKRTCIAN
algirdas macenskis
Ruta Valiukaite
Laimonas Šukys
VIOLETA MKRTCIAN
Alvydas Bielskis
Alvydas Bielskis
jolanta rackeviciute
Alvydas Bielskis
VIOLETA MKRTCIAN
Julia Greene
Saulius Juška
Aurimas Kraulidaitis
Sigitas Stanionis
Rokas Bliznikas
Jurgita Pyragaitė
Alvydas Bielskis
Alvydas Bielskis
Artūras Ganevičius
Indrė Švilpauskaitė
Marius Zelionka
Irina Beloziorova
Raimondas Dumbliauskas
Deimantė Matulienė
Alvydas Bielskis
Ernesta Vilčinskienė
Gintaras Mickevičius
Patricija Markevičiūtė
Edgaras Tallat-Kelpša
Radvilė Pauraitė
Eimantas Vaišvila
Ramune Indicianskaite
Ramune Indicianskaite
Evelina Daunaravičiūtė
Vardenis Pavardenis
Mindaugas Verkys
Evaldas Melinskas
deividas rakauskas
Vilius Linge
Maksim Bogdanovic
Maksim Bogdanovic
valentin beliajev
Henrikas Galdikas
Laisvydas Zederštremas

J63XXXX
x32XXXX
K58XXXX
u39XXXX
M54XXXX
T42XXXX
W72XXXX
Z35XXXX
F28XXXX
J32XXXX
D57XXXX
G37XXXX
K28XXXX
Q76XXXX
W46XXXX
V26XXXX
c59XXXX
T34XXXX
V45XXXX
c45XXXX
N73XXXX
N78XXXX
V42XXXX
C34XXXX
S89XXXX
M95XXXX
W38XXXX
v26XXXX
U67XXXX
J32XXXX
T29XXXX
Z37XXXX
D43XXXX
E54XXXX
R29XXXX
J49XXXX
W97XXXX
H34XXXX
N75XXXX
P69XXXX
K36XXXX
R94XXXX
F52XXXX
R74XXXX
q62XXXX
F72XXXX
Y69XXXX
G86XXXX
M35XXXX
W98XXXX
J42XXXX
x89XXXX
z43XXXX
M86XXXX
Y75XXXX
M69XXXX
D78XXXX
M38XXXX
T32XXXX
P48XXXX
F92XXXX
S59XXXX
E82XXXX
Y64XXXX
Z54XXXX
Z27XXXX
E49XXXX
H59XXXX
Y25XXXX
J49XXXX
T24XXXX
K49XXXX
F93XXXX
E94XXXX
Q76XXXX
F35XXXX
T46XXXX
F95XXXX
E96XXXX
L73XXXX
M83XXXX
H72XXXX
J49XXXX
K68XXXX
V98XXXX
R24XXXX
L67XXXX
S53XXXX
K92XXXX
H75XXXX
R47XXXX
S86XXXX
Q86XXXX
H38XXXX
W54XXXX
C57XXXX
T56XXXX
C67XXXX
M83XXXX
F59XXXX

10.Sep

Ernestas Subacius
Liveta Jankauskaite
Beata J-J
Kotryna Kuzminaitė
Kotryna Kuzminaitė
Kamilė Krušinskaitė
Augustas Mendelis
Gabrielė Bendikaitė
Ramunė Čypienė
liubertas strazdas
Vilma Vilma
Aurimas Vaitiekunas
igoris semenovicius
vilius piesliauskas
Barbora Butkevičiūtė
Viktorija Užkurnyt
Tadas Stankevičius
jevgenij jeriomin
Vadimas Žigajevas
Eva Mulskytė
Gintare Jucikaite
raimondas petlinskas
Simonas Rukanskis
Roland Velicko
Aistis Jankūnas
Virginija Pajaujiene
Žydronė Motiejūnaitė
Karolis Sukockas
Donatas Matulaitis
neringa bertasiute
Emilis Siaurusaitis
Marius Liogis
Laurynas Žemaitaitis
Marius Daunoras
Einaras Pakštys
sandra jonutiene
Titas Pėža
Vilius Korsakas
manvidas stakvilevicius
Mantas Rucinskas
emilija narkeviciene
Dovydas Pociejus
Marius Daunoras
Gintarė Volskytė
Jovita Avižinienė
emilija narkeviciene
Vilius Korsakas
Mantas Kyguolis
Šarūnė Širvinskaitė
Laurynas Žemaitaitis
LUKAS KLEVAS
dovile semaskiene
Raminta Junevičiūtė
Zan Rastrigin
Povilas Jarmala
Povilas Jarmala
Arturas Danielius
Zan Rastrigin
Indrė Žutautaitė
dominykas ivoska
Zan Rastrigin
Greta Vinčaitė
Saulius Repečka
Vilius Korsakas
Aušra Keblaitytė
Justas Alminauskis
Mantas Kryzevicius
Deimantė Šniukaitė
Irmantė Budginaitė
Romanas Kozliner
Audrius Jonavicius
Andrius Meškauskis
Giedrė Veličkiėnė
Vilius Vasiliauskas
Deimante Sitnikaite
Tadas Sagatis
Vismantas Čiupas
Sandra Chaladavičiūtė
Andrej Grigorjev
Tautvydas Liutkus
Inga Geceviciute
Vaidotas Petrauskas
Evita Čeplikaitė
Edgaras Tallat-Kelpša
Nojus Vorobjovas
Audronė Palaimienė
Ieva Malakauskaite
Virginija Šalkė
Tomas Jankovskij
Lina Račytė
Ričardas Katinas
Ignas Grigaliunas
Robertas Simkus
Tomas Narusevic
Ernestas Subacius
Eglė Žalabinaitė
Tautvydas Peteris
Lukas Oberauskas
neilas burevicius
Robertas Kimleris

M42XXXX
H97XXXX
W38XXXX
L58XXXX
S23XXXX
S62XXXX
P84XXXX
Q96XXXX
J89XXXX
t25XXXX
S59XXXX
K87XXXX
z35XXXX
p93XXXX
M83XXXX
L36XXXX
N89XXXX
H56XXXX
X35XXXX
S43XXXX
Y98XXXX
x52XXXX
S62XXXX
K93XXXX
S57XXXX
M74XXXX
F78XXXX
C56XXXX
D58XXXX
V95XXXX
C95XXXX
W79XXXX
Q45XXXX
L58XXXX
H74XXXX
P49XXXX
C84XXXX
Q32XXXX
h24XXXX
H96XXXX
F37XXXX
J97XXXX
F67XXXX
N59XXXX
D39XXXX
T48XXXX
J86XXXX
y68XXXX
U98XXXX
R97XXXX
E79XXXX
Y62XXXX
Q89XXXX
Y39XXXX
R64XXXX
P29XXXX
F98XXXX
N79XXXX
M86XXXX
z94XXXX
R39XXXX
N96XXXX
Z48XXXX
P35XXXX
Y74XXXX
S37XXXX
R86XXXX
F75XXXX
V37XXXX
N27XXXX
L36XXXX
C68XXXX
D67XXXX
U86XXXX
R47XXXX
M28XXXX
X53XXXX
Z98XXXX
H37XXXX
D58XXXX
S84XXXX
L37XXXX
C42XXXX
X79XXXX
E92XXXX
G94XXXX
K84XXXX
M89XXXX
R36XXXX
C45XXXX
Q68XXXX
Q34XXXX
G89XXXX
K76XXXX
H85XXXX
X29XXXX
S28XXXX
W38XXXX
Q56XXXX
G42XXXX

09.Sep

Petras valiulis
Edvin Rogačiov
Petras valiulis
Aleksandr Bartosevic
Augustė Šukevičiūtė
Dominykas Stasiulaitis
Marius Gedrimas
Marius Gedrimas
Marius Gedrimas
Inga Balzeriene
Nerijus Vaiciunas
Mindaugas Trikšys
Ligita Dragune
fausta balčiūnaitė
Egidijus Valaitis
Snieguolė Žižliauskienė
Anželika Gumuliauskienė
Mindaugas Abrasonis
Ignas Buinickas
Aurimas Gūžys
Eglė Razmutė
Kotryna Franckevice
Paulius Remeza
Dovile Fedoravice
Monika Drungilaitė
Donatas Baranauskas
Deimantė Mockutė
Arūnas Grinkevičius
Aurimas Sniukas
monika skeceviciute
Tadas Ambrazas
Paulius Slavinskas
Vitalijus Gubanovas
Andrius Meškauskis
KAMILĖ Žemgulytė
Ramūnas Valiulis
Paulius Dailidonis
Karolis Ezerinis
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Sergej Ryškevič
Pranas Kartavicius
Justinas Šmulkštys
Elvinas Zidonis
Arunas Siauciunas
German Balandin
Arunas Siauciunas
Laura Pov
sarunas slekys
Modestas Glušokas
Renaldas Damijonaitis
Saulius Balynas
Vaidas Budrys
Rimvydas Buckus
Aivaras Ramanauskas
Lukas Tamošiūnas
Karolina Martikoniene
Inga Žiliūtė
Domas Baliukonis
Deividas Gedvila
Rugilė Bandzevičiūtė
Algirdas Dombrauskas
Lukas Kalanta
Kristina Šiupšinskienė
Simas Petrauskas
Kristina Šiupšinskienė
Erikas Razutis
Saimonas Vaitkevičius
Saulius Misevičius
Sergej Kulikov
Evelina Zagorskaite
Ingrida Almonaitienė
Raminta Antanavičiūtė
Robertas Grigenas
Indre Kolesnikovaitė
Diana Gencauskiene
Maksimas Reznikovas
Enrika Bedova
Enrika Bedova
Enrika Bedova
Martynas Juodis
Sniedze Tallat-Kelpša
Gedgaudas Pipiras
Gediminas Levandavicius
Gediminas Levandavicius
Edgaras Tallat-Kelpša
Diana Lebedeva
Lina Račytė
Martynas Bartkevicius
Raimonda Vyturytė
Gaudenta Žaltauskienė
Vaidas Valutkevičius
Vaidas Valutkevičius
Vaidas Valutkevičius
Vaidas Valutkevičius
Vaidas Valutkevičius
Vaidas Valutkevičius
jaroslav andruskievic

t59XXXX
J96XXXX
H32XXXX
X23XXXX
D65XXXX
F68XXXX
R92XXXX
C27XXXX
J23XXXX
Z23XXXX
G27XXXX
w28XXXX
Q69XXXX
Y67XXXX
P67XXXX
G82XXXX
U46XXXX
W64XXXX
Q47XXXX
Y98XXXX
U52XXXX
X49XXXX
H62XXXX
K89XXXX
J69XXXX
D95XXXX
U62XXXX
T64XXXX
C38XXXX
Z95XXXX
S87XXXX
V73XXXX
F53XXXX
F83XXXX
T65XXXX
N59XXXX
S97XXXX
N92XXXX
K73XXXX
F72XXXX
P47XXXX
U47XXXX
J86XXXX
E35XXXX
E52XXXX
R76XXXX
S78XXXX
Q23XXXX
K34XXXX
V98XXXX
G48XXXX
J25XXXX
z34XXXX
V63XXXX
C93XXXX
H64XXXX
S75XXXX
D59XXXX
S56XXXX
t73XXXX
G74XXXX
K34XXXX
V95XXXX
G96XXXX
Z86XXXX
P79XXXX
M74XXXX
G45XXXX
C56XXXX
X64XXXX
P86XXXX
R56XXXX
M39XXXX
P85XXXX
K97XXXX
P42XXXX
J85XXXX
W58XXXX
K97XXXX
Q85XXXX
Y39XXXX
G26XXXX
L56XXXX
J73XXXX
D56XXXX
H63XXXX
S26XXXX
R62XXXX
T63XXXX
F43XXXX
K62XXXX
V82XXXX
X84XXXX
C94XXXX
H92XXXX
D48XXXX
L43XXXX
K78XXXX
F83XXXX
H38XXXX

08.Sep

Rokas Ruškys
Kasparas Gelžinis
Tadas Gasiulis
gabriele arvazaite
Dainius Mackevicius
Arturas Ciulada
Viktorija Dvarvytyte
Emilija Vaičiūnaitė
Vytenis Rakauskas
Deivydas Miliauskas
Artūras Stepanenka
tadas laucius
Agnė Andrulienė
Virginija Samulionytė
Mindaugas Draukšas
Paulius Saulėnas
Rimgaudas Samigulinas
Evelina Kripaitė
Evelina Rokaitė
Rasa Gasparkaitė
Tomas Zekonis
Tomas Davidovič
Edgaras Bebrauskas
eivyde vainauskaite
Daumantas Križanauskas
Saulius Balynas
Augustinas Kulbickas
Egidijus Liugaila
Gustas Kirkliauskas
arunas ceponas
Evelina Juršaitė
Titas Nalivaika
Ramunas Augutis
Justinas Šmulkštys
Armandas Šiugžda
mantas aleksynas
Arnas Maslinskas
Antanas Damulis
MINDAUGAS ZUOKAS
Svajunas Sukackas
Eimantas Januškevičius
Arunas Siauciunas
RAMŪNAS VALIULIS
Arvydas Bartkus
Arturas Bartkus
Arunas Siauciunas
Arvydas Bartkus
tomas jonuska
Arunas Siauciunas
Jurgis Tamošiūnas
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Vaidas Litvaitis
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Berna Ručinskaitė
Kipras Martinkus
Arunas Siauciunas
Edvinas Račys
vidmantas bruzga
Oksana Komar
Gytis Daugirdas
MOTIEJUS MEILUNAS
Lukas Stoškus
Eglė Lietuvninkaitė
Deivydas Zagorskas
Evaldas Apolianskas
Armimas Jakimavičius
Gustas Kirkliauskas
rasa marcinkeviciene
Edvin Daugerdas
Martynas Mičiūnas
KESTUTIS SLIVKO
Marius Gedrimas
Andrius Saliamonavičius
Andrius Saliamonavičius
Marius Gedrimas
Marius Gedrimas
Marius Gedrimas
igoris semenovicius
Marius Gedrimas
Agniete Marazaite
Mindaugas Sirvys
Danute Jesko a
Rita Žitkauskaitė
Edgaras Luščikas
Tomas Adomaitis
RAMUNAS VALIULIS
Aurimas Vaitiekunas
Eimantas Vaišvila
KESTUTIS SLIVKO
Renatas Žaltauskas
Laima Kirkliauskaitė
Tadas Brigys
Edvinas Sedlevičius
Edvinas Sedlevičius
Indre Vain
Jurijus Suchanovas

J52XXXX
M38XXXX
h87XXXX
w45XXXX
D67XXXX
L87XXXX
J85XXXX
Z62XXXX
q29XXXX
Y56XXXX
n57XXXX
f64XXXX
Y26XXXX
S46XXXX
C86XXXX
q69XXXX
V82XXXX
M38XXXX
T24XXXX
W97XXXX
f36XXXX
V95XXXX
P56XXXX
f52XXXX
U49XXXX
M67XXXX
c28XXXX
Q46XXXX
U94XXXX
k52XXXX
V54XXXX
H34XXXX
E78XXXX
Q25XXXX
H73XXXX
G98XXXX
W32XXXX
F79XXXX
J74XXXX
J97XXXX
Y86XXXX
R75XXXX
F74XXXX
H38XXXX
M56XXXX
R59XXXX
F42XXXX
j46XXXX
S82XXXX
X83XXXX
U86XXXX
T72XXXX
W97XXXX
S46XXXX
K57XXXX
Y83XXXX
P87XXXX
H95XXXX
M37XXXX
Y83XXXX
L63XXXX
x53XXXX
R43XXXX
N59XXXX
V36XXXX
G79XXXX
W84XXXX
Q49XXXX
G86XXXX
Z76XXXX
Q68XXXX
Y73XXXX
J96XXXX
D68XXXX
N72XXXX
N65XXXX
V78XXXX
Z58XXXX
Q75XXXX
G54XXXX
Q86XXXX
s96XXXX
U68XXXX
J48XXXX
D69XXXX
C62XXXX
r98XXXX
R63XXXX
Y83XXXX
Q68XXXX
J92XXXX
P57XXXX
U54XXXX
H38XXXX
W63XXXX
M87XXXX
Z46XXXX
Y46XXXX
P94XXXX
S87XXXX

07.Sep

Ana Švaikovskaja
mantas krisiulevicius
GIEDRIUS SEDUIKIS
Danielius Palepšaitis
Vitalijus Gargažinas
Justė Stanevičiūtė
Reda Vaitkevičiūtė
Raimonda Vyturytė
Edgaras Žemaitis
Dominykas Gecas
Dalius Janusauskas
Justas Balsys
Giedrė Norvaišaitė
andrius goriunovas
Ramūnas Ribinskas
Mindaugas Žukauskas
Ainius Skuolis
Gerdas Sabulis
Denisas Caikinas
Greta Pruskaite
Gabrielius Ostrovskis
Liutauras Variakojis
Akvile Kaziukonyte
Ruslanas Bukinas
Edgaras Radkevicius
rokas miksys
Jokubas Simkus
lolita myskowska
Danguolė Gasinskaitė
Povilas Miknevičius
Jolita Kuprytė
arturas cesna
Krzysztof Dubovski
Arunas Siauciunas
Sergej Polican
Arunas Siauciunas
Andrius Vabolis
Slavomir Korkut
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Večiaslavas Proidinas
Arunas Siauciunas
Večiaslavas Proidinas
Rima Žikaitė
Arunas Siauciunas
Paulius Stankevicius
Žilvinas Braziulis
ričardas kolduba
Martynas Liutkus
Vygantas Jurkus
Markas Paskevicius
Justas Zabarauskas
Gedas Mickevicius
Jūratė Girštautaitė
Etas Buinickas
Rasa Jakubeniene
Agnė Damašauskaitė
Konstantin Oreškin
Martynas Monikas
Arvydas Bartkus
Arvydas Bartkus
Rima Žikaitė
Modestas Vrubliauskas
Povilas Kunigiškis
Modestas Vrubliauskas
Jaroslav Žilinskij
Jokūbas Šimkus
Elvinas Zidonis
Džiugas Šimaitis
Titas Žuromskis
Nerijus Mikolaitis
Mantas Kyguolis
Gustas Kirkliauskas
Gustas Kirkliauskas
Jelizaveta Davydova
matas kaleda
arminas rusys
Povilas Gražulis
deividas stripeikis
Dainius Kryžanauskas
Ingrida Paciuliene
Gytis Skaisgiris
Mindaugas Mažeika
Arturas Bajarkevicius
Robertas Jokubaitis
Antanas Pocevicius
Mindaugas Mažeika
Tomas Adomaitis
Edvinas Smolskus
Vilius Žyprė
Laurynas Dulka
Jelena Lebedeva
Valerij Lebedev
Elvira Lebedeva
Tautvydas Samuilis
Tautvydas Samuilis
Aušra Pakėnaitė
paulius adomaitis
Karolina Lukosiunaite

S68XXXX
D58XXXX
W79XXXX
E59XXXX
X63XXXX
R58XXXX
M43XXXX
P84XXXX
S67XXXX
F56XXXX
Y54XXXX
K42XXXX
N68XXXX
M95XXXX
F82XXXX
H56XXXX
X57XXXX
N56XXXX
J26XXXX
D54XXXX
S32XXXX
Z57XXXX
L92XXXX
v89XXXX
W92XXXX
V23XXXX
S84XXXX
Q79XXXX
T86XXXX
R62XXXX
R23XXXX
Y57XXXX
K95XXXX
S73XXXX
V65XXXX
P36XXXX
R42XXXX
K72XXXX
M23XXXX
Y82XXXX
X47XXXX
S32XXXX
P78XXXX
D39XXXX
R92XXXX
F72XXXX
x83XXXX
P25XXXX
N72XXXX
Z29XXXX
N39XXXX
S49XXXX
L29XXXX
G28XXXX
L84XXXX
X97XXXX
R28XXXX
V27XXXX
D94XXXX
M54XXXX
G94XXXX
L69XXXX
L75XXXX
N72XXXX
P64XXXX
F76XXXX
D29XXXX
N52XXXX
E29XXXX
G54XXXX
Q98XXXX
M28XXXX
j67XXXX
H36XXXX
V53XXXX
F24XXXX
M53XXXX
P29XXXX
U24XXXX
K62XXXX
K59XXXX
F67XXXX
H37XXXX
F59XXXX
D48XXXX
J48XXXX
Q47XXXX
W36XXXX
M37XXXX
M68XXXX
K73XXXX
M23XXXX
T36XXXX
D74XXXX
R63XXXX
N39XXXX
U86XXXX
K62XXXX
W89XXXX
H62XXXX

06.Sep

Normantas Pliskauskas
Lukas Juškėnas
paulius adomaitis
Vilius Kinderis
Donatas B.
Donatas Vilkas
JURGITA JANKUNIENE
Marina Simutienė
Rolandas Dirgėla
Inga Micutiene
Marius Matulionis
Kristupas Griksas
Vilius Savickas
Ieva Auguviene
IRENA KONTROMAVICIENE
Laura Kupcinskiene
Kęstutis Aužbikavičius
Vygantas Jurkus
Liudas Varatinskas
Mindaugas Lukoševičius
Mantas Bielas
Viktorija Mikalauskienė
Arnoldas Micuta
Luka Naturjeva
Natalija Panfilova
paulius virbickas
laurynas butenas
Nikita Trachanovič
Vladimiras Loskutovas
Deividas Kondrotas
Mindaugas Pliskauskas
Rima Žikaitė
Justas Čerkauskas
Sergej Lapuchov
Marius Gedminas
renatas chaleckas
Renata Pačinskaitė
Antanas Jasaitis
Aistė Brazauskaitė
Augustinas Karaliūnas
vitalijus zubkovas
Marius Gedminas
Jurijus Gvozdevas
Martynas Ivonis
Algis Laurinavicius
Modestas Glušokas
dominykas volodzko
Evaldas Gučius
Darius Jaksebaga
Vaidas Ulcickas
Modestas Glušokas
Kamilė Butkutė
Karolis Sutula
Povilas Jarmala
Žilvinas Braziulis
Gabija Ulkytė
Andrius Jurgutis
kristupas andriukaitis
Paulius Dovydatis
Arvydas Bartkus
Martynas Jokubauskas
Lukas Monte
Marius Saulėnas
evaldas samulaitis
Erikas Razutis
Leta Penikienė
Einaras Pakštys
Justinas Pockevicius
Ernesta Rosenbergaitė
Elvinas Zidonis
Leta Penikienė
Evaldas Junevičius
Paulius Verpetinskas
Laura Dumalakienė
Audrius Jakutis
Deividas Bauras
Rimvydas Lasavičius
Tomas Narusevic
Vytautas Jakimavičius
Osvaldas Didžgalvis
Tadas Švedas
ligita kunceviciene
Mindaugas Keršulis
Audrius Siskauskas
Ieva Mažukaitytė
Lukas Snarskis
Eimantas Grazelis
Darius Margelis
ALGIS FROLOVAS
Simas Paulauskas
Marius Ignatovas
Deividas Skersonas
Nojus Vasiliauskas
Vladimiras Pinćuk
Aurelija Jaksebagaite
deividenas pydarenas
Vaidas Kariniauskas
Renatas Žaltauskas
Egle Bartaseviciute
Kristupas Zederštremas

Z79XXXX
E74XXXX
D78XXXX
D28XXXX
F49XXXX
V47XXXX
C83XXXX
X39XXXX
m37XXXX
K23XXXX
U28XXXX
U78XXXX
Q73XXXX
C78XXXX
N37XXXX
J74XXXX
T75XXXX
H74XXXX
R93XXXX
Q76XXXX
L92XXXX
M48XXXX
E43XXXX
Z97XXXX
U58XXXX
d47XXXX
f43XXXX
Q96XXXX
T34XXXX
E25XXXX
S97XXXX
Q37XXXX
N46XXXX
L43XXXX
E37XXXX
s24XXXX
Z28XXXX
P42XXXX
Z95XXXX
F75XXXX
F29XXXX
S68XXXX
Y36XXXX
R89XXXX
W75XXXX
K89XXXX
X52XXXX
F76XXXX
N68XXXX
V63XXXX
K84XXXX
K56XXXX
T53XXXX
N35XXXX
L76XXXX
V26XXXX
Z37XXXX
t36XXXX
N64XXXX
E78XXXX
y26XXXX
L56XXXX
G83XXXX
T65XXXX
Y59XXXX
E62XXXX
R48XXXX
E93XXXX
V63XXXX
X82XXXX
X87XXXX
D53XXXX
T49XXXX
L87XXXX
P68XXXX
G56XXXX
U57XXXX
Q97XXXX
Z94XXXX
W42XXXX
F38XXXX
T42XXXX
V24XXXX
H79XXXX
T72XXXX
K43XXXX
T37XXXX
v93XXXX
D24XXXX
C75XXXX
F69XXXX
S92XXXX
R94XXXX
P65XXXX
W67XXXX
H43XXXX
L37XXXX
T59XXXX
N87XXXX
M64XXXX

05.Sep

Paulius Sereika
Justas Baltrunas
Tatjana Lysova
Darius Narušis
tomas kupčinskas
Armandas Martinkus
Daiva Puzinienė
Tomas Sakalauskas
Viktorija Žilionytė
Lukas Saunorius
Ugnius Mikalauskis
ausra ivasnioviene
Kajus Kajus
Rasa Jakubeniene
Titas Valionis
Artur Saveljev
Egidijus Janušas
Deividas Meidus
Olegas Černovas
Nojus Zaičinkas
Osvaldas Kirdeika
Dovydas Merkelis
Rokas Vanzlauskas
Rokas Vanzlauskas
alina siutilene
Simas Petrauskas
KAROLIS Smulskis
Sandra ČEPUKONYTĖ
Deividas Rimkus
Arijana Lekaviciute
Džiugas Zolubas
Valdemar Andriuskevic
Modestas Petkus
Matas Baranauskas
Inga Jankute
Brigita Aušrotaitė
Tomas Amšiejus
Ricardas Janusauskas
Aivaras Skučas
Lukas Juškėnas
Viktoras Berenis
Eligijus Azna
Egidijus Janušas
Gabrielius Vladimirov
Tomas Andriuskevicius
Lukas Gubanovas
Mindaugas Laboga
Arvydas Bartkus
Arvydas Bartkus
Gabriela Slotvinska
Marius Zemleris
Tomas Ščerbinskas
Mindaugas Sumskas
Vaidas Valonis
Daivis Klimas
Elvinas Zidonis
Tadeušas Poznanskis
Paulius Skominas
Nojus Vasiliauskas
Jurij Konachovic
Dominykas Papreckis
Jonas Petkevicius
Erikas Razutis
Deivydas Bakanauskas
IRENA KONTROMAVICIENE
Romas Mikšys
Gintaras Žukauskas
Sergej Kulikov
Gustas Gudzinskas
Nina Černiauskienė
Deividas Kairys
Julius Vasiliauskas
Modestas Vasiliauskas
Matas Milašius
Simona Kaštelianovienė
Valdemar Boreiko
Valdemar Boreiko
Inga Vaitekuniene
Lukas Grubinskas
DANUTE ŽVEJIENE
DANUTE ŽVEJIENE
Lukas Pivoriunas
Evaldas Liekis
neringa viliene
Jūratė petrikiene
IRENA KONTROMAVICIENE
Marius Gedrimas
Marius Gedrimas
Rolanda Balsevičienė
Marius Gedrimas
Marius Gedrimas
Eduardas Besonovas
Tomas Jankovskij
Rita Viškelienė
Lukas Mendelis
Klaudija Ačaitė
Grazvydas Nocius
Rytis Stravinskas
Videta Sudintaitė
Egidijus Rinkevičius

J72XXXX
R73XXXX
L68XXXX
V42XXXX
f59XXXX
R54XXXX
Z46XXXX
K68XXXX
U75XXXX
T89XXXX
G35XXXX
H47XXXX
J54XXXX
D26XXXX
W82XXXX
A45XXXX
G65XXXX
P56XXXX
E63XXXX
N78XXXX
L48XXXX
R93XXXX
X65XXXX
H86XXXX
m25XXXX
U72XXXX
C59XXXX
C92XXXX
N49XXXX
P79XXXX
E59XXXX
N32XXXX
J72XXXX
M82XXXX
W75XXXX
P82XXXX
D24XXXX
H76XXXX
L35XXXX
P92XXXX
V42XXXX
F94XXXX
N85XXXX
J75XXXX
E68XXXX
F27XXXX
L87XXXX
M95XXXX
M49XXXX
J57XXXX
X98XXXX
K47XXXX
L46XXXX
D74XXXX
X73XXXX
Q43XXXX
C26XXXX
F34XXXX
L85XXXX
J49XXXX
E87XXXX
H23XXXX
V75XXXX
R74XXXX
X37XXXX
A64XXXX
S35XXXX
M95XXXX
R89XXXX
R34XXXX
W73XXXX
E23XXXX
H43XXXX
F34XXXX
Y63XXXX
S39XXXX
G58XXXX
Z27XXXX
M57XXXX
Z63XXXX
C34XXXX
K78XXXX
x98XXXX
P72XXXX
R72XXXX
W28XXXX
Z96XXXX
J63XXXX
G35XXXX
Z43XXXX
D39XXXX
R52XXXX
E86XXXX
S46XXXX
M89XXXX
S49XXXX
P82XXXX
T89XXXX
C89XXXX
L23XXXX

04.Sep

Evaldas Grybė
Paulius Kašiuba
Edita Tarvydiene
Paulius Kašiuba
justyna koltun
Viktor Koshelkin
Vykintas Burbulis
Aiste Savukaite
Ignas Pumputis
Raminta Račiūtė
edvard valentinovic
Arnas Rudzitis
Julita Rynkevič
tomas jocius
Modestas Vasiliauskas
Dmitrij Bogatyrev
Kotryna Sevostjanova
Rimantas Lisiukas
Benas Vakrinas
Arnas Makavičius
Edita Bernatavičiūtė
Manvydas Rauckis
Ugne Samuleviciute
Minvydas Balsevičius
Arūnas Daubaras
Lilija Norvaišienė
IRENA KONTROMAVICIENE
Mindaugas Kieža
Marius Noreika
Gabija Šraibaitė
Aurimas Nenartavicius
Vakarė makaveckaitė
Aivaras Markauskas
Kristina Vidunaite
Deividas Bielskis
Eduard Špakov
Harolas Lapovas
Silvija Kvedaravičiūtė
Eglė Zubriūtė
Viktorija Gaučaitė
Kristupas Dumašius
Evaldas Nedzveckas
Paulius Mandravickas
Paulius Mandravickas
Marius Petrauskas
Morta Toliušytė
Naglis Kazakevičius
Viktorija Žilionytė
Alvyda Gailiūnaitė
Kajus Vislavicius
Kazimir Jakubceviv
Kajus Vislavicius
Audrius Dindulis
Liudvikas Grigas
RIMANTE NAUJALYTE
Minde Kenis
Kajus Vislavicius
Mindaugas Pūtys
Viktorija Mikalauskienė
Igor Fiodorov
Roland Asmolkov
Marius Kumpauskas
Rasa Jaškevičienė
Roland Asmolkov
Vilius Voronavičius
dovydas rusteikis
Liudas Česnulevičius
Edgaras Čepulis
Dainius Stanionis
Dileta Baraisyte
Aušra Malyševa
Donatas B.
Imantas Radavicius
Vaiva Kulbačiauskaitė
Artur Ptak
marius meskauskas
Rasa Saka
Rokas Kukanauza
Sarunas Rakstelis
ugne aldakauskaite
Vaidas Mažintas
Vygandas Saladzius
Daiva Levinaite
Tomas Markūnas
Jolanta Paviržytė
Justinas Gečys
Viktorija Voinalovič
Rusne Kilikeviciute
Dalius Česnakas
laurynas žemaitis
justinas sunklodas
Kestutis Vitkevicius
Giedrius Petkevicius
Jelena Kozlova
Edvinas Drilingas
DARIUS VENCLOVAS
Simas Mikelėnas
Laura Krasovskyte
Kotryna Sevostjanova
Tomas Stučkus

Y26XXXX
G56XXXX
R45XXXX
V82XXXX
X86XXXX
C83XXXX
g85XXXX
S36XXXX
J74XXXX
D39XXXX
R43XXXX
L29XXXX
F93XXXX
C93XXXX
E38XXXX
P32XXXX
X74XXXX
R68XXXX
X42XXXX
R74XXXX
N46XXXX
X27XXXX
S48XXXX
Z63XXXX
M98XXXX
Z73XXXX
W37XXXX
y85XXXX
Y68XXXX
W75XXXX
Q93XXXX
L65XXXX
C75XXXX
H82XXXX
j79XXXX
R82XXXX
F72XXXX
X65XXXX
U58XXXX
Z29XXXX
T54XXXX
T43XXXX
J74XXXX
S46XXXX
T52XXXX
F32XXXX
E73XXXX
S29XXXX
M37XXXX
D82XXXX
H84XXXX
L73XXXX
X45XXXX
M73XXXX
C94XXXX
D76XXXX
V96XXXX
X47XXXX
V57XXXX
N93XXXX
E57XXXX
M92XXXX
W37XXXX
Q48XXXX
Z27XXXX
Q75XXXX
D86XXXX
G73XXXX
H28XXXX
W82XXXX
D94XXXX
K35XXXX
M97XXXX
D34XXXX
L67XXXX
v65XXXX
K68XXXX
D49XXXX
U42XXXX
w74XXXX
z65XXXX
W72XXXX
M72XXXX
E82XXXX
W26XXXX
Z92XXXX
J89XXXX
P26XXXX
E24XXXX
Z75XXXX
s64XXXX
U28XXXX
Z59XXXX
R59XXXX
U87XXXX
U29XXXX
C98XXXX
L37XXXX
X68XXXX
U23XXXX

03.Sep

vladislav orševskij
Edita Lukauskaite
Austėja Škėmaitė
Edita Lukauskaite
Deividas pydaras
Aurimas Bobyrius
Evelina Šemežytė
Arnas Gasperavičius
Živilė Kviklytė
Morta Vasiulytė
Lukas Lekavičius
Vilmantas Lenkauskas
Dovydas Capas
Andrius Molcanovas
vaida šlutienė
Arvydas Mulvinskas
Vidmantas Arūna
Ernestas Achunovas
Edgaras Šarkus
Gabriele Sinkeviciute
sandra bandinskienė
Vygandas Saladzius
Andrius Montvila
karolis venslauskas
Kotryna Kičaitė
Mindaugas Pūtys
Alvita Strolytė
Gytis Daugirdas
Giedre Velickiene
Darjuš Damševič
renatas chaleckas
Laurynas Žemaitaitis
Igoris Vasiljevas
Mindaugas Kersys
Aurimas Sniukas
Liuda Kozer
irmantas rakauskas
Dovydas Gasiūnas
Karolis Stanynas
Donatas Kelertas
Deimantė Rimkutė
Darius Bernotas
Deividas Žukas
Aurimas Sniukas
Viktoras Vilkas
Viktorija Ščerbo
Marius Gasickas
Andrius Jakaitis
Andrius Alisauskas
Simas Sagatauskas
Edgaras Tallat-Kelpša
andzej bukauskas
Zita Stankevičė
Rugilė Simutytė
Rasa Blaževičienė
Vilius Lingė
Kestas Bargelis
Kestas Bargelis
giedrius steinas
Lukas Terepas
Aironas Drulia
Šarūnas Bliūdžius
Ernestas Venslovas
Augustinas Trinkunas
Julija Butėnaitė
Julija Pociute
Ineta Skipariūtė
Pavel Trostianko
Vilmantas Jakstas
Nerijus Brazinskas
Agnė Arlikevičiūtė
Emilija Jonaitytė
Andrej Grigorjev
Deividas Kinderis
Edmundas Stankevicius
Jūratė Stundytė-Morgan
Paulius Zaniauskas
Ana Tokareviene
Augustina Ryliškytė
Deividas Klimaitis
Tomas Jankovskij
Greta Globyte
Gytis Leonavičius
Darius Jurkevičius
Gediminas Astrauskas
daumantas ruckus
Karolis Kutka
Saulius Biveinis
Silvija Abucevič
Tadas Saliamorius
Šarūnas Ingeleika
Viktoras Berenis
Lina Račytė
Žygintas Budrys
Gediminas Baltutis
Auksė Kundrotaitė
Auksė Kundrotaitė
Gyte Paliukiene
Evaldas Maciulaitis
Gintaras Gineika

P46XXXX
C27XXXX
D94XXXX
H92XXXX
D69XXXX
W58XXXX
U57XXXX
U74XXXX
X36XXXX
G89XXXX
K39XXXX
G35XXXX
S23XXXX
E67XXXX
M48XXXX
U63XXXX
Y98XXXX
M72XXXX
L75XXXX
N32XXXX
E56XXXX
P52XXXX
L35XXXX
z38XXXX
E27XXXX
Z37XXXX
Q36XXXX
K67XXXX
W52XXXX
H96XXXX
x93XXXX
K94XXXX
D32XXXX
H57XXXX
L84XXXX
D93XXXX
z29XXXX
S23XXXX
Q53XXXX
V74XXXX
Y37XXXX
F35XXXX
w59XXXX
W36XXXX
Q75XXXX
X69XXXX
S57XXXX
L56XXXX
F38XXXX
X69XXXX
U79XXXX
E49XXXX
G94XXXX
K59XXXX
S87XXXX
F24XXXX
V96XXXX
Z46XXXX
U95XXXX
K74XXXX
Y48XXXX
F97XXXX
R45XXXX
X73XXXX
F64XXXX
L67XXXX
V59XXXX
D97XXXX
H67XXXX
N48XXXX
L72XXXX
E49XXXX
P96XXXX
J48XXXX
c73XXXX
S76XXXX
M63XXXX
U94XXXX
L78XXXX
M64XXXX
V48XXXX
W84XXXX
G35XXXX
C95XXXX
V56XXXX
p89XXXX
H94XXXX
U87XXXX
Y64XXXX
E94XXXX
P73XXXX
M42XXXX
F75XXXX
M25XXXX
D26XXXX
M93XXXX
Z34XXXX
K45XXXX
P87XXXX
S49XXXX

02.Sep

Rasma Ramanauskienė
Robertas Seidomirovas
Dane Urbonene
Tatjana Lysova
rasa cibulskiene
Rūta Kundrotaitė
erika nemickaitė
Simona Bielskutė
Aurimas Ragelis
Aivaras Puidokas
Gediminas Jurka
Ernestas Korkutis
lukas brazauskas
Nerijus Abromavicius
Klaudija Sargelyte
Gražvydas Blinkevičius
Gintare Vasiljeviene
Edvinas Jukna
Monika Pociūtė
Egidijus Šnioka
Asta Bartkevičiūtė
Valdas Urbanavicius
Marius Gasickas
Gaira Šenauskaitė
Bronius Slavickas
Gabrielė Lipinskaitė
Naglis Naglis
Rafal Bogdanovič
Rokas Piskinas
Dominykas Lukša
Emilis Ciupaila
Meda Mikalajunaite
Mantas Micevičius
kristupas andriukaitis
mindaugas lukosiunas
Mantas Pudžemys
Robert Obert
Mantas Zakutauskas
Ignas Rasimas
Paulius Skominas
Paulius Jakaitis
Mindaugas Rimkus
Matas Reklaitis
Vilma Čepulienė
Tadas Narkus
Denisas Masalskis
Mantas Kyguolis
Vaidas Budrys
Neilas Antanavicius
Viktoras Lipatovas
Arvydas Bartkus
Ina Burbo
Tadas Labutis
Egidijus Janušas
Aivaras Ramanauskas
Paulius Baronas
Ina Burbo
Redvita Šlepavičiūtė
Mantas Jurkūnas
Daiva LEVINAITE
Kotryna Bulikaitė
Austėja Alminaitė
Simas Matukas
Aidas Skarupskas
Alenas Domeika
Jonas Kadyrkulovas
Kasparas Putra
Karolis Banelis
Donatas Šimkūnas
Deividas Kairys
Marius Vasiliauskas
Marius Vasiliauskas
Marius Vasiliauskas
marius slutI
Rimantas Chmieliauskas
Vladimiras Silovas
Martynas Monikas
Ramunė Step
Monika Bancevičiūtė
jurgita survilaite
IRENA KONTROMAVICIENE
jurgita survilaite
Evaldas Kasparas
Grantas Vasiliauskas
Aidas Šklenikas
Justas Balsys
deividas stripeikis
Edvinas Žukauksas
Laura Dumalakienė
paul volcok
Raimonda Auškalnienė
Andžej Urbanovič
Martyna Mažul
Tadas Saliamorius
Gabija Brikyte
Danielius Zaranka
Liucija Račė
Tomas Fetingis
Audrius Baliukevicius
Tomas Fetingis

D42XXXX
Y82XXXX
F42XXXX
Z42XXXX
G68XXXX
K37XXXX
h98XXXX
P43XXXX
U27XXXX
N95XXXX
R25XXXX
W69XXXX
f92XXXX
F68XXXX
W38XXXX
M59XXXX
Y97XXXX
V83XXXX
F85XXXX
D89XXXX
F87XXXX
L47XXXX
X67XXXX
R29XXXX
Q53XXXX
E64XXXX
Z48XXXX
G58XXXX
T29XXXX
W74XXXX
X96XXXX
E45XXXX
J45XXXX
x84XXXX
H45XXXX
H95XXXX
F35XXXX
D95XXXX
K95XXXX
J68XXXX
F35XXXX
m63XXXX
V23XXXX
U42XXXX
K56XXXX
J49XXXX
d54XXXX
X79XXXX
M43XXXX
F93XXXX
V38XXXX
C52XXXX
R58XXXX
M68XXXX
U34XXXX
Y38XXXX
C52XXXX
Y53XXXX
D89XXXX
H62XXXX
W79XXXX
T58XXXX
Q47XXXX
F28XXXX
C32XXXX
V43XXXX
D73XXXX
Y29XXXX
P63XXXX
H37XXXX
C62XXXX
Z87XXXX
T48XXXX
J75XXXX
S25XXXX
g45XXXX
K37XXXX
H74XXXX
R47XXXX
s75XXXX
N35XXXX
c35XXXX
A64XXXX
N23XXXX
M78XXXX
q52XXXX
W56XXXX
R95XXXX
X39XXXX
k27XXXX
X95XXXX
Q76XXXX
X52XXXX
U92XXXX
Z37XXXX
e56XXXX
Q48XXXX
H87XXXX
M56XXXX
Y75XXXX

01.Sep

Ignas Pumputis
Aleksas Bočkus
Asta Lukoseviciute
Gabija Jurėnaitė
Deimantė Žvironaitė
Justas Jonikaitis
Gabrielė Kunikauskienė
kristupas levendauskas
andrius Zolubas
Henrikas Alekna
Beatrice Leonova
Tomas Lavrinavičius
Alvita Sileikiene
Modestas Snukiskis
Nojus Jančiauskas
Laura Mažylė
Mantas Tamošauskas
Tomas Urniezius
Martynas Gecas
Inga Streliene
Karolina Kaušylaitė
Lukas Venclavicius
Bernardas Paulavicius
Renata Rudzeviciene
Justas Rumbutis
Povilas Jarmala
Arūnas Grinkevičius
Robertas Jucevičius
Tadas Ambrazas
Zygimantas Milius
Evaldas Kazakevičius
ovidijus keraitis
elnuras alijevas
Tadas Jankauskas
Paulius Jakaitis
Laura Armonaite
Rokas Bliznikas
Jonas Petkevicius
Arnas Gasperavičius
Aleksandras Kučinovas
Milena Bigelytė
Enrika Dirbanauskaitė
Ula Montvilaite
Paulius Rakickas
Marius Daunoras
Justina Zalnieriuniene
Rytis Stančiukas
Daumantas Šilkus
Indre Anusaite
Kristina Jakštienė
Deividas Bartkevičius
treigys povilas
simas kanapeckas
Rytis Stančiukas
Greta Žumbytė
Evaldas Sabaliauskas
Matas Žymantas
Kristina Jakštienė
Gytis Eigelis
Mindaugas Mažeikis
Agnė Martinkevičiūtė
Lukas Oberauskas
Arnoldas Radzeviciuc
kipras kuliavas
Tomas Dunčikas
Rima Prakapienė
Eimantas Statinis
Donatas Stankevicius
Ieva Mickutė
Marius Kumpauskas
Rokas Kazlauskas
Greta Gorcinskaite
Vilma Šmulkštienė
Deividas Šličius
nerijus bumblys
Tomas Zubrickas
Arunas Siauciunas
Igor Stankevic
Justinas Lipnickis
Roberta Salnikaitė-Kamarauskienė
Deividas Petraška
emilija narkeviciene
Mindaugas Sirvys
Marius Zemleris
Gytis Gendvilis
Silvija Abucevic
Modestas Petkus
Tomas Jankovskij
Arturas Bruzas
ovidijus musulas
Tomas Meškys
Lina Račytė
Evaldas Kasparas
Paulius Kašiuba
laurynas butėnas
Matas Rudaminas
Gytis Šukys
Deimantas Gaspariunas
Aistė Jokšaitė
Arminas Giedraitis

M86XXXX
J56XXXX
J69XXXX
J54XXXX
Q86XXXX
P45XXXX
G89XXXX
c39XXXX
x83XXXX
M98XXXX
D75XXXX
Q68XXXX
J57XXXX
E47XXXX
H45XXXX
H57XXXX
M57XXXX
V56XXXX
u59XXXX
L64XXXX
L26XXXX
Z65XXXX
T58XXXX
E85XXXX
W97XXXX
H54XXXX
G39XXXX
H73XXXX
K85XXXX
C49XXXX
N45XXXX
V83XXXX
x28XXXX
E39XXXX
K83XXXX
K59XXXX
L23XXXX
P87XXXX
W94XXXX
N39XXXX
F57XXXX
R78XXXX
H89XXXX
N36XXXX
L95XXXX
D74XXXX
Z86XXXX
H29XXXX
L36XXXX
K39XXXX
U62XXXX
E76XXXX
N29XXXX
Z86XXXX
V53XXXX
Y98XXXX
K35XXXX
J94XXXX
H75XXXX
U57XXXX
x86XXXX
S25XXXX
K52XXXX
J74XXXX
H63XXXX
T39XXXX
R43XXXX
G75XXXX
N65XXXX
X35XXXX
S78XXXX
H32XXXX
R34XXXX
L69XXXX
M72XXXX
T87XXXX
Y28XXXX
S65XXXX
D62XXXX
W39XXXX
U74XXXX
E83XXXX
E29XXXX
R84XXXX
T59XXXX
K35XXXX
Y24XXXX
V62XXXX
T28XXXX
F84XXXX
N96XXXX
N63XXXX
K83XXXX
W78XXXX
x29XXXX
N38XXXX
W93XXXX
X35XXXX
Z74XXXX
S58XXXX

31.Aug

Rytis Sapežinskas
edita kontrimaite
edita kontrimaite
edita kontrimaite
edita kontrimaite
Gintarė Kararinaitė
Andrius Trimakas
Marijus Simanauskas
Gabrielė Grikštaitė
Giedrius Saldukas
Gustas Jankauskas
Urtė Vaitkūnaitė
Justina Kišonienė
Deividas Eglinskas
Edvinas Šmigelskis
Raimondas Ramanauskas
Andrius Karpicius
Robertas Skorulskis
Deimantas Jankauskas
Paulius Tamašauskas
Saulius Konsevičius
Lukas Jokubauskas
Urtė Urbonavičiūtė
egle stuckyte
Antanas Taparauskas
Karolina Franko
Evaldas Kasparas
Evelina Kuzmaitė
Liudvikas Gustaitis
Daiva Kerul
Arnas Kuciauskas
Marius Gedminas
Darius Jaksebaga
Zymantas Backys
Arunas Siauciunas
Robertas Galvanauskas
Mantas Leminskas
Lukas Mudėnas
Eividas Vadapalas
Arunas Siauciunas
Lukas Mudėnas
Arturas Bartkus
Linas Muncelevicius
Arunas Siauciunas
Lukas Mudėnas
Jonas Klimas
Lukas Mudėnas
Arunas Siauciunas
Lukas Mudėnas
Remigijus Ignuotas
Ernesta Tamošauskaitė
Lukas Mudėnas
Arunas Siauciunas
Marius Alenčikas
Lukas Mudėnas
Arunas Siauciunas
Mindaugas Urbsys
Arunas Siauciunas
Algirdas Dabravolskas
Lika Kozlovskaja
Lukas Mudėnas
Evaldas Gasevicius
Lukas Mudėnas
Arvydas Bartkus
Aurimas Galvele
Evaldas Gasevicius
Tadas Gruce
Lika Kozlovskaja
Deividas Bartkevičius
Andrej Bogdiun
Rimantas Giedraitis
MINDAUGAS ZUOKAS
Lukas Mudėnas
Martynas Karosas
Lukas Mudėnas
Tadas Vaivada
Dominykas Junda
Joris Ukalovic
Povilas Kuzmičius
Pavel Polonskij
Vytautas Velička
Raimonda Vyturytė
Tomas Ambrulevicius
Audronė Mašalaitė
Gintarius Sirutkaitis
Deividas Kasparvičius
edvinas kancas
Videta Sudintaitė
edvardas vozbinas
Sarunas Stapcinskas
Donatas Jankantas
Andrius Poška
valdemar griškevič
Maxim Orekhov
violeta mkrtcian
Artūras Strolys
Eimantas Ramanauskas
Karolis Čaplikas
Grazina Zukauskiene
Greta Senvaityte

x78XXXX
Z27XXXX
Y57XXXX
R86XXXX
U37XXXX
T74XXXX
S45XXXX
N57XXXX
D53XXXX
q29XXXX
F72XXXX
J97XXXX
F45XXXX
F42XXXX
J94XXXX
E57XXXX
G65XXXX
V24XXXX
Q97XXXX
K25XXXX
C45XXXX
T63XXXX
N39XXXX
F93XXXX
J36XXXX
Q72XXXX
Y67XXXX
X63XXXX
E23XXXX
J72XXXX
W97XXXX
T29XXXX
R58XXXX
J86XXXX
F39XXXX
T26XXXX
Y42XXXX
Z28XXXX
D87XXXX
E32XXXX
L92XXXX
P97XXXX
Q42XXXX
L78XXXX
D89XXXX
F57XXXX
Q69XXXX
Q54XXXX
Y92XXXX
R74XXXX
C75XXXX
K54XXXX
R46XXXX
V39XXXX
K62XXXX
F95XXXX
G29XXXX
T79XXXX
N32XXXX
Y54XXXX
Y36XXXX
S74XXXX
X48XXXX
L87XXXX
J93XXXX
R65XXXX
M73XXXX
L56XXXX
Z93XXXX
X62XXXX
X23XXXX
Z86XXXX
S92XXXX
E54XXXX
D42XXXX
N96XXXX
M94XXXX
E53XXXX
D83XXXX
T29XXXX
J69XXXX
K27XXXX
S26XXXX
U58XXXX
S57XXXX
T47XXXX
H45XXXX
K42XXXX
N95XXXX
W92XXXX
P92XXXX
R53XXXX
F79XXXX
H96XXXX
H38XXXX
Q42XXXX
Q78XXXX
U23XXXX
V69XXXX
M54XXXX

30.Aug

Andželika Dumšaitė
Simas Martinkus
Malvidas Platūkis
Žymantė Bernotaitė
Jeronimas Bružas
Irina Vainblat-daugviliene
edita kontrimaite
ramunas rumsas
Emilija Jonaitytė
Jovilė Leleckaitė
Renatas Dascioras
Kotryna Kuzminaitė
Gytis Leonavičius
Sarhan Dzafarov
Gytis Leonavičius
rytis rutkauskas
Domantas Jočys
Tomas Sabaliauskas
Mindaugas Paškevičius
Tadas Gritėnas
Marius Bartašius
Gytis Bučys
Lina Stanevičiūtė
Tomas Miksionis
Saulius Subačius
darius aliukonis
Edgaras Petronis
Gvidas Barstys
Goda Viesunaite
Kazimir Jakubcevic
Liveta Skučienė
Stepas simkunas
Slavomir Korkut
Toma Andrijauksiatė
SIMONA BLINSTRUBIENE
Orestas Jacevičius
Vaidas Jasaitis
Agne Putrimiene
Orestas Jacevičius
Vaidas Jasaitis
AUŠRA KEBLAITYTĖ
Rasa Jakubeniene
Orinta Samėnaite
Erikas Prajaras
Orestas Jacevičius
Armondas Eidukaitis
Darius Kazlauskas
Liveta Jankauskaite
Elvinas Zidonis
Orestas Jacevičius
Liveta Jankauskaite
Valentinas Jermolajevas
Gileta Ponelytė
Jurgita Kaščiukevičienė
Lukas Miškinis
Karolis Vitkevicius
Paulius Bertašius
Deividas Bikneris
Emilijus Šiktorovas
Pavel Kalčinskij
Andrius Šėmas
Modestas Šulskis
žavinta širvydaitė
Algirdas Jėčys
Gediminas Baltutis
Gediminas Baltutis
Gediminas Baltutis
Aušra Vaičiutė
Erika Tarasovaitė
Gintaras Mickevičius
ervinas verbickas
Kristina Raguckaite
Laurynas Tautkus
RIMVYDAS RADZIUKINAS
Augustinas Žemaitis
Viktoras Berenis
salvijus Varanavicius
Viltė Žukauskaitė
vidmantas gaidelis
Povilas Zubrys
Augustinas Trinkūnas
rasa puzaite
Eduardas Janusauskas
LIJANA MARCELIONIENĖ
jurgita zykiene
Maksimas Prokofjevas
robertas kalasunas
Jūratė Lapinskienė
Evaldas Junevičius
vladas posiakinas
gediminas strikauskas
Rimantas Varna
Rimantas Varna
kestas blazulionis
Gabrielė Šalčiūtė
Tomas Fetingis
laurynas butėnas
Grazvydas Nocius
Arminas Giedraitis
Martynas Seliokas

Q86XXXX
Z97XXXX
P98XXXX
J59XXXX
X43XXXX
L35XXXX
J72XXXX
z78XXXX
J27XXXX
L78XXXX
X59XXXX
K79XXXX
E53XXXX
Y56XXXX
V93XXXX
S39XXXX
S67XXXX
K45XXXX
K86XXXX
T65XXXX
H87XXXX
U34XXXX
R23XXXX
L28XXXX
L94XXXX
Q39XXXX
F95XXXX
h95XXXX
N26XXXX
Q97XXXX
J54XXXX
p29XXXX
F46XXXX
H39XXXX
P76XXXX
K24XXXX
K43XXXX
Q82XXXX
E45XXXX
E42XXXX
S52XXXX
N82XXXX
U93XXXX
T95XXXX
T58XXXX
Z75XXXX
Q53XXXX
T69XXXX
N43XXXX
V57XXXX
Z32XXXX
R45XXXX
J62XXXX
D83XXXX
N54XXXX
K49XXXX
S48XXXX
S27XXXX
S48XXXX
D45XXXX
D62XXXX
Q34XXXX
C72XXXX
N49XXXX
D37XXXX
D69XXXX
M24XXXX
H76XXXX
L83XXXX
R79XXXX
k98XXXX
H25XXXX
P25XXXX
J79XXXX
u69XXXX
T24XXXX
R68XXXX
n73XXXX
M47XXXX
K34XXXX
S56XXXX
U63XXXX
E48XXXX
H54XXXX
j27XXXX
L43XXXX
K98XXXX
F87XXXX
P74XXXX
w34XXXX
r35XXXX
H83XXXX
F94XXXX
Z95XXXX
S27XXXX
Y58XXXX
s82XXXX
C68XXXX
W36XXXX
F78XXXX

29.Aug

Žilvinas Lekerauskas
Dalius Vitkauskas
Gediminas Gudaitis
Lina Dicevičiūtė
Monika Jusytė
saulius valantinas
Aistis Bražiūnas
Artūras Strolys
Lukas Tamošiūnas
tautvydas miknys
Paulius Kirsnis
tautvydas miknys
gaudrius tylunas
Kęstutis Kunigauskas
Patrik Asevičius
Zita Stankevičė
Ineta Krapavičiūtė
andrius striokas
Sigita NIKULINAITė
Algirdas Balsys
Julija Griškevičiūtė
Erikas Laužadis
Kristina Rastapkevičiene
Karol Girulski
Lukas Venclavicius
Romena Tamulynienė
Igor Kostusiov
Karolina Sereikaitė
giedrius steinas
Saulius Juska
Arturas Bartkus
juozas slavinskas
Gintvile Klemunskiene
Dovidas Šlekys
Rugilė Cibulskaitė
Juste Butrimaite
Egidijus Flėderis
Juste Butrimaite
vygantas barauskas
Ramūnas Šaluga
Darius Balaševičius
Sandra Vabuolaitė
Deividas Dimbelis
Aleftina Bagdanavičienė
Benas Urbelis
Kostas Kundrotas
Deividas Dimbelis
Deividas Bikneris
Elvinas Zidonis
Justas Urbonas
Juste Butrimaitė
vaida ruseckaite
Ugnė Litvinaitė
Ovidijus Švaronas
Audrius Verkauskas
Dovydas Krakauskas
Deividas Dimbelis
Aleftina Bagdanavičienė
Beata Lavecka
Marijus Verikas
Deividas Dimbelis
Žilvinas Zdanys
Violeta Žydelytė
Stanislav Barsul
greta pečkytė
Jurij Konachovic
Nojus Zaičinkas
Tomas Kudzmanas
Deimantė Katauskaitė
Mantas Martikonis
Evelina Beliak
Grazina Zukauskiene
Sigita Nikulinaitė
Rimvydas Germanavicius
Ivona Kačkanienė
Giedre Velickiene
Žaneta Raguckienė
milda samatauskiene
Indre Kolesnikovaite
Žygimantas Besakirskas
ignas klimas
Simonas Štukėnas
Aistė Uckutė
Kristina Baškytė
Diana Jasiukaitienė
Rugile Badaukytr
Šarūnas Venislovas
Tautvydas Tijūnaitis
vitalij buslovic
vitalij buslovic
Raimonda Auškalnienė
Marius Kumpauskas
andrius jokubauskas
Maxim Orekhov
Nerijus Naujokas
Nerijus Naujokas
Juozas Eitutis
Osvaldas Kirdeika
Rasa Bendinskaitė
Nijole Mezutaviciene

C38XXXX
u69XXXX
Y23XXXX
J37XXXX
J57XXXX
p94XXXX
E26XXXX
P48XXXX
Y74XXXX
j96XXXX
S65XXXX
t25XXXX
m43XXXX
Z59XXXX
X57XXXX
C54XXXX
D58XXXX
D94XXXX
U73XXXX
R86XXXX
X27XXXX
L23XXXX
J26XXXX
Z26XXXX
P43XXXX
W26XXXX
M57XXXX
T42XXXX
K97XXXX
s56XXXX
A83XXXX
l82XXXX
J54XXXX
R46XXXX
T65XXXX
S29XXXX
n25XXXX
E75XXXX
z29XXXX
T79XXXX
U79XXXX
V48XXXX
L53XXXX
V96XXXX
X47XXXX
S95XXXX
E56XXXX
X53XXXX
Y56XXXX
Q46XXXX
D34XXXX
w58XXXX
P46XXXX
C87XXXX
M69XXXX
R75XXXX
N82XXXX
T48XXXX
h79XXXX
H57XXXX
F25XXXX
E67XXXX
B52XXXX
C35XXXX
F25XXXX
S73XXXX
Z87XXXX
X64XXXX
R67XXXX
C37XXXX
X38XXXX
E78XXXX
P25XXXX
N96XXXX
V94XXXX
R74XXXX
M23XXXX
Z89XXXX
C94XXXX
S73XXXX
G67XXXX
Z53XXXX
D78XXXX
P79XXXX
K42XXXX
C43XXXX
L53XXXX
G98XXXX
E62XXXX
X92XXXX
C52XXXX
H42XXXX
P93XXXX
U92XXXX
M69XXXX
W86XXXX
M26XXXX
E43XXXX
T37XXXX
A73XXXX

28.Aug

Kristina Liesionytė
Julija Makstutiene
paulina slikaite
Samanta Kaplina
Mindaugas Trakimas
Ligita Čepukaitė
Andrejus Necvetnas
Vaida Balciauskaite
Sandra Vavulo
Irma Štombergaitė
Darius Bukelis
Vilius Petkevicius
Viktorija Preibytė
Tomas Sucila
Karolina Ališauskaitė
Daumantas Jakas
Egle Zlatkute
jurij durko
Rytis Sapežinskas
Meda Navickaitė
Karolis Dilda
Ramunas Klemunskis
MARGARITA MEILŪNAITĖ
Zygimantas Strazdas
Arturas Garaninas
Darius Balaševičius
mindaugas čepulis
Naglis Sakalauskas
Andrius Trajanauskas
Rokas Kulys
Laura Navikienė
Bozena Dubakiene
zivile kunickiene
Milana Juodvalkiene
Gabija Tamašauskaitė
Jurgita Keblikienė
Lukas Snarskis
Eimantas Aukstuolis
Paulina Grinyte
Ana Juskaite
Matas Kasinskas
Irena Kavaliauskaitė
Kristina Pipiriene
Karolis Kalantojus
Justas Butkevičius
Anatolij Orlov
Živilė Ylaitė
Darius Zinkevic
Darius Zinkevic
Viktoras Berenis
Kornelia Vainblat
Daiva Jucytė
Irina Vainblat-daugviliene
andzej bukauskas
Tadas Jankauskas
andzej bukauskas
Tadas Jankauskas
Gintarius Sirutkaitis
Andrejus Zardeckis
Mantas Laurinavičius
brigita babrauskaite
Daugirdas Lileikis
Andrejus Zardeckis
Alina Meilyte
Irina Vainblat-daugviliene
Martynas Žukauskas
Alina Meilyte
Benas Ramanauskas
Tomas Makacinas
Simona Laucevicienė
Pijus Sausaitis
Zigmas Daksevic
Klaudija Kandrotaitė
Laurynas Kazlauskas
Modestas Savickas
Deividas Sauliūnas
Ūla Rukšėnaitė
Greta Vaicekauskaitė
Martynas Smolenskas
Monika Trečiokaitė
Deimantas Gaspariunas
Sigitas Stragas
Edmona Rumseviciute
Tomas Kapocius
Karolis Čėsna
Aurelijus Petrūnas
Urtė Vaitkūnaitė
armantas luksas
Tomas Jankovskij
julija pociute
Irma Krasauskienė
Gytis Merkevičius
Giedrius Luote
Natalja Seliukiene
Valentina Jatuziene
Auksė Kundrotaitė
Reveka Zenevičiūtė
maks maks
Arminas Giedraitis
Irina Vainblat-daugviliene

L56XXXX
Z47XXXX
K68XXXX
S36XXXX
H86XXXX
K54XXXX
k36XXXX
N48XXXX
T24XXXX
U23XXXX
L89XXXX
m34XXXX
F85XXXX
H56XXXX
R45XXXX
Q73XXXX
Z49XXXX
R75XXXX
Y93XXXX
L46XXXX
E29XXXX
H39XXXX
V47XXXX
Z46XXXX
H96XXXX
A27XXXX
N96XXXX
Z57XXXX
K79XXXX
L67XXXX
L29XXXX
C54XXXX
p62XXXX
X65XXXX
J86XXXX
C38XXXX
V23XXXX
u69XXXX
y39XXXX
V84XXXX
F74XXXX
J79XXXX
C67XXXX
H24XXXX
Y82XXXX
G87XXXX
F57XXXX
V37XXXX
L72XXXX
K73XXXX
W58XXXX
v96XXXX
S76XXXX
Y36XXXX
G26XXXX
P65XXXX
W64XXXX
L92XXXX
Y43XXXX
Q24XXXX
E34XXXX
R86XXXX
M63XXXX
G47XXXX
W76XXXX
R43XXXX
F49XXXX
V49XXXX
D97XXXX
V26XXXX
T37XXXX
V84XXXX
L72XXXX
C46XXXX
S24XXXX
J85XXXX
X62XXXX
E24XXXX
S63XXXX
K48XXXX
U97XXXX
T29XXXX
Y56XXXX
D35XXXX
R39XXXX
C72XXXX
J67XXXX
H92XXXX
Y82XXXX
u43XXXX
S59XXXX
M68XXXX
V38XXXX
Y38XXXX
K76XXXX
F54XXXX
B62XXXX
G89XXXX
L36XXXX
J34XXXX

27.Aug

paula vysockyte
Marius Zemleris
Tomas Gaubys
Lukas Stankevicius
Aleksej Barnatovic
ieva mickute
elvinas bakunas
Andrius Poška
Gintė Sabaliauskaitė
Evaldas Micius
Jogaila Semeniuk
Bozena Ancevic
Domantas Balzekas
Asta Barvainaite
Elžbieta Jankovska
Antanas Maracinskas
Reda Miliuniene
Arminas Stundys
Sandra Zakaryte
Pranas Sebeika
Vita Varankovienė
VILMA STANKAITIENĖ
Donatas Vilkas
Laimonas Mikasauskas
markas krikstaponis
Ignotas Urbonavicius
Gabriele Cerniauskaite
dominykas Lipovka
Erika Naujokaitė
Marius Ignatovas
Audrius Ulozas
igoris vasiljevas
Ugnius Varlamovas
Rūta Gudelytė
Džiugas Krikštanavičius
Deimantė Bankauskaitė
Ingrida Almonaitienė
Ernestas Venckūnas
Deimantė Dilytė
Kristina Pipiriene
Julija Jagielienė
Irenijus Rimas
dmitrij luksa
Karolis Martišauskis
LAURYNAS Toleikis
Edgaras Visockas
Henrikas Simonavičius
aleksandr strelcov
Jurgita Usevičienė
Edgaras Visockas
Rokas Antanavicius
oskaras tutinas
Pavel Polocanskij
Edita Sin
Egle Tarnauskiene
Robertas Naumčikas
Arūnas Grinkevičius
Erikas Laužadis
Ineta Larinaitė
Ildar Smolskij
Ugnius Mikalauskis
Sarune Kalkė
Dina Zigariene
Maksimas Chidasovas
Solveiga Venskuviene
Gintare Erentaite
alina siutiliene
Anatolijus Logvinenko
Vygintas Dauksys
Krzysztof Dubovski
Sergej Pušnov
Titas Paskevicius
Titas Paskevicius
Renata Baranovska
Aurimas Kulvietis
VIDMANTAS KARPIS
Linas Sabaliauskas
Sigita Jurkutė
Rokas Vanzlauskas
Kestutis Spudvilas
Inga Žiliūtė
Tomas Matulis
Lukas Docius
Kipras Juknevičius
Viktorija Majoravičiūtė
Raimundas Tyla
Raimundas Tyla
Dovydas Vanzlauskas
egle aleksandraviciene
Tadas Kaminskas
Dominykas Velička
Kęstutis Rapolas
Donatas Neseckas
vaida jasionyte
vaida jasionyte
Martynas Bartkevicius
Egidijus Jatuzis
Gediminas Baltutis
Irina Nikita
Aiste Tam

Q43XXXX
C36XXXX
R35XXXX
S85XXXX
D67XXXX
E34XXXX
y57XXXX
X25XXXX
N36XXXX
R69XXXX
W32XXXX
V95XXXX
E74XXXX
Y54XXXX
F29XXXX
V75XXXX
C59XXXX
E58XXXX
T97XXXX
F65XXXX
J47XXXX
G78XXXX
M48XXXX
D43XXXX
P96XXXX
U35XXXX
G63XXXX
W73XXXX
D56XXXX
U32XXXX
C58XXXX
J82XXXX
S26XXXX
W23XXXX
D46XXXX
W85XXXX
C82XXXX
Y59XXXX
U36XXXX
J24XXXX
U85XXXX
D58XXXX
C76XXXX
Y42XXXX
X42XXXX
U35XXXX
E69XXXX
U49XXXX
X27XXXX
J94XXXX
F54XXXX
t36XXXX
G76XXXX
U89XXXX
R62XXXX
Q72XXXX
W84XXXX
J85XXXX
T45XXXX
Y53XXXX
M72XXXX
H53XXXX
H48XXXX
Q57XXXX
Q89XXXX
N56XXXX
k59XXXX
V52XXXX
Y85XXXX
J86XXXX
v36XXXX
C69XXXX
Q72XXXX
F64XXXX
Q52XXXX
D85XXXX
n76XXXX
T36XXXX
E42XXXX
D62XXXX
z54XXXX
Q57XXXX
R32XXXX
T48XXXX
M93XXXX
S93XXXX
X24XXXX
E39XXXX
P34XXXX
G69XXXX
S56XXXX
J39XXXX
H75XXXX
Z28XXXX
F84XXXX
C86XXXX
J53XXXX
P85XXXX
E83XXXX
N62XXXX

26.Aug

Justinas Kundrotas
Daniel Miežonis
Tatjana Lysova
mantvidas Siukscius
Aurimas Žegelis
Mantas Dorča
GRETĖ Bijeikaitė
Tomas Kapelinskas
Augustina Bulaitė
Paulius Šriupša
Titas Tupinis
Lina Sauseryte
Greta Daunoraitė
TOMAS MAČIŪNAS
Greta Daunoraitė
Ainius Skuolis
linas Buivys
mindaugas gecas
Renatas Laužadis
Eglė Juozapavičiūtė
Marius Kumpauskas
Marius Bagdonas
Emilija Kovzan
VIOLETA MKRTCIAN
Giedrė Leonavičiūtė
Elena Stalnionienė
Marius Soso
Laimonas Buraitis
Povilas Nadeika
Kotryna Kartanovič
marius sadauskas
Marius Bilkauskas
Laurynas Mitrulevičius
Donatas Adomaitis
Modestas Glušokas
RAMŪNAS VALIULIS
Sandra Petkunaite
sonata biriukaitė
Marius Umbrasas
Mindaugas Ramaska
Giedrius Kraujūnas
Kestutis Morkunas
Andrej Bogdiun
Andrius Petrulis
Mantas Kyguolis
Erika Kolukanova
Andrej Bogdiun
Mantas Kyguolis
Rita Pajaujiene
Anna Tondrik
Violeta Timko
Arvydas Bartkus
Justas Sideris
Jurgita Jankuniene
Elidijus Mažvyla
Birutė Klimienė
Andrius Steponkevicius
Rimvydas Galinskas
Egidijus Janušas
Povilas Kilikevicius
Gražina Onegaitė-Okunevičienė
Edvinas Macevicius
Ignas Valiukas
Upyna Bloškytė
Raimonda Auškalnienė
Ramunė Ramanauskienė
Egidijus Dagenis
Stepas Tamaševičius
Karolis Sadauskas
Nojus Rickevičius
Raminta Ziutelyte
Mindaugas Zuokas
Vaiva Vasiliauskaite
ALIONA BESPALOVAITE
Kristina Mizgaityte
Andrius Kononovič
Irina Nikita-Radzevičienė
Kristupas Palaima
Sergej Orlov
Dmitrij Bogatyrev
Ramune Indicianskaite
Ramune Indicianskaite
Julija Abrasonytė
Mindaugas Širvys
VLADIMIR VICHROV
Erikas Alisauskas
Diana Bagdžiūnienė
Aukse Kubiliene
Ana Kelmeliene
Ana Kelmeliene
Krzysztof Dubovski
Ilona Kosmač
Viktoras Silickas
Evaldas Lažauskas
Matas Mikalauskas
Edgaras Mosiejus
Veronika Juruš
Sigitas Stragas
dalius janušauskas
Tomas Diliautas

D56XXXX
C29XXXX
L39XXXX
D56XXXX
M78XXXX
F73XXXX
N29XXXX
T49XXXX
R68XXXX
C72XXXX
G62XXXX
W47XXXX
C29XXXX
P93XXXX
V45XXXX
U43XXXX
U97XXXX
L23XXXX
F24XXXX
M76XXXX
J34XXXX
K76XXXX
C82XXXX
R93XXXX
J47XXXX
N42XXXX
R49XXXX
T79XXXX
U43XXXX
E93XXXX
C28XXXX
g32XXXX
X26XXXX
L27XXXX
S73XXXX
W82XXXX
F73XXXX
L75XXXX
U87XXXX
X52XXXX
T86XXXX
K26XXXX
D87XXXX
T26XXXX
U58XXXX
S62XXXX
N45XXXX
C63XXXX
F35XXXX
Q49XXXX
G78XXXX
K52XXXX
J78XXXX
R39XXXX
K75XXXX
G83XXXX
W78XXXX
F94XXXX
L24XXXX
T76XXXX
G46XXXX
R48XXXX
D83XXXX
q37XXXX
M74XXXX
l73XXXX
E97XXXX
W48XXXX
C83XXXX
Q94XXXX
N94XXXX
Z47XXXX
S87XXXX
C47XXXX
E42XXXX
G69XXXX
V93XXXX
Z87XXXX
C35XXXX
T95XXXX
M85XXXX
G37XXXX
X68XXXX
Q45XXXX
F49XXXX
W83XXXX
S32XXXX
Z29XXXX
F79XXXX
X24XXXX
D86XXXX
C45XXXX
Z53XXXX
W83XXXX
T49XXXX
N76XXXX
H74XXXX
P78XXXX
W95XXXX
Q59XXXX

25.Aug

Jurgita Usevičienė
Jokūbas Dargvainis
Lina Glodenytė
Ernest Zajko
Nerijus Zizas
Nerijus Zizas
Julia Gricova
astijus folmer
Dorota Markevič
Eigilė Maliauskaitė
Valdas Kvedaras
Emilis Simanonis
Gintaras Aldonis
Artur Pachalev
Justinas Juska
Darius Zinkevic
Matas Pilibaitis
Robertas Dorča
Tomas Stasiukaitis
Mantas Šeipūnas
Gintarė Rumšaitė
Tautvydas Lukoševičius
Olia Sciotkina
jurate remeikaite
Kestutis Gansiniauskas
kristina murauskaite
Ričardas Svorobovičius
Tadas Bartkus
Enrikas Gubaras
Dovydas Stankevičius
Arijana Lekaviciute
Margarita Šavyrova
Mantas Rinkevičius
Paulius Lilas
Andrius Vaidaugas
Vilija Kosinskaite
Anastasija Jurciene
Solveta Jankauskaitė
Egidijus Janušas
Ruta Valiukaite
Lukas Staikūnas
Vilija Kosinskaite
Egidijus Janušas
Anastasija Jurciene
Kristina Flenderytė
Augustas Zumas
Sergej Polican
Vilija Kosinskaite
Jurgita Stasauskiene
Dmitrij Lipaj
gediminas dirma
Ugnė Samuolienė
Aivikas Gricius
Mantas Jurkūnas
Artur Lastovskij
Marekas Mikalauskas
Žygimantas Karsokas
Gabrielė Mikulėnaitė
Aurimas Vaitkevicius
Orestas Jacevičius
Kęstutis Morkūnas
Mantas Jankus
Eimantas Anuzis
Marius Dabrisius
Oresta Kuokštienė
Oresta Kuokštienė
Deividas Zinkevicius
Rokas Rabeckas
Tomas Šimkevičius
Gerda Ssim
Maris Vlach
Mertas Trilikauskas
Erikas Urbonavičius
Dmitrij Zaremba
Dmitrij Zaremba
Greta Šakytė
Samanta Kaplina
Samanta Kaplina
Roberta Dogelytė
Tomas Ravinis
anzelika taraseviciene
Rokas Vanzlauskas
Zydrune Survilaite
Birutė Zubkovienė
Erika Finizonkovaite
Liuda Kozer
Kestas Bargelis
Evelina Cyziute
Viktoras Berenis
Airidas Savickas
Armandas Užinskas
Andrius Montvila
Lukas Povilauskas
Edvardas Burba
Benediktas Andruska
Amandas Slabšys
Eimantas Riaubys
Emilijus Ismailovas
Tomas Kapocius
Viktorija Ščerbo

T56XXXX
M97XXXX
N37XXXX
X89XXXX
F89XXXX
D53XXXX
T53XXXX
s53XXXX
W94XXXX
J34XXXX
Y65XXXX
T28XXXX
C69XXXX
D54XXXX
R54XXXX
Z94XXXX
V45XXXX
G58XXXX
T24XXXX
M95XXXX
Q39XXXX
e42XXXX
C92XXXX
T34XXXX
U58XXXX
Z95XXXX
F52XXXX
J68XXXX
N27XXXX
X29XXXX
R25XXXX
Z34XXXX
M25XXXX
D24XXXX
W79XXXX
E84XXXX
D52XXXX
J78XXXX
U57XXXX
Z47XXXX
N27XXXX
K53XXXX
W92XXXX
M27XXXX
Q23XXXX
S52XXXX
E54XXXX
V52XXXX
G75XXXX
X48XXXX
j85XXXX
C93XXXX
D54XXXX
W75XXXX
R78XXXX
Y78XXXX
E52XXXX
N79XXXX
N98XXXX
F64XXXX
Q84XXXX
N76XXXX
V85XXXX
D57XXXX
V42XXXX
J23XXXX
Y98XXXX
N94XXXX
v35XXXX
K95XXXX
P46XXXX
G23XXXX
M96XXXX
M93XXXX
E28XXXX
K27XXXX
Y82XXXX
L32XXXX
J24XXXX
R42XXXX
M54XXXX
H65XXXX
T83XXXX
L42XXXX
T97XXXX
H84XXXX
X52XXXX
F46XXXX
J84XXXX
B83XXXX
L67XXXX
D56XXXX
P79XXXX
L72XXXX
L24XXXX
L95XXXX
C98XXXX
Q25XXXX
D89XXXX
W49XXXX

24.Aug

Eglė Šraibienė
Vaidas Mažintas
Rokas Pocius
Julius Senkus
Virginija Kunciniene
ADRIAN Levkevic
Inga Vaitekuniene
LINA SKARDZIUVIENE
Darius Rožanskas
Rimantė Balinskaitė
Danutė Žvejienė
Lukas Mendelis
Nojus Bivainis
Ana Selcinskiene
Igoris Skopovas
Olia Sciotkina
Donatas Paurys
Gitana Raišuotienė
Miglė Skrebiškytė
Deimantė Bankauskaitė
Tomas jocius
Igoris Semenovicius
Urtė Barbora Liutkevičiūtė
Justas Tamanauskas
JUSTE MONKELYTE
Edita Dulskiene
Ieva Mažukaitytė
deividas kaminckis
Martynas Stanionis
Tomas Šurkus
Lina Stanevičiūtė
Emilis Martinkenas
Gediminas Serva
julija grabauskiene
renatas chaleckas
Tomas Janulevičius
Sandra Normantaitė
Jolita Paliuliene
astijus laucius
Adomas Tuzas
Laima Kmitaite
Sandra Normantaitė
Žilvinas Zdanys
kestas tracevicius
Jonas Petkevicius
Zivile Zemguliene
Marius Samuolis
Armondas Eidukaitis
Paulius Kalinauskas
Patrikas Žala
Egidijus Janušas
Aurimas Sakalauskas
Renatas Sabanovicius
edgaras belskas
Justas Bartka
Agne Kalinauskas
Viktoras Lipatovas
dovile mikalauskaite
Sergej Matvejev
Daivis Klimas
Edita Kulikauskaitė
Rimvydas Galinskas
Gabrielis Zdanavičius
Diana Solovejūtė
Aistė Kulikauskaitė
Indrė Petrikaitė
gediminas satkus
ramute Sturoniene
ANTANAS PRANAITIS
Paulius Drobickas
emilis losius
Viktoras Kondrotas
Andrius Petrulis
Daiva Aleknaitė
Alginta Jasionytė
Dmitrij Purynzin
andrius jokubauskas
Tomas Matulevicius
renatas ignatavicius
Gytis Eigelis
Laurynas Dubovskis
Vygantas Ališauskas
Andrejus Kuklis
beatrice maik
Arūnas Kubilius
Evelina Kuzmaitė
Mertas Trilikauskas
Rolanda Balseviciene
Vytenis Neciunskas
Edmundas Buzūnas
Edgaras Tallat-Kelpša
Ovidijus Musulas
Dovydas Dumskis
Povilas Zubrys
Egidijus Dagenis
Diana Zaveckaja
Bernard Narkevic
Monika Lukminaitė
Iveta Inčytė
Tomas Stanislovaitis

M48XXXX
g24XXXX
C38XXXX
L75XXXX
X25XXXX
Q86XXXX
Y73XXXX
G74XXXX
S53XXXX
Y59XXXX
G79XXXX
U87XXXX
R62XXXX
T62XXXX
E68XXXX
K53XXXX
H97XXXX
D95XXXX
p94XXXX
X94XXXX
K67XXXX
E54XXXX
U54XXXX
t42XXXX
w86XXXX
X29XXXX
D57XXXX
J57XXXX
L52XXXX
W54XXXX
H64XXXX
T32XXXX
K27XXXX
T93XXXX
j94XXXX
Y58XXXX
L95XXXX
J34XXXX
V97XXXX
K68XXXX
U29XXXX
G34XXXX
Q43XXXX
P35XXXX
K53XXXX
K37XXXX
V68XXXX
F98XXXX
G29XXXX
L47XXXX
S96XXXX
C28XXXX
V72XXXX
J38XXXX
M52XXXX
P74XXXX
K27XXXX
N63XXXX
R98XXXX
W59XXXX
U75XXXX
C45XXXX
U45XXXX
S53XXXX
Z39XXXX
K43XXXX
e26XXXX
n38XXXX
X49XXXX
X53XXXX
n98XXXX
D58XXXX
M97XXXX
Z79XXXX
L82XXXX
J62XXXX
C46XXXX
R34XXXX
J69XXXX
J75XXXX
j23XXXX
R74XXXX
Z68XXXX
C96XXXX
N64XXXX
M78XXXX
K89XXXX
Z57XXXX
P27XXXX
V52XXXX
K79XXXX
N37XXXX
T85XXXX
Y25XXXX
S38XXXX
K37XXXX
F73XXXX
V47XXXX
D69XXXX
Z72XXXX

23.Aug

Rokas Kulys
Snieguolė Mašalaitė
Rokas Kulys
Marius Šlušnys
Martynas Strazdas
Otilija Budrytė
Ugne Pukyte
Evelina Tyskevic
Gaivilė Juodytė
Diana Blazkiv
Kristina Slidevska
aiste abeciunaite
Paulius Drobickas
ingrida azerskaite
Monika Žemaitytė
Liveta Valantiejūtė
Lina Gudeliene
Tadas Bartkus
Albertas Tunaitis
Simas Juodikaitis
Gabrielė Kunikauskienė
Lina Markeviciute
Tomas Janulevičius
Vladimiras Loskutovas
Simas Gadliauskas
Viktorija Liekyte
Ričardas Petkevičius
Karolina Venckute
Tadas Girnius
Sandra Normantaitė
Vilma Nivinskaite
Viktoras Maskaliovas
Simona Krilauskaite
Aistė Karaliūnaitė
Artūras Piekus
erika kucinskaite
maksim bogdanovic
Andrej Bogdiun
Simas Martinkus
Vilmantas Budrikis
Evelina Labokaite
Evelina Čyžiūtė
Arnas Masiulis
Arunas Siauciunas
Eimantas Knatauskas
Vitalijus Borovikovas
Evelina Čyžiūtė
Arunas Siauciunas
Evelina Čyžiūtė
Arunas Jaskevicius
klaudija lukoseviciute
Jone Kalasunaite
Dainius Palevičius
Dariuš Polinski
gediminas satkus
Mantas Povilonis
Povilas Kunigiškis
Rimgaudas Tumenas
Ernestas PAVILONIS
Renatas Chaleckas
Ernestas Jodikas
Donatas Norkus
Arunas Jasutis
Karolis Zilius
Justina Politienė
Tomas Šimkevičius
Ernestas Dimša
Emilis Burakas
Rytis Kareckas
ŽILVINAS KAVALIAUSKAS
Ryšard Skurko
Kasparas Morkūnas
Benas Ramanauskas
Paulius Jakubauskas
Ineta Paužaitė
Kamilė Karoblytė
Evaldas Žukas
Tatjana Varankiene
skaistuole slekyte
matas kazlauskas
Erikas Galubickas
matas kazlauskas
Lina Piragienė
Mantas Bernatonis
ernestas petraitis
Tomas Bojarūnas
Monika Žilinskaitė
linas sabaliauskas
Simonas Vabinskas
Edvinas Jotautas
Konstantin Oreškin
Danute Jeskova
Jovydas putna
Edmundas Buzūnas
Edmundas Buzūnas
Maxim Orekhov
Armantė Juškonytė
Marija Kazlauskaite
dalius janusauskas
Emilija Toleikytė

Y83XXXX
L45XXXX
G38XXXX
J36XXXX
S49XXXX
N69XXXX
W43XXXX
D56XXXX
y75XXXX
P56XXXX
D67XXXX
x23XXXX
F79XXXX
z92XXXX
D53XXXX
h76XXXX
U75XXXX
F62XXXX
s54XXXX
k67XXXX
X64XXXX
P68XXXX
X47XXXX
L93XXXX
U57XXXX
R57XXXX
R69XXXX
V92XXXX
H46XXXX
D93XXXX
J53XXXX
Q67XXXX
D42XXXX
Q73XXXX
N83XXXX
Y32XXXX
p23XXXX
T83XXXX
S23XXXX
c96XXXX
J38XXXX
X84XXXX
f43XXXX
M46XXXX
S42XXXX
G52XXXX
V78XXXX
G62XXXX
F94XXXX
W95XXXX
K74XXXX
C84XXXX
C84XXXX
Q58XXXX
u47XXXX
L95XXXX
K39XXXX
F28XXXX
E79XXXX
M42XXXX
G89XXXX
f62XXXX
E84XXXX
U32XXXX
M53XXXX
w84XXXX
T87XXXX
Q54XXXX
K85XXXX
v95XXXX
G23XXXX
L24XXXX
J25XXXX
E25XXXX
t87XXXX
C75XXXX
V96XXXX
h68XXXX
Z74XXXX
F43XXXX
J67XXXX
D65XXXX
C54XXXX
M98XXXX
x94XXXX
Z46XXXX
Y64XXXX
t96XXXX
S47XXXX
G72XXXX
R93XXXX
Z56XXXX
g27XXXX
T79XXXX
R42XXXX
U62XXXX
K67XXXX
P37XXXX
C93XXXX
C39XXXX

22.Aug

Marina Morozova
Vitalijus Biruliovas
Justinas Navlickas
Aistė Šukytė
Benas Lukosius
jonas urbonas
Aušra Macijauskaitė
Evaldas Slavinskas
Marius Jaugelavicius
Tomas Gadliauskas
Kęstutis Kisielis
Martynas Glaveckas
MINDAUGAS SILEIKA
Vidmantas Arūna
Mindaugas Baginskas
Haris Lapaitis
Vilma Šmulkštienė
Titas Balvocius
Erikas Dubovskis
Viktorija Jucienė
Skirmantė Dragūnaitė
Linas Vyšniauskas
Julius Mocevičius
Arnas Rosinas
Ernestas Baltuska
Gediminas Sarocka
Tomas Pilinskas
Gerda Stanaitytė
Osvaldas Glinskas
Žygimantas Smilga
Jonas Gudaitis
Irena Rubavičiūtė
Andrius Tokarevas
Ramunė Indičianskaitė
Vitalijus Gubanovas
Aurimas Vaitiekunas
Vaidas Paulikas
Robert Baublys
Deimante Bartkeviciute
Akvilė Miklušytė
Hubertas Lumpickas
Vidmantas Bruzga
Edgaras Kuodys
Linas Raičinskis
Linas Raičinskis
Linas Raičinskis
Linas Raičinskis
Petras Žemaitaitis
Arunas Siauciunas
Liutauras Stanslovas
Arturas Garaninas
Linas Raičinskis
Kajus Sakalauskas
marius martinaitis
Andrzej Bogdiun
Kamile Medzeviciute
agnė karlonienė
Andrius Čereška
Arnas Maslinskas
vytautas gasiunas
Marytė Ramoškienė
Ieva Staniene
Kamile Burkauskaite
arnold novikov
Erikas Kersnauskas
Giedre Sadbaraite
evelina avizieniene
Evelina Cyziute
Sandra Stankevičienė
Andrius Poška
Valdas Skritas
Domantas Spitrys
Rimas Januška
Mantas Volungevičius
Vidmantas Arūna
laurynas ambrasunas
Vytautas Gotautas
Viktorija Šuopytė
Gytis Eigelis
Darius Palionis
Danute Rupseine
Deividas Totilas
Lina Cyziene
Marius Kumpauskas
Tomas Gaižauskas
Sandra Jatulytė
Donatas Čečergis
mindaugas lukosiunas
Vaida Lukoševičienė
Milda Led
Dalius Vitkauskas
Marius Bagdonas
Andrej Kovarskij
Diana Kozlova
Martynas Bartkevicius
Remigijus Mačionis
GIEDRIUS PASAKINSKAS
Ausrine Kalvelyte
Marius Zemleris
Linas Staškevičius

J28XXXX
k59XXXX
K92XXXX
W29XXXX
E72XXXX
z52XXXX
F97XXXX
U84XXXX
T48XXXX
M72XXXX
J57XXXX
F39XXXX
L27XXXX
U46XXXX
Q78XXXX
S38XXXX
Q89XXXX
Z46XXXX
V47XXXX
E75XXXX
M48XXXX
W86XXXX
Y67XXXX
T57XXXX
P65XXXX
T97XXXX
S75XXXX
L96XXXX
y37XXXX
S42XXXX
Y59XXXX
D25XXXX
P74XXXX
A67XXXX
Q49XXXX
H45XXXX
D36XXXX
M69XXXX
G35XXXX
E26XXXX
F57XXXX
N57XXXX
R39XXXX
Z86XXXX
N68XXXX
J87XXXX
G45XXXX
A32XXXX
Z38XXXX
T86XXXX
U83XXXX
B82XXXX
R93XXXX
T97XXXX
X45XXXX
Q74XXXX
r96XXXX
Q68XXXX
v45XXXX
Q97XXXX
Z57XXXX
X62XXXX
M84XXXX
X39XXXX
D48XXXX
E43XXXX
n95XXXX
H23XXXX
K47XXXX
F45XXXX
F27XXXX
J57XXXX
M85XXXX
J37XXXX
D72XXXX
L92XXXX
F69XXXX
H65XXXX
X35XXXX
J85XXXX
F47XXXX
N54XXXX
D23XXXX
T96XXXX
v86XXXX
F34XXXX
U82XXXX
L83XXXX
K36XXXX
V29XXXX
t27XXXX
Z83XXXX
K32XXXX
N93XXXX
M79XXXX
A75XXXX
P47XXXX
r93XXXX
V26XXXX
Q74XXXX

21.Aug

Einoras Venčkauskas
Deividas Ambroza
Mindaugas Mandziukas
Mata Vilciauskaite
Andrius Molcanovas
Ringaile LY
Rugilė Valentaitė
Kęstutis Sabaitis
Gustas Stanaitis
Ema Virketytė
Mantas Bagusis
dovydas vežanas
Aiste Baronaite
Vidmantas Vaiciunas
liepa aliukaite
Greta Levickaite
Margarita Svediene
Margarita Švedienė
Mantas Plytnikas
Lukas Kosa
Karolis Kliopovas
Viktorija Majoravičiūtė
Grėta Jevlanovaitė
Ieva Čerapokaitė
Tadas Černiauskas
Maksim Savodcenko
Monika Čėsnaitė
Tautvydas Kinderys
Martynas Karosas
Inga Nogniute
Loreta Mart
Daiva Savickiene
Domas Stankevicius
Deimantė Berštautaitė
Gerdas Sabulis
Julija Lagoiskaja
Rytis Žiūraitis
greta kviatkovskaja
Gerdas Sabulis
Jonas Žemaitaitis
Jonas Žemaitaitis
Ieva Davulyte
karolina civaite
Audrius Imbrasas
Rytis Žiūraitis
Ieva Davulyte
Rytis Žiūraitis
Andrej Grigorjev
Auksė Šamonskytė
Tomas Jagello
rasa puzaite
JAUNĖ Stadalnykaitė
Rytis Žiūraitis
Miglė Juknaitė
Rolanda Balsevičienė
Saulius Minkevicius
Deividas Giedrys
Titas Tupinis
Paulius Malašauskas
Deividas Giedrys
Daugirdas Lileikis
Robertas Zizevičius
Arūnas Grinkevičius
Jūratė Štombergaitė
arnas cichunovas
Jolanta Paviržytė
Laura Adonaviciene
Justinas Daubara
Kornelija Volungytė
Zilvinas S.
Eglė Abugelytė-Lukšienė
Regina Genkovienė
Mindaugas Genelis
Gintarė Kulikauskaitė
Samanta Kaplina
Gytis Eigelis
Monika Poškutė
Laurynas Kanapeckas
Vytautas Briedis
Roberta Kaleininkaite
zydrunas kepezinskas
Romas Aleksiūnas
Vitalijus Jaskutis
ernestas petraitis
ernestas petraitis
ernestas petraitis
Snieguolė Mašalaitė
Vytautas Biliunas
ernestas petraitis
orestas puidokas
IEVA SIPAVIČIŪTĖ
Laura Mažylė
Laura Graibute
Rytis Sliesarčiukas
Edvinas Kanėta
Steponas Brasiunas
Tomas Brazauskas
Lukas Jankauskas
Liveta Skučienė
Liveta Skučienė

U37XXXX
T96XXXX
Q36XXXX
Z54XXXX
H37XXXX
V54XXXX
A89XXXX
R79XXXX
P68XXXX
F38XXXX
G24XXXX
Z53XXXX
B25XXXX
J78XXXX
N39XXXX
s56XXXX
E26XXXX
K63XXXX
J56XXXX
H79XXXX
H32XXXX
D83XXXX
D36XXXX
L68XXXX
L32XXXX
U89XXXX
K47XXXX
D47XXXX
E85XXXX
J49XXXX
Y46XXXX
C86XXXX
R29XXXX
K57XXXX
S73XXXX
L34XXXX
Z57XXXX
v68XXXX
F68XXXX
f65XXXX
j69XXXX
Q35XXXX
D69XXXX
Y53XXXX
D83XXXX
T37XXXX
H24XXXX
Q28XXXX
N79XXXX
c62XXXX
F76XXXX
D26XXXX
J79XXXX
C58XXXX
X49XXXX
G69XXXX
K24XXXX
L96XXXX
C57XXXX
Y24XXXX
M96XXXX
Q59XXXX
R74XXXX
M69XXXX
Q47XXXX
R92XXXX
D74XXXX
Y72XXXX
B98XXXX
S56XXXX
W78XXXX
D46XXXX
U63XXXX
R89XXXX
J43XXXX
Q84XXXX
Z47XXXX
Z97XXXX
T28XXXX
W97XXXX
p23XXXX
N92XXXX
P63XXXX
k28XXXX
d27XXXX
c42XXXX
G67XXXX
U43XXXX
x72XXXX
u62XXXX
R32XXXX
L62XXXX
H87XXXX
N53XXXX
F62XXXX
S72XXXX
T79XXXX
Y42XXXX
L53XXXX
V57XXXX

20.Aug

Jūratė Štombergaitė
Ugnė Zubaitė
Tadas Černiauskas
Danielius Gauabas
igoris semenovicius
Gabija Girgždytė
Titas Valionis
Aironas Sadaunikas
Benita Čeblauskaitė
Dovydas Mockus
Reda Mikste
Martynas Rutkauskas
Laura Naujokaitė
Brigita Vaitkutė
Justas Virbickas
Gabrielė Skuodytė
Regina Šukytė
Mindaugas Jaskunas
jonas jomantas
skaistė intaitė
Vaidas Mažintas
jogan aktunovic
Arūnas Vaičius
Daniel Račicki
Justė Maumevičiūtė
Marius Šlušnys
Eligijus Žiūrys
Kristina Ežerskytė
Vilija Grigonienė
Vilius Surblys
Gytis Gylys
Algimantas Purvėnas
Gytis Gylys
Kasparas Burbulevičius
Kasparas Burbulevičius
Domantas Eskis
Domantas Eskis
Inga Rudienė
Tomas Cesnys
Vilija Kemežienė
Vilija Kemežienė
Gabrielius Baubonis
Lukas Miknius
Nojus Bundonis
Skaiste Milena
Dainius Pikunas
Julija Lagoiskaja
Ignas Brazauskad
Ąžuolas Norvilas
Deivydas Zagorskas
Andrius Kononovič
aušra juškėnienė
Vesta Jašinaitė
Giedre Jurkeviciute
Denisas Budrys
Agne Miceikaite
Ieva Ašmenavičiūtė
Giedre Jurkeviciute
Lukas Žvikas
Denisas Budrys
Egle Zemaityte
Mindaugas Valaitis
Tomas Ščerbinskas
Deivydas Vieraitis
Aurelija Niklovaite
Giedre Jurkeviciute
Diana Kozlova
Toma Raugalyte
Milda Paulauskaite
JOVITA BUILIENE
Laurynas Alseika
Mantas Palivonas
Tomas Virbickas
maksimas chudasovas
Deividas Dragūnas
Romualdas Maciulaitis
Arturas Kasciuska
Marius Bardauskas
Viktoras Stundys
Mertas Trilikauskas
Erika Mikštaitė
Daimonas Norkus
Pavel Ligorov
Sigitas Bandinskas
jurgita zykiene
Vaida Rudokiene
Tomas Šiugždinis
Evelina Krikščikaitė
Rasa Gylienė
Ramunas Jasiukaitis
Tomas Kapocius
Ernestas Rimavicius
Liveta Brazaite
Gabriel Chee
Indre Kolesnikovaite
Rasa Puzaite
Liveta Skučienė
Liveta Skučienė
Liveta Skučienė
Vaida Sluta

D82XXXX
F26XXXX
S64XXXX
X43XXXX
T79XXXX
J84XXXX
Q84XXXX
R92XXXX
L94XXXX
H57XXXX
T38XXXX
Z42XXXX
J73XXXX
L64XXXX
X73XXXX
D84XXXX
V73XXXX
J25XXXX
R68XXXX
V48XXXX
v52XXXX
Q65XXXX
H42XXXX
V47XXXX
S69XXXX
U92XXXX
z49XXXX
W85XXXX
Y29XXXX
D75XXXX
D82XXXX
N69XXXX
C94XXXX
P42XXXX
H78XXXX
u97XXXX
t37XXXX
T37XXXX
X72XXXX
E27XXXX
Z65XXXX
H34XXXX
C54XXXX
m89XXXX
B43XXXX
S79XXXX
L82XXXX
S45XXXX
E75XXXX
G37XXXX
C98XXXX
W69XXXX
K69XXXX
H83XXXX
x43XXXX
j74XXXX
E74XXXX
W29XXXX
Q53XXXX
g86XXXX
F52XXXX
V52XXXX
Z28XXXX
N85XXXX
V82XXXX
X28XXXX
G95XXXX
t24XXXX
E82XXXX
K29XXXX
H68XXXX
M86XXXX
G57XXXX
n63XXXX
W35XXXX
U29XXXX
X58XXXX
X93XXXX
w23XXXX
U26XXXX
R45XXXX
R43XXXX
S36XXXX
T84XXXX
q34XXXX
Q53XXXX
T53XXXX
P76XXXX
C45XXXX
V45XXXX
G36XXXX
X36XXXX
Y64XXXX
H83XXXX
M62XXXX
Q45XXXX
D43XXXX
X28XXXX
K38XXXX
Z36XXXX

19.Aug

Lukas Gaidziunas
majus jazbutis
majus jazbutis
Mantvydas Kozlovas
Tomas Žekevičius
Meda Savickaite
Vidmantas Gailius
Giedrė Gaidelė
Šarūnas Pukys
Gytis Šlėgus
Elvis Karoblis
Anatolijus Logvinenko
Roberta Jakaitė
Ieva Bivainienė
Roberta Jakaitė
Kornelijus Kymantas
Miglė Paukštė
Nojus Samaestri
Egidijus Liugaila
Vladas Ašmena
Nedas Mykolaitis
Justas Risovas
Rasa Bendinskaitė
Renata Janavičienė
Paulius Kandrotas
Nidas Mitrauskas
Vaiva Andrusevičiūtė
rimantas Palevicius
Paulius Kazlauskas
Tadas Guzevičius
vilius nėra
Gediminas Serva
robertas naunykas
Darius Kvedaravicius
Darius Kvedaravicius
Elvinas Zidonis
Jurij Lukasevic
Žygimantas Kulda
Rasa Kacinskiene
Dovydas Timukas
Sandra Butaitė
Andrius Goriunovas
Darius Kvedaravicius
Marius Stulga
Marius Saulėnas
Andrius Kurgonas
evelina Januševičiūtė
Sandra Butaitė
Kamile Medzeviciute
Jurij Lukasevic
Arminas Jackevičius
Andrej Bogdiun
Daiva Lukosiute
algis frolovas
Žilvinas Šlekis
Giedrius Sudeikis
Greta Petroviene
Karolis Kliopovas
Tadas Blinda
Silvija Einikiene
Marius Naujokaitis
Veslava Valiukevic
Aušra Budrienė
Vilius Krivickas
Andžela Gricienė
Viktoras Bušinskis
Arūnas Grinkevičius
Justina Martinkiene
Egidija Jankauskaitė
Auguste Miskinyte
Nedas Tarvydas
mindaugas tamosaitis
grazina klimasevskaite
Eividas Vadapalas
Evaldas Junevicius
Ignas Jakimonis
Ignas Jakimonis
Dainius Kryžanauskas
Zilvinas Vaitkus
Vida Jezukevičienė
alina siutiliene
Laura Grigaliūnaitė
alina smirnova
Mertas Trilikauskas
Kristina Varanavičienė
Marytė Ašmenskienė
Edita Zukauskiene
Gytis Eigelis
Rasa Buikienė
Lukas Grubinskas
Marius Bagdonas
Arturas Bruzas
Mantas Mikolaitis
deividas Pruskas
Sigitas Bandinskas
Daumantas Kikutis
SANDRA JATULYTE
Deividas Kascejevas
Laurynas Matutis
Andrius Varanka

E38XXXX
g25XXXX
y67XXXX
U57XXXX
E89XXXX
P58XXXX
Y69XXXX
W83XXXX
H84XXXX
V97XXXX
E57XXXX
T24XXXX
Y64XXXX
F53XXXX
V73XXXX
Y97XXXX
S27XXXX
R85XXXX
Z37XXXX
E64XXXX
V24XXXX
V97XXXX
K59XXXX
M89XXXX
Q94XXXX
X32XXXX
M73XXXX
e46XXXX
U42XXXX
W26XXXX
f46XXXX
K39XXXX
z53XXXX
J67XXXX
L39XXXX
J86XXXX
R75XXXX
N69XXXX
E42XXXX
K29XXXX
W23XXXX
Z89XXXX
U56XXXX
Q45XXXX
X93XXXX
J37XXXX
H54XXXX
V45XXXX
P83XXXX
U29XXXX
Q23XXXX
Z28XXXX
D23XXXX
J67XXXX
T82XXXX
D47XXXX
L98XXXX
F47XXXX
D67XXXX
Y32XXXX
Q36XXXX
q48XXXX
J94XXXX
u82XXXX
R76XXXX
D35XXXX
R76XXXX
R75XXXX
x78XXXX
Y78XXXX
V74XXXX
F54XXXX
w85XXXX
H36XXXX
T39XXXX
F69XXXX
U39XXXX
S54XXXX
T59XXXX
V95XXXX
y86XXXX
P96XXXX
D48XXXX
H68XXXX
w32XXXX
S62XXXX
G65XXXX
L85XXXX
V65XXXX
D93XXXX
P32XXXX
J96XXXX
T27XXXX
M98XXXX
X89XXXX
V27XXXX
H68XXXX
N26XXXX
R45XXXX
Q82XXXX

18.Aug

Rytis Sedlevičius
marina morosova
Andrejs Rozenbahs
Artūras Kocius
Ignas Buckiūnas
Deimantė Banionytė
Aiste Almanaite
Tadas Guzevičius
Marius Šluts
Gedas Legačinskas
Aida Matuleviciute
Artur Ptak
Vaida Beniusiene
Aistė Juodpusytė
Lukas Usas
Salomėja Videikienė
mindaugas lukosiunas
Rytis Stravinskas
Mindaugas Skarbalius
Viktoras Kizelis
Artūras Ulmis
Karolis Dauksevičius
Šarūnas Burokas
Arūnas Grinkevičius
Vilma Vilma
Agnė Januškevičiūtė
Vilma Vilma
Ema Ubartaitė
Vismantas Cepliauskas
Arūnas Grinkevičius
Donatas Lubys
Beata Kitkovskaja
Adelė Martinkutė
Egidijus Janušas
ugnius sarpalius
ineta verbickaite
Giedre Pauliukaitiene
ineta verbickaite
Paulius Kaminskas
ineta verbickaite
Mantas Liepuonius
Benas Ramanauskas
Dmitrij Rukojt
Ignas Bytautas
Emilis Alen
Darius Staniulis
ineta verbickaite
Paulius Mockus
Dmitrij Bogatyrev
ineta verbickaite
kristina mickuviene
Kastytis Kasperavičius
Ineta Tukytė
Dainius Stankevicius
Žilvinas Šlekis
Daiva Žvirblienė
Virginija Jotautienė
Modestas Mescerskis
Petronėlė Asadauskaitė
Giedrius Sudeikis
Artūras Šimaitis
Kristina Vasiliauskiene
Eimantė Matevičiūtė
Evaldas Slavinskas
Jolita Kriaučiūnaitė
Saulė Juodkaitė
vilius komi
Egidijus Abromavičius
Nerijus Zabulionis
Karolis Kuodys
Linas Pažėra
Regimantas Simonavičius
Justina Šadzevičiūtė
Emilijus Mickus
Evaldas Slavinskas
Rimantas Laukineitis
Rasa Puzaite
Andrius Kononovič
Andrius Kononovič
Justinas Urbaitis
Ąžuolas Norvilas
Haroldas Grigas
Edvinas Jucius
Arnoldas Vyšniauskas
Arturas Bruzas
Robertas Kalasūnas
Mantas Kazlauskis
Jan Daksevic
Tomas Abromaitis
Vitalija Sadauskaitė
Karolis Dilda
Marius Bagdonas
Mindaugas Vaškevičius
Nerius Matulis
Ignas Šukaitis
Darius Lapinskas
Marius Jankevičius
Grazvydas Nocius
Gytis Eigelis
Gytis Eigelis

H34XXXX
d26XXXX
z26XXXX
p73XXXX
Z65XXXX
T85XXXX
G53XXXX
J84XXXX
Q76XXXX
H67XXXX
N68XXXX
W46XXXX
R63XXXX
U32XXXX
L85XXXX
L67XXXX
G42XXXX
V89XXXX
W57XXXX
D76XXXX
L74XXXX
L83XXXX
Z45XXXX
E39XXXX
J23XXXX
K75XXXX
H87XXXX
J98XXXX
y62XXXX
Z32XXXX
T34XXXX
J78XXXX
L34XXXX
T25XXXX
c69XXXX
T54XXXX
E83XXXX
S38XXXX
U23XXXX
L47XXXX
Y58XXXX
X76XXXX
D29XXXX
C27XXXX
E49XXXX
Y64XXXX
H62XXXX
R63XXXX
E56XXXX
J26XXXX
X42XXXX
v52XXXX
W62XXXX
C96XXXX
N52XXXX
W52XXXX
W26XXXX
Q46XXXX
N85XXXX
C45XXXX
X85XXXX
Q67XXXX
V43XXXX
P56XXXX
N45XXXX
N29XXXX
N26XXXX
H98XXXX
E32XXXX
F28XXXX
W26XXXX
K86XXXX
H23XXXX
U85XXXX
N47XXXX
M45XXXX
H68XXXX
N47XXXX
R75XXXX
B39XXXX
Q37XXXX
Y34XXXX
V76XXXX
F25XXXX
F48XXXX
X96XXXX
W85XXXX
R84XXXX
R52XXXX
L47XXXX
U76XXXX
Z38XXXX
E67XXXX
T62XXXX
Y58XXXX
P98XXXX
Z23XXXX
Z37XXXX
V93XXXX
C95XXXX

17.Aug

patrikas smolevskis
PATRICIJA SMOLEVSKAJA
Vilius Janauskas
Simona Švarlytė
Gintare Druskinyte
Juozas Eitutis
nerijus kieliskaitis
Gabija Akstinaite
LAURA JANUKENAITE
Adelė Mackevičiūtė
Jolanta Gribauskaitė
Aidris Palubinskas
Jurgita Rusenaite
Nedas Laurinavičius
Valentas Dobrovolskis
Greta Dragūnaitė
Tomas Venckus
Robertas Noreika
Indrė Griškutė
Martynas Rutkauskas
Paulius Marma
Ula Obakeviciute
Tadas Ozelis
Inga Medvedeva
Andrej Bartiuk
Brigita Bagušinskaitė
Tadas Tomkus
Aivaras Urbonas
Karolis Butkus
Aušra Budrienė
Marius Gasickas
Žilvinas Plutulevičius
Darius Petraitis
edvinas rapolavicius
Edvinas Kanėta
Laurynas Žvinklis
Tomas Gavenavičius
Rigita Staponkiene
Erikas Staponkus
Giedrius Sudeikis
Zy Ty
Liudas Varatinskas
Oskaras Kriukelis
Žilvinas Šlekis
Giedre Velickiene
Giedrius Sudeikis
Tomas Cegelis
Aurimas Vaitkevicius
Karolina Belskytė
Ignas Bytautas
matas matas
Rimvydas Armonas
matas matas
Vytautas Dulskas
Andrius Jurgutis
Vidmantas Arūna
matas matas
Robertas Veličko
giedrius kubilius
Miroslavas Gruzdas
Ineta Verbickaitė
Ineta Verbickaitė
Lukas Cirtautas
Ineta Verbickaitė
Mantas Andrulis
Diana Karpiene
Mindaugas Butkus
Auksė Tučiutė
Edita Bernatavičiūtė
Mantvydas Perednis
Edita Bernatavičiūtė
Tomas Mazelis
Renata Venslavskaja
Aurimas Lempa
jurijus Kazakevicius
Dmitrij Zaremba
Karolis Smulskis
Dmitrij Zaremba
Donatas Neseckas
Giedrius Reklaitis
Nerijus Mikolaitis
arminas petruitis
Rokas Sapola
Rokas Sapola
Vaidas Petrauskas
Anatolijus Logvinenko
žygimantas petrauskas
valdas cizauskas
Dalia Gasparovičiūtė
Šarūnas Širvinskas
Juozas Pavilonis
Juozas Pavilonis
karolina grebliunaite
Rimantas Varna
Rimantas Varna
AISTE RIMAVICIENE
Ruslan Strelcov
Grazvydas Nocius
Aistė Matiukaitė
Egidijus Baranauskas

J48XXXX
E98XXXX
C92XXXX
X78XXXX
H43XXXX
G56XXXX
r96XXXX
U42XXXX
W28XXXX
J82XXXX
P94XXXX
S23XXXX
J76XXXX
E24XXXX
U26XXXX
L83XXXX
X76XXXX
D84XXXX
D87XXXX
N87XXXX
M89XXXX
W69XXXX
Q56XXXX
Y27XXXX
c42XXXX
R29XXXX
P32XXXX
V23XXXX
B46XXXX
Z89XXXX
D89XXXX
C35XXXX
R78XXXX
p68XXXX
J85XXXX
Q34XXXX
U45XXXX
L32XXXX
E73XXXX
E36XXXX
E36XXXX
Y85XXXX
S69XXXX
T32XXXX
D72XXXX
U52XXXX
S97XXXX
H75XXXX
E73XXXX
H43XXXX
v42XXXX
F62XXXX
p74XXXX
C82XXXX
K63XXXX
F34XXXX
g85XXXX
M47XXXX
k43XXXX
D53XXXX
L79XXXX
K89XXXX
K64XXXX
Z26XXXX
V74XXXX
R82XXXX
Z59XXXX
U49XXXX
T85XXXX
X35XXXX
X34XXXX
P48XXXX
Y95XXXX
E87XXXX
V65XXXX
M53XXXX
N64XXXX
C85XXXX
M72XXXX
V65XXXX
R32XXXX
L68XXXX
F38XXXX
E68XXXX
L38XXXX
D67XXXX
Y75XXXX
C63XXXX
U58XXXX
h46XXXX
H58XXXX
G98XXXX
X38XXXX
T85XXXX
X68XXXX
C82XXXX
a59XXXX
D39XXXX
L92XXXX
S35XXXX

16.Aug

Saulius Jokubaitis
Nikole Lantrat
Evaldas Latauskas
Augustina Zygaite
mantas tamulevicius
ineta verbickaite
Audrius Banelis
Lukas Lekavicius
Feliksas Uktveris
Jurgita Narbutienė
Edgaras Žydelis
Laimonas Motuzas
Aleks Andersen
rytis mikitinas
Dainius Zabarauskas
Povilas Zekonis
Povilas Markevicius
kestutis janusauskas
giedrius butenas
Audrius Latakas
Oksana Dičkutė
Gustas Baumila
Lukas Sajus
Neringa Juodelytė Uselienė
LINAS VAIKŠNORAS
irma kuzmiene
Rytis Sedlevičius
Atėnė Kecorytė
Dovydas Žiūkas
Jonas Krikštopaitis
Ignas Janeliūnas
Osvaldas Vaičaitis
Tomas Matulis
Dainius Masiulionis
Gustė Šimlionytė
Violeta Citovičiūtė
eimantas subacius
ema safronova
Ignas Bytautas
Gintaras Juknevičius
Marius Vėta
Alina Ardzijauskaite
Arnoldas Vyšniauskas
Mangirdas Packevicius
Gediminas Rekašius
Rūta Savičiūtė
Liudas Varatinskas
Kastytis Kasperavičius
Gerda Jarmalaitė
Artūras Staiva
kestutis tracevicius
Agne Mustepanenko
Vilma Šmulkštienė
Aiste Burnyte
Jonas Pauliukas
Gytis Kleiza
Žilvinas Šlekis
Andrius Zaremba
Giedrius Sudeikis
Audrius Marcinkevicius
Ugnė Misiukevičiūtė
Karolis Peciura
Ieva Klimaitė
Robertas Petrosius
Videta Sudintaitė
Videta Sudintaitė
Edvinas Stulgaitis
Andrius Aleksiejus
Videta Sudintaitė
Viktorija Cegyte
micke forsmann
Kastytis Nemeikšis
Kamilis Gafarov
Gytis Skrebys
Denas Staponkus
Erikas Prajaras
julius steponavičius
Mantas Tamulevicius
Aleksandra Mosina
Greta Baumilaitė
Sigute Belskiene
Marius Siaulys
Evelina Krikščikaitė
Edmundas Ragauskas
Greta Ruseckaitė
matas klovas
Maxim Orekhov
LILIJA MIKULSKAJA
Inesa Jarošienė
Titas Žuromskis
Daiva Navickienė
Andrius Urbutis
Edvinas Račys
Lukas Nevedomskis
Adomas Bitė
Renatas Žaltauskas
Renatas Žaltauskas
Dominykas Kriauciunas
Malvidas Plaūkis
Karolis Brusokas

D84XXXX
U57XXXX
T86XXXX
W27XXXX
f68XXXX
R87XXXX
F59XXXX
X79XXXX
K92XXXX
G24XXXX
V75XXXX
D56XXXX
P73XXXX
q46XXXX
N43XXXX
y24XXXX
Q62XXXX
G42XXXX
c27XXXX
N93XXXX
Y79XXXX
u68XXXX
Y63XXXX
H87XXXX
P26XXXX
H52XXXX
G52XXXX
W45XXXX
K36XXXX
W38XXXX
n28XXXX
T28XXXX
H39XXXX
B89XXXX
L34XXXX
R93XXXX
N42XXXX
W32XXXX
L74XXXX
Z49XXXX
Y52XXXX
K57XXXX
K38XXXX
K83XXXX
f96XXXX
P95XXXX
V64XXXX
m78XXXX
Z49XXXX
n48XXXX
Q98XXXX
Y25XXXX
V75XXXX
Z52XXXX
P48XXXX
K53XXXX
F27XXXX
J69XXXX
R45XXXX
U38XXXX
N46XXXX
T94XXXX
S87XXXX
K54XXXX
G89XXXX
F62XXXX
J65XXXX
S28XXXX
J93XXXX
c79XXXX
h45XXXX
L86XXXX
H76XXXX
K36XXXX
N93XXXX
N27XXXX
f63XXXX
Z78XXXX
K95XXXX
M68XXXX
J45XXXX
V74XXXX
W58XXXX
S62XXXX
Z92XXXX
w76XXXX
H35XXXX
M36XXXX
Q85XXXX
P25XXXX
A53XXXX
Q43XXXX
N43XXXX
J32XXXX
W92XXXX
M25XXXX
K92XXXX
T48XXXX
T27XXXX
U36XXXX

15.Aug

DEIVIDAS Barysas
gabriele Tiskute
Ihar Nazarenka
Šarūnas Vaičiulis
Evelina Kondrašovaitė
Deividas Cibulskas
Irena Cecervoviene
Violeta Plesevičienė
Rasa Grigaliunaite
Karolina Šuminaitė
TOMAS POŠKAITIS
Austėja Geringsonaitė
Karolina Glambauskaitė
Ieva Antanavičiūtė
Erika Strazdaitė
Aldas Žernys
aleksas puras
Aldas Žernys
Vaiva Šimanskaitė
Ignas Pumputis
Eglė Jasiūnaitė
Andrius Peckys
Milena Upstaitė
Vaida Bruziene
Gabija Jurkeviciute
Ala Skoc
asta kartaviciene
Ieva Šatkutė
Povilas Frankas
Artur Lastovskij
Mantas Banevicius
Renatas Šalčius
Nerijus Mikolaitis
Kornelija Taurinskaite
Indrė Čerekavičiūtė
Dominykas Papovas
Augustinas Poškus
deividas kerpe
Rytis Sapežinskas
Rytis Dėmenis
Georgas Maragozis
Edvinas Varkalis
Jonas Gudaitis
Mindaugas Mindaugelis
Georgas Maragozis
Gyte Gintilaite
Mingailė Nikštaitė
Lukas Butkus
Gediminas Juknevčius
Gabrielius Jonca
Lukas Butkus
Karolis Bernotas
Asta Lukoseviciute
Audrius Pukanasis
lukas zukovas
Asta Lukoseviciute
Auksė Abromaitytė
Robertas Balčiūnas
Emilė Dūdonytė
vaidas gestautas
Edmundas Ratkus
Edvinas Kybartas
Andrej Grigorjev
Inga Gedgaudienė
Karolis Rutavičius
gintautas mureika
Eglė Muižė
Mantas Balbierius
Ovidijus Keraitis
Edgaras Jablonskis
Mindaugas Paplauskas
Darius Vaitonis
Jolanta Paviržytė
Žygimantas Žilevičius
Arnoldas Andrianovas
Gediminas Rekašius
Liutauras Maconis
Mindaugas Keršulis
Elvinas Peluritis
Tomas Mileris
mindaugas vanzlauskas
Ramune Vaivadaite
Rasa Gylienė
Egle Cirtautiene
Gintaras Alosevičius
Tomas Bieliauskas
Viktorija Morkūnaitė
Iveta Inčytė
Tomas Kulikauskas
marius ziura
Ignas Grigaliūnas
Artūras Strolys
Eigilė Maliauskaitė
Kęstutis Petrulis
Sandra Kiseliova
Dovydas Mažonas
Guostė Ūsaitė
Audrius Kaleininkas
Liveta Skučienė
Olga Volosenkova

K46XXXX
P96XXXX
P79XXXX
Q85XXXX
L54XXXX
V39XXXX
L93XXXX
G53XXXX
w87XXXX
L62XXXX
C68XXXX
C38XXXX
N26XXXX
V57XXXX
W24XXXX
H38XXXX
M79XXXX
M48XXXX
Z69XXXX
W86XXXX
M98XXXX
F62XXXX
D94XXXX
C62XXXX
s52XXXX
j24XXXX
G82XXXX
H78XXXX
T57XXXX
F23XXXX
M58XXXX
U74XXXX
V72XXXX
V73XXXX
G59XXXX
E79XXXX
U79XXXX
k83XXXX
P32XXXX
Z67XXXX
L68XXXX
F93XXXX
M54XXXX
U25XXXX
A68XXXX
S76XXXX
L69XXXX
U89XXXX
F58XXXX
W43XXXX
M86XXXX
R39XXXX
G38XXXX
J28XXXX
R36XXXX
E28XXXX
V84XXXX
R49XXXX
A46XXXX
f95XXXX
E92XXXX
F67XXXX
D32XXXX
D54XXXX
P89XXXX
P73XXXX
J37XXXX
t57XXXX
R72XXXX
L43XXXX
x89XXXX
P29XXXX
N45XXXX
V75XXXX
Z97XXXX
u93XXXX
s26XXXX
A58XXXX
S53XXXX
W42XXXX
G67XXXX
U65XXXX
E34XXXX
K43XXXX
G89XXXX
F69XXXX
S43XXXX
D86XXXX
D96XXXX
d95XXXX
F73XXXX
W78XXXX
Y67XXXX
P58XXXX
Q93XXXX
N95XXXX
X46XXXX
M56XXXX
V37XXXX
V38XXXX

14.Aug

Evelina Šarkiūnaitė
Inga Baltušytė
Marius Žemaitis
Tomas Savukas
Aurelija Griciūtė
Nojus Jančiauskas
Rimantas Pranskaitis
Darius Dobelinskas
Gabrielė Jezukevičiūtė
Elzė Petkevičiūtė
tautvydas miknys
Augustinas Bučys
vaidas puriuskis
Simona Šepetytė
Anatolijus Logvinenko
Paulius Gatautis
Vaiva Šimanskaitė
Saulius Jurginas
Nojus Žitkauskas
Kęstutis Karlonas
Deividas Stanevičius
Žilvinas Lekerauskas
Raimondas Dambrauskas
Dalius Česnakas
Tomas Kupcinskas
Gintaras Alosevičius
Tomas Kupcinskas
Inga Česnauskaitė
Ineta Pauzaite
Vaidas Adomavičius
Haroldas Globetans
Ovidijus Dambrauskas
Donatas Dobravolskas
evelina Januševičiūtė
Julija Lagoiskaja
Laura kučinskaitė
Eglė Jasiūnaitė
Renatas Ignatavicius
Pijus Miškinis
Tomas Širvys
Tomas Širvys
Karolis Jaznas
Tomas Širvys
EGLE MAZELE
Arunas Siauciunas
Eglė Muižė
Asta Tumaite
Arunas Siauciunas
Arunas Siauciunas
Ineta Gibauskaitė
Arunas Siauciunas
Odeta Mėkelytė
Mantas Balbierius
Gediminas Rekašius
Deivydas Vingelis
Aurelija Šarkauskaitė
Mantas Tamošauskas
Dominyka Sketeryte
Eimantas Vegys
Sandra Trachanavičiūtė
Ieva Sajaukaite
Rokas Miksys
Natalija Zavecke
Anita Juškevičienė
Linas Pažėra
Modestas Stelmokas
evelina Januševičiūtė
laura gataveckaitė
Domo Games
Šarūnas Šlimas
Skirmantas Babelis
Lukas Urbonavicius
Viktorija Vasilevskaja
Justas Masiliunas
Giedrius Karklelis
Mykolas Kaidalovas
Arturas Ramanauskas
Arijus Dominauskas
Arturas Ramanauskas
Vikririja Steponkute
Ramūnas Giraitis
Glebas Liachov
Nojus Bivainis
Karile Petrauskaite
Vaida Dambrauskaitė
Arturas Cepulis
grantas gecevicius
jurgita zykiene
ligita kunceviciene
Edvinas Kanėta
Andrius Margevičius
Edvinas Kanėta
Lukas Jankauskas
zygimantas petrauskas
rugile badaukyte
Rokas Gudėnas
Kasparas Gelžinis
Deividas Zakarauskas
Mindaugas Dinda
Gintaras Skridulis

H36XXXX
G87XXXX
X32XXXX
S63XXXX
R84XXXX
J42XXXX
R89XXXX
Q87XXXX
G58XXXX
J39XXXX
w53XXXX
Q78XXXX
R86XXXX
x42XXXX
J39XXXX
S26XXXX
n24XXXX
D89XXXX
N54XXXX
P42XXXX
P64XXXX
P64XXXX
E54XXXX
X48XXXX
U39XXXX
G63XXXX
D46XXXX
X52XXXX
n39XXXX
N98XXXX
Z25XXXX
Z48XXXX
H29XXXX
P37XXXX
F79XXXX
T68XXXX
R34XXXX
L49XXXX
R52XXXX
C47XXXX
K46XXXX
Y58XXXX
E78XXXX
P92XXXX
J96XXXX
C84XXXX
f84XXXX
H48XXXX
F97XXXX
T97XXXX
W79XXXX
V76XXXX
C98XXXX
t43XXXX
T46XXXX
A38XXXX
T74XXXX
W92XXXX
P62XXXX
M52XXXX
F28XXXX
E52XXXX
C35XXXX
V95XXXX
X39XXXX
G64XXXX
K68XXXX
j73XXXX
N94XXXX
N42XXXX
E67XXXX
H83XXXX
T69XXXX
W54XXXX
U36XXXX
Z72XXXX
E83XXXX
W24XXXX
R52XXXX
S59XXXX
F47XXXX
E26XXXX
P34XXXX
Y26XXXX
L23XXXX
N34XXXX
y39XXXX
x34XXXX
H36XXXX
T56XXXX
V68XXXX
N85XXXX
X89XXXX
E96XXXX
C43XXXX
S42XXXX
Q29XXXX
D75XXXX
Y46XXXX
E67XXXX

13.Aug

Ieva Lapinskienė
Mantas Banevicius
Arūnas Kubilius
Tadas Grabauskas
Martynas Endziulaitis
Airidas Savickas
Stepas Tamaševičius
Mantas Šilalė
Liveta Skučienė
LILIJA MIKULSKAJA
Gustė Spudytė
Evaldas Latauskas
Airidas Savickas
Edvinas Daracius
Renata Kardis
Ernesta Bertašiūtė
Arturas Nazarovas
Andrius Saliamonavičius
Ramunė Linkevičienė
Arturas Vasiljevas
Agne Muraskauskaite
Rokas Jocius
Renatas Buta
Sergej Orlov
Paulius Burba
Darius Vaitonis
Evaldas Ronkus
Renata Nabažaitė
Gediminas Ilonis
ZIVILE SUTKIENE
Arūnas Grinkevičius
Tomas Markūnas
Leja Trociukienė
Jurga Normantaitė
jovita kneziauskiene
Evaldas Turla
Mantas Balbierius
Danas Vrubliauskas
Evaldas Turla
vilma nivinskaite
Vida Jezukevičienė
Dovilė Markevičiūtė
Austeja Markvaldaite
Aistė Pribišauskaitė
Valdas Uscila
Dovilė Markevičiūtė
Dovilė Markevičiūtė
Artūras Strolys
Artūras Strolys
Gerda Songailaitė
justas leimonas
Indrė Griškutė
Indre Kurtinaityte
Vida Jezukevičienė
jolanta kuoriene
Linas Pažėra
Santa Juškevičiūtė
ilona jasiunaite
Agne Caikaite
Donatas Šumlinskas
Vida Jezukevičienė
Vadim Voronkov
armandas kolomažnikovas
Eimantas Krisčiūnas
Karolis Purickas
Vida Jezukevičienė
Morta Blažaitytė
Vaidas Aleksandravicius
Dominykas Jareckas
Rita Raklevičiūtė
Justina Semaskaite
Nikita Viršilas
Martynas Lydeka
Veronika Kutaš
Gintarė Babkauskaitė
Gerdas Silickas
Deimantė Janukėnaitė
Gintaras Alosevičius
Rasa Gylienė
Arūnas Grinkevičius
Kęstutis Kunigauskas
Karolina Mieldažytė
Ilona Sapoliene
Mantas Šeižys
Laura Malakauskaite
Rugilė Ilginytė
Jolita Reklaitiene
Jolita Reklaitiene
Jolita Reklaitiene
Tomas Glezeckas
ARVYDAS VADEIKIS
Egidijus Dagenis
Rokas Gudėnas
vytautas gasiunas
Aurelijus Liupas
Dainius Baltrūnas
Jurgita Skeloviene
Martynas Bauzys
Liveta Skučienė
Liveta Skučienė

D42XXXX
Z76XXXX
F82XXXX
E69XXXX
F27XXXX
S84XXXX
J82XXXX
G35XXXX
R38XXXX
Q86XXXX
D84XXXX
N45XXXX
T93XXXX
T59XXXX
P65XXXX
L84XXXX
Q83XXXX
Y67XXXX
H52XXXX
L42XXXX
E24XXXX
C79XXXX
X64XXXX
C67XXXX
D26XXXX
Q52XXXX
N52XXXX
H98XXXX
W57XXXX
S27XXXX
G53XXXX
Z83XXXX
N28XXXX
U58XXXX
v59XXXX
P67XXXX
Q76XXXX
Z54XXXX
P45XXXX
F36XXXX
N59XXXX
Y57XXXX
Q26XXXX
F42XXXX
R79XXXX
V78XXXX
R85XXXX
C45XXXX
J96XXXX
S28XXXX
W25XXXX
C58XXXX
D76XXXX
W43XXXX
D24XXXX
Y79XXXX
R97XXXX
v29XXXX
Q68XXXX
Z25XXXX
N38XXXX
Y54XXXX
C46XXXX
T78XXXX
N63XXXX
T36XXXX
H85XXXX
E93XXXX
Y53XXXX
Z85XXXX
K93XXXX
S74XXXX
G83XXXX
A97XXXX
G27XXXX
X68XXXX
X56XXXX
D73XXXX
D53XXXX
Y85XXXX
E27XXXX
E42XXXX
R68XXXX
K59XXXX
L95XXXX
M45XXXX
T54XXXX
P43XXXX
C59XXXX
X29XXXX
W46XXXX
F69XXXX
F39XXXX
P82XXXX
L36XXXX
K45XXXX
Y56XXXX
E39XXXX
L27XXXX
E87XXXX

12.Aug

vitoldas navardauskis
Rokas Vitkauskas
Greta Pruskaite
tomas grigaitis
Tadas Lukavicius
Mantas Bortel
Aida Zlataraviciene
Edita Sakalauskaitė
Asta Puikienė
Laura Petkute
mantas jurusas
Laura Stanaitiene
Gabija Jurkeviciute
Saulius Barčas
andrius zaicenko
Giedrius Kacka
Kestutis Karpis
Dovydas Serpytis
maksas gavula
Ieva Paužaitė
Mindaugas Vaškevičius
Martyna Mickute
kazimir jakubcevic
Tadas Brazauskas
Audrius Vėlavičius
Darius Dilkas
Erika Sakalauskaitė
Vaida Grigaitiene
Kasparas Neverdauskas
Vaida Grigaitiene
Linas Balčiauskis
Tomas Mikšiūnas
Marius Vėta
Jonas Ramanauskas
Robertas Ramanauskas
medeina druskin
jolita ciginskiene
Kamile Medzeviciute
Ovidijus Razmaratas
Renalda Grybaite
Rokas Kulys
Raminta Jakseviciene
Deimantė Jankutė
Mantas Lapovas
Simonas Maleckas
Olgerd Los
Tadas Jasukaitis
Darius Paulauskas
Raminta Jakaeviciene
Vytautas Lataitis
Nedas Jaškūnas
jaroslav andruskievic
Artūras Pečiulis
Erika Raišytė
Rolanda Bernotaitė
mindaugas marcionis
Arvydas Bartkus
Rolanda Bernotaitė
Benita Narkeviciute
gediminas satkus
Ernestas Dromantas
Mantas Jurkūnas
Gabrielius Liaskus
Agnė Jamuškevičiūtė
Arvydas Bartkus
Domas Krompalcas
Viktoras Lipatovas
Rasa Gylienė
Erikas Razutis
raimonda martinkute
Mantas Balčėtis
Rokas Kulys
Denis Stefanovic
aleksas puras
nojus bivainis
Monika Sužiedėlytė
Aurelija Griciūtė
Greta Bagdonaitė
Simonas Gintyla
Jokubas Kubilius
Benita Narkeviciute
Daiva Bagušienė
Benita Narkeviciute
Elvinas Onusaitis
Jokubas Kubilius
Vaidas Mockevicius
armandas kolomažnikovas
Agne Petrauskaite
Aistis Pikūnas
Greta Berškienė
Artūras Strolys
Inga Raitelaitienė
Donatas Vaišvilas
Aušra Pakėnaitė
Marius Bagdonas
marius gedgaudas
Deividas Majauskas
Lukas Nevedomskis
Marius Stakelskis
beatrice gudaviciute

g64XXXX
K47XXXX
F54XXXX
M82XXXX
V75XXXX
Z52XXXX
H75XXXX
Y43XXXX
z75XXXX
M97XXXX
S47XXXX
U87XXXX
m82XXXX
N48XXXX
w36XXXX
N58XXXX
A49XXXX
Q32XXXX
n68XXXX
U97XXXX
R42XXXX
R94XXXX
D46XXXX
p92XXXX
q42XXXX
J48XXXX
Q36XXXX
Q27XXXX
K75XXXX
C52XXXX
K53XXXX
G27XXXX
V67XXXX
D84XXXX
E92XXXX
w34XXXX
L34XXXX
u28XXXX
E93XXXX
S63XXXX
P35XXXX
M57XXXX
P54XXXX
Q95XXXX
W32XXXX
D78XXXX
Q83XXXX
M63XXXX
P67XXXX
L34XXXX
F94XXXX
F83XXXX
H84XXXX
U49XXXX
M59XXXX
S65XXXX
S34XXXX
Q86XXXX
N54XXXX
e84XXXX
G59XXXX
R48XXXX
Q86XXXX
E78XXXX
Q53XXXX
K24XXXX
T35XXXX
L87XXXX
T46XXXX
v36XXXX
M39XXXX
R29XXXX
W29XXXX
R59XXXX
Q65XXXX
F49XXXX
T65XXXX
R98XXXX
N54XXXX
G47XXXX
N25XXXX
U29XXXX
U23XXXX
V54XXXX
T45XXXX
L29XXXX
M87XXXX
R27XXXX
F32XXXX
T62XXXX
R56XXXX
Y74XXXX
H72XXXX
P42XXXX
G73XXXX
F97XXXX
M28XXXX
G73XXXX
E89XXXX
R75XXXX

11.Aug

Ieva Apanavičiūtė
Milda Paulauskaite
Tadas Krompalcas
Gintarė Rakauskaitė
Audrius Ivanavičius
Gabija Aidukaitė
Aurimas Giniūnas
Dainius Vadeika
kamile vilkaite
Kristupas Šiurskas
Asta Puikienė
Viktoras Šinkariovas
Rokas Skvereckas
Tadas Blinda
Augustė Vitkūnaitė
Regimantas Simonavičius
Povilas Žekonis
Lukas Povilauskas
Marius Vėta
ALEKSANDRAS CIUBIS
Auguste Dastikaite
Paulius Pampuska
Dominykas Kriauciunas
Aurelija Burokaite
Greta Kunickytė
Benas Padvaiskas
andrius merfeldas
Evelina Švedaitė
Mantas Palevicius
Gintautas Bosas
Giedrius Budreika
Orestas Jacevičius
Igoris Kalita
emilijus skaizgirys
Ricardas Kriaucialiunas
titas zemaitis
Daiva Navickienė
Živilė Baciuškaitė
Donatas Noreikis
Lina Puluikyte
Dmitrij Bogatyrev
Edgaras Listvanas
Monika Kaunaitė
Andžej Blaževič
Regimantas Seipunas
Edgaras Listvanas
Arnoldas Berzanskas
Egidijus Janušas
Samanta Ašmontaitė
Ramunas Savickas
martynas kneizys
Edgaras Listvanas
Slavomir Korkut
Mantas Balbierius
Ovidijus Gailiūnas
Petras Petrauskas
Gytis Daugirdas
vilija petkevičiūtė
Gytis Daugirdas
Sergej Polican
Agne Putrimiene
Elvinas Zidonis
Rokas Rabeckas
Tomas Ščerbinskas
svajunas svilpa
Monika Markevičiūtė
Aida Zlataraviciene
Mantas Palevicius
Ieva Žilytė
Aurimas Žegelis
Renatas Ignatavicius
Ignas Januškevičius
Henirkas Kupcikevičius
Mindaugas Baltrūnas
vytautas gasiunas
Greta Vasiliauskaitė
Tomas Nagelė
Modestas Petkus
Mindaugas Gervė
Fernandas Mykolaitis
Valdemaras Macinkevič
Romualdas Kairys
mantvydas banys
Andrius Baranskas
Dominykas Kriauciunas
Tomas Telksnys
Vytenis Neciunskas
Mantas Palevicius
Justina Maslinskaite
Eimantas Ūsas
simas simas
Lina Račytė
kestas blazulionis
Mantė Klungytė
Andriejus MIckevičius
andrius goriunovas
Matas Mikalauskas
Ruta Pladaite
Eglė Šraibienė
Eglė Šraibienė

Y63XXXX
W87XXXX
Q96XXXX
L59XXXX
H73XXXX
D96XXXX
F79XXXX
V56XXXX
p32XXXX
W63XXXX
f78XXXX
F43XXXX
U24XXXX
R27XXXX
V32XXXX
Y32XXXX
M69XXXX
Z59XXXX
D63XXXX
M49XXXX
H69XXXX
N93XXXX
P73XXXX
X26XXXX
Q35XXXX
K49XXXX
u45XXXX
P72XXXX
U82XXXX
W87XXXX
Q74XXXX
p39XXXX
W29XXXX
m54XXXX
D65XXXX
n48XXXX
C34XXXX
H27XXXX
D75XXXX
D78XXXX
H76XXXX
Q96XXXX
W98XXXX
M28XXXX
F92XXXX
S46XXXX
X39XXXX
T87XXXX
U28XXXX
P32XXXX
v87XXXX
R63XXXX
L78XXXX
E72XXXX
Y24XXXX
F46XXXX
H27XXXX
M56XXXX
R45XXXX
Z83XXXX
K76XXXX
U63XXXX
P68XXXX
V64XXXX
K47XXXX
T45XXXX
L93XXXX
M64XXXX
P37XXXX
E97XXXX
S25XXXX
M83XXXX
X72XXXX
B62XXXX
U24XXXX
F38XXXX
C82XXXX
N62XXXX
H82XXXX
Z82XXXX
x87XXXX
D43XXXX
Q52XXXX
U47XXXX
P89XXXX
V36XXXX
F87XXXX
Z76XXXX
G25XXXX
Q96XXXX
f24XXXX
C68XXXX
U83XXXX
J32XXXX
M79XXXX
C28XXXX
Y67XXXX
K85XXXX
S89XXXX
S73XXXX

10.Aug

edga smolevskij
Edita Bernatavičiūtė
Petras Būtėnas
sarunas vaskelis
Edita Bernatavičiūtė
Robertas Kumza
Lukas Stulgys
Tomas Pocius
Jolanta Bružienė
Osvaldas Vaičaitis
Tomas Amšiejus
Armida Pogozelskyte
Vidas Skaringa
Dominykas Montvila
Gerardas Jatuzis
Edgaras Kotovas
Violeta Krasnovaite
Gintas Petraška
Tautvydas Jonelis
Monika Sadauskienė
Ona Gorodeckienė
Justas Jurkevičius
Edvinas Varpučianskis
Ingrida Almonaitiene
Sonata Mateliūnė
Justinas Vaitkus
Tadas Kuriazovas
Skaiste Skučaite
Dominykas Šeputis
Kestutis Vitkevicius
Solveiga Venskuvienė
Alicija Krasavceva
Andrius Simonaitis
Vaidas Bivainis
Julija Lagoiskaja
Vaidas Prascienius
Antanas Jasaitis
Kastytis Kasperavičius
aivaras Grubinskas
Arvydas Vadeikis
Jurijus Suchorukovas
Kazimieras Jančauskas
Eividas Meistas
Eduardas Vizgintas
Laura Aleliunaite
Artūras Ražinskas
erika repeckune
Andrius Velykis
Ausra Urbaitiene
DONATAS BANIONIS
Elvinas Zidonis
Marius Gasickas
Gustė Jankauskaitė
Vitalij Gerasimionok
giedrius vabuolas
Valentinas Tomašiūnas
Jonas Navickas
Deivydas Balcunas
Renatas Vičiūnas
rimvydas ceponas
Giedrė Augaitytė
Kristina Rimkūnaitė
Greta Lapkutė
Mindaugas Požanovskis
Anželika Meškienė
Eividas Vadapalas
Valdemaras Rudys
Jolita Skliaudyte
Danielius Geselevas
Benas Reklys
Vilmantas Ramonas
Vitalij Butko
Justina Vasiliauskaitė
Darius Darius
andzej bukauskas
Kamile Medzeviciute
Regimantas Simonavičius
Elijus Breiva
Dmitrij Zaremba
eglė aleksandravičienė
Sandra Matulienė
Darius Naujanis
alina siutilaine
Eglė Šraibienė
Haroldas Antanauskas
Paulius Freigofas
Vilma Trifonova
Arūnas Grinkevičius
Deividas Ambroza
Ausrine Kaulickyte
Romualdas Ščepkauskas
Evaldas Serva
Stanislavas Sinkevicius
karolina grebliunaite
Gabrielė Giniotytė
Lukas Daunys
Kamile Zalisauskaite
Marius Vaicekonis
Justinas Girčys
Rokas Pažereckas

C94XXXX
F47XXXX
Q85XXXX
w25XXXX
U37XXXX
T58XXXX
C85XXXX
s56XXXX
T42XXXX
U68XXXX
U29XXXX
C82XXXX
X56XXXX
S32XXXX
Q96XXXX
J83XXXX
Z38XXXX
P72XXXX
X48XXXX
y85XXXX
Z85XXXX
Q27XXXX
q83XXXX
Z45XXXX
F83XXXX
L42XXXX
D86XXXX
D92XXXX
P94XXXX
P68XXXX
X52XXXX
Z59XXXX
u24XXXX
Z37XXXX
H34XXXX
G93XXXX
G53XXXX
u34XXXX
Q82XXXX
M95XXXX
U57XXXX
X96XXXX
N73XXXX
W82XXXX
T43XXXX
V63XXXX
x82XXXX
C37XXXX
J68XXXX
C65XXXX
K47XXXX
Z56XXXX
J68XXXX
W95XXXX
C62XXXX
H85XXXX
F48XXXX
S49XXXX
N47XXXX
n26XXXX
D48XXXX
R35XXXX
Z95XXXX
D72XXXX
Z89XXXX
R65XXXX
F86XXXX
G83XXXX
W63XXXX
V56XXXX
L85XXXX
F58XXXX
G52XXXX
P76XXXX
J62XXXX
K27XXXX
D54XXXX
W78XXXX
Y29XXXX
W48XXXX
P29XXXX
Y65XXXX
t27XXXX
H75XXXX
J95XXXX
C39XXXX
H34XXXX
W25XXXX
C94XXXX
E29XXXX
P53XXXX
h38XXXX
E65XXXX
E79XXXX
R59XXXX
J64XXXX
D63XXXX
X46XXXX
W48XXXX
N98XXXX

09.Aug

Donata Rekašiūtė
Benas Pavilonis
Jaroslav Akuto
Ramunas Augutis
Augustinas Balaisis
Lina Grigaite
Evelina Januševičiūtė
Justas Plytnikas
Asta Jocienė
Simonas Mizgiris
Karolis Keturakis
Mykolas Viselga
gvidas grebliauskas
mantvydas banys
Karolis Jančauskas
Arnas Balčiūnas
Aurelija Sperskaitė
Haroldas Globetans
Aurimas Palubinskas
Odeta Birbilaite
Toma Baranauskyte
Gabrielė Kišūnaitė
arminas senauskas
Martynas Jaselis
Tadas MR.
Andžej Urbanovič
Arūnas Grinkevičius
Algirdas Misevičius
Vitalija Lukauskienė
Vitalija Lukauskienė
Marija Katkutė
Marius Rokas
Justina Semaskaite
marius jurevicius
Andrius Rasimas
marius jurevicius
Mantas Stankevičius
EGIDIJUS Prieskienis
Videta Sudintaitė
Tadas Jasukaitis
Simona Šurkiene
Rūta Liepuoniūtė
laura kučinskaitė
Vytautas Macionis
dalius janušauskas
Regimantas Simonavičius
Artūras Voras
Martynas Monikas
Ernestas Jodikas
Regimantas Simonavičius
Andrej Nazarov
Elvinas Zidonis
Egidijus Janušas
vytautas gasiunas
Regimantas Simonavičius
Vaidas Skrupskis
Arnas Baguckas
Ugnius Ivanauskas
Raimonda Auškalnienė
Laurynas Žemaitis
Sergej Polican
Benas Ramanauskas
Felicija Dudoit
Andrej Bogdiun
Šarūnas Juknonis
Gintaras Beniušis
Jelena Gagac
Adomas Barkauskas
Adomas Barkauskas
Vaida Zilinskiene
Gaudencija Januškaitė
alina siutiliene
Indre Buzaitiene
Rūta Siniauskaitė
Edvinas Jankauskas
arvydas vadeikis
Vytautas Macionis
LUKAS Kasparas
Domantas Lydis
Mindaugas Dinda
Mantas Stankevičius
Sandra Stankevičienė
jurgita zykiene
Rosita Kazlauskaitė
Dalia Gasparovičiūtė
Gustautas Gricius
Rytis Sapežinskas
Dalius Česnakas
egidijus montvilas
Kornelijus Grigaitis
Vaida Gaveliene
Titas Ardzevičius
Mindaugas Berželis
Titas Ardzevičius
Liudvikas Dobrovolskis
Edvardas Semčenko
dalius janušauskas
Darius Margis
Povilas Markelionis
Rimantas Valaitis

w45XXXX
P48XXXX
P46XXXX
P54XXXX
K23XXXX
Z93XXXX
J63XXXX
u82XXXX
Q26XXXX
Y85XXXX
R69XXXX
D94XXXX
A28XXXX
M46XXXX
J47XXXX
G56XXXX
H25XXXX
R94XXXX
E67XXXX
H64XXXX
T28XXXX
M97XXXX
x85XXXX
F75XXXX
Q29XXXX
D69XXXX
K56XXXX
E48XXXX
z64XXXX
x94XXXX
Y53XXXX
U63XXXX
S58XXXX
S79XXXX
Q53XXXX
D45XXXX
D47XXXX
M92XXXX
H63XXXX
Y56XXXX
Q68XXXX
M38XXXX
X49XXXX
Y92XXXX
U79XXXX
U95XXXX
G87XXXX
L52XXXX
P62XXXX
J45XXXX
F76XXXX
W84XXXX
G93XXXX
P43XXXX
Z73XXXX
N26XXXX
Z94XXXX
Y28XXXX
Y48XXXX
G62XXXX
Z25XXXX
H62XXXX
W67XXXX
D53XXXX
F86XXXX
U78XXXX
R56XXXX
Q93XXXX
E58XXXX
G25XXXX
M87XXXX
z23XXXX
f45XXXX
X62XXXX
Z29XXXX
K97XXXX
W96XXXX
D54XXXX
R52XXXX
D72XXXX
W73XXXX
W36XXXX
g42XXXX
L69XXXX
P38XXXX
z53XXXX
M46XXXX
F34XXXX
x92XXXX
W72XXXX
L87XXXX
H72XXXX
J52XXXX
R79XXXX
H63XXXX
T65XXXX
G74XXXX
Y75XXXX
J53XXXX
R97XXXX

08.Aug

Karolis Pranskevicius
Rasa Kuzmina
Kotryna Sevostjanova
Kristė Ribikauskaitė
Einaras Pakštys
Evaldas Gailius
Paulius Kaniusas
Kristė Ribikauskaitė
Kastytis lamanauskas
Ugnius Dankis
Aurimas Zubernis
Raminta Bendikaite
Jurgita Skiutė
Aringas Telsiniskas
Valdas Blinstrubas
Lukas Radivanovskis
marina kozemecenko
vitalijus koverinas
Paulius Mandravickas
Vaida Orliukiene
Mantas Garbenčius
Arturas Zabarauskas
paulius škėrys
Nerijus Lajauskas
vytautas kalvaitis
Keiras Skulskis
Greta Pruskaite
Vidmantė Štombergienė
Ruta Paulauskaite
Lapas Palas
Karolina Meškytė
Dovile Lučkovskyte
Dominykas Stonys
Monika Urbietyte
karolis kacilauskas
Edgaras Listvanas
Marius Bagdonas
Edgaras Listvanas
Arunas Siauciunas
Austė Rudytė
Vykintė Stundytė
Arunas Siauciunas
Vytautas Bartkevicius
evaldas Junevičius
Arunas Siauciunas
Alex Komarov
Andrejus Bucelis
Rytis Kareckas
Evaldas Junevičius
vytautas gasiunas
emilis Vaitkevicius
Sandra Lideikyte
Renatas Vičiūnas
Sandra Lideikyte
Arvydas Bartkus
Renatas Vičiūnas
ANTANAS PRANAITIS
Fortūnatas Drulys
Vilius Jurevicius
Karolina Norkūnaitė
Lina Miknevičienė
ANTANAS PRANAITIS
Elvinas Zidonis
Erikas Gimzauskas
Vaida Gaveliene
Artūras Ražinskas
darius zemgulys
lukas stulgys
Titas Kazakevicius
Liveta Tamutytė
Mantas Kazlauskis
Monika Aleknaviciute
rimk jas
Dominykas Dulskas
Rytis Tylūnas
Andrej Vladimirov
Ugnė Stučinskaitė
Rugile Keblikaite
Ieva Pociute
Paulina Valuckytė
Vilmantas Lenkauskas
Laura Mazyle
Lukaš Paršuto
Gintaras Berškys
Marius Šiaudvytis
Neringa Juodelytė Uselienė
mantvydas banys
Gytis Bendaravičius
Vygantas Ališauskas
mantvydas banys
Dovydas Martinaitis
Tomas Jagello
Živilė Paulionienė
Andrius Petrulis
Eimantas Ūsas
Deividas Jurkauskas
Ramūnas Papikas
Mazena Kocan
Ugnius Masevičius
Roberta Gulbinaitė

D35XXXX
W94XXXX
F57XXXX
W52XXXX
W87XXXX
T37XXXX
G95XXXX
T83XXXX
P97XXXX
T86XXXX
V85XXXX
S49XXXX
W35XXXX
S23XXXX
B67XXXX
L82XXXX
K56XXXX
X45XXXX
Z95XXXX
H26XXXX
X49XXXX
K68XXXX
Y32XXXX
K35XXXX
H67XXXX
H38XXXX
M95XXXX
T63XXXX
Y73XXXX
V86XXXX
M87XXXX
S45XXXX
Z48XXXX
g97XXXX
f87XXXX
V52XXXX
H28XXXX
L45XXXX
R65XXXX
J36XXXX
G74XXXX
Q72XXXX
H94XXXX
V42XXXX
G48XXXX
D89XXXX
U96XXXX
R26XXXX
z39XXXX
X48XXXX
Z62XXXX
d68XXXX
C56XXXX
v98XXXX
M49XXXX
K98XXXX
F78XXXX
C59XXXX
t78XXXX
K64XXXX
T87XXXX
A58XXXX
J94XXXX
C54XXXX
R76XXXX
D65XXXX
Q26XXXX
D98XXXX
S72XXXX
Q59XXXX
T58XXXX
T96XXXX
N48XXXX
L39XXXX
N42XXXX
Q35XXXX
Y37XXXX
S69XXXX
g46XXXX
G96XXXX
X74XXXX
G26XXXX
H85XXXX
S89XXXX
C62XXXX
K26XXXX
V72XXXX
H28XXXX
y54XXXX
W95XXXX
Y35XXXX
E76XXXX
E29XXXX
N24XXXX
S26XXXX
D84XXXX
L75XXXX
Q45XXXX
S97XXXX
Y24XXXX

07.Aug

Petras Beliauskas
simona gruzdiene
Auksė Kundrotaitė
Timas Svetličnij
Eva Michailovska
Matas Aleksandravičius
Nikita Mickevic
Paulius Sadauskas
Karolis Pakutka
Skirmantė Rimkutė
Artūras Visockis
Paulius Remeika
Airida Dagytė
Gabrielė Šaulytė
Beatričė Morkūnaitė
Marija Livinskaja
Vilte Beresineviciute
Atene Mikalajunaite
PATRIKAS SMOLEVSKIS
Karolis Norkunas
Arunas Siauciunas
Paulius Bačiauskas
Justas Ročaitis
Ovidijus Gervinskas
Marius Rokas
Agne Kontautaite
Kristina Kazlauskė
HENRIKA GAIDAMAVICIENĖ
Greta Sarapiniene
Orinta Juodyte
Domas Barauskas
Andrius Zenkevicius
Justinas Vaitkus
Adrian Dudzinskij
Skirmantas Babelis
Gintarė Mančiunskaitė
Marius Martinonis
Danas Lamanauskas
Laura Kuliaviciene
Santa Šernaitė
lukas Carkauskas
Santa Šernaitė
Simonas Daunoras
Ieva Kaminskaitė
Ovidijus Kaminskas
Greta Petrošiutė
vincentas sidauga
Karolis Bernotas
vincentas sidauga
Malvidas Platūkis
Vaida Grigaitiene
Vaida Grigaitiene
Vaida Grigaitiene
Karolis Bernotas
Jolita Reklaitienė
Emilis Andrulevičius
Patrick Jensen Hansted
Asta Tuinylienė
juozas peciulis
Karolis Bernotas
aurelijus aurelijus
Asta Tuinylienė
donatas Čeponis
Asta Tuinylienė
Justinas Lipnickis
Emile Griskevicius
Ruta Pladaite
Paulius Kaniusas
Paulius Kryla
Robertas Skorulskis
Inesa Grybova
Paulius Kryla
Robertas Skobas
Gintaras Baltušonis
Jonas Kisielius
Mindaugas Varnas
Mindaugas Varnas
Mindaugas Varnas
Aurelijus Kazlauskas
Šarūnas Balnys
Giedre Majauskaite
lina levinskiene
Raimondas Raila
Laura Krutikova
Matas Kontrimas
Kristina Mažeikaitė
Sarunas Rakstelis
Gabrielė Čeponytė
Daiva Misiunaite
Vaida Laukiene
Lukas Bancevicius
Lukas Bancevicius
Vaidas Vilda
Vaidas Vilda
Andrius Uogelė
Zigmantas Šležas
Deimantas Gaidamavicius
Jurgita Skeloviene
Eligijus Gricevicius
Darius Mickevičius

w84XXXX
R59XXXX
J67XXXX
T46XXXX
R45XXXX
U95XXXX
Q39XXXX
X85XXXX
Y63XXXX
V57XXXX
D28XXXX
Z58XXXX
Q85XXXX
Z89XXXX
Y27XXXX
X32XXXX
V29XXXX
S87XXXX
C95XXXX
F23XXXX
N25XXXX
R65XXXX
R46XXXX
S69XXXX
U58XXXX
K39XXXX
S35XXXX
N69XXXX
L53XXXX
Z23XXXX
G98XXXX
M65XXXX
R95XXXX
C78XXXX
C89XXXX
V34XXXX
x73XXXX
V48XXXX
E74XXXX
R86XXXX
S86XXXX
L47XXXX
M52XXXX
Y26XXXX
z94XXXX
D75XXXX
d35XXXX
T76XXXX
v84XXXX
Z87XXXX
K75XXXX
Q75XXXX
U34XXXX
T82XXXX
V85XXXX
T53XXXX
Y94XXXX
Z92XXXX
W64XXXX
K62XXXX
T82XXXX
G57XXXX
j63XXXX
F43XXXX
Y84XXXX
J68XXXX
L48XXXX
Q26XXXX
F62XXXX
G65XXXX
Q89XXXX
E62XXXX
W72XXXX
G97XXXX
y42XXXX
Q34XXXX
B64XXXX
G65XXXX
L89XXXX
P64XXXX
J92XXXX
c73XXXX
Q75XXXX
E24XXXX
Z27XXXX
T74XXXX
F76XXXX
L32XXXX
V87XXXX
E28XXXX
G78XXXX
E96XXXX
L68XXXX
Z48XXXX
T34XXXX
P38XXXX
M46XXXX
Y43XXXX
J54XXXX
Y64XXXX

06.Aug

Meda Sabašinskaitė
Ignas Pilipavičius
Rainoldas Žemaitis
Kostas Stankevičius
Violeta Baronėnaitė
ORESTA KUOKŠTIENĖ
Tadas Slizys
Darius Grikis
vaida gasiulytė
Tomas Gudas
Tomas Lieparskis
Jolita Audejaitiene
Rasa Prokofjevaitė
egidijus montvilas
Domas Ilgunas
Audrius Kisielius
Paulius Dovydaitis
tomas lukstinskas
Valerij Jankauskas
Raimonda Rekevičienė
Robertas Petraitis
Laura Sinkunaite
Arijus Donskovas
Modesta Kudirkaitė
Donata Kliukienė
Jonas Ožalas
Justinas Miliauskas
Miglė Mazūraitė
Šarūnas Juknonis
Miglė Pudžemytė
Viktorija Kasetaite
Vytautas Gvazdaitis
Povilas Baltušnikas
Elvinas Peluritis
Tomas Garolis
Erikas Gimžauskas
Raimonda Sun
Tomas Garolis
Lukas Sejonas
Deividas Bakaneckas
VIRMANTAS SIPAVIČIUS
Arnold Vojcinovič
Tomas Kvitkauskas
Sandra Kiseliova
Emilija Danilaitytė
egle stuckyte
Mazvydas Voveris
viktorija rapalaviciute
gytis gimzauskas
majus jazbutis
raimundas silale
Zita Eitutytė
majus jazbutis
Donatas Vaišvilas
Jorune Dirsyte
Rostislavas Smirnovas
Vytenis Gineika
Gita Kalinkaitė
Sandra Gerasimova
eimantas zienius
Žilvinas Anskaitis
Mantas Didikas
Smiltė Pikaitė
Ovidijus Gailiūnas
Egidijus Bernotas
Aidas Katkauskas
Jadvyga Markevič
Gintautas Matulevicius
Enrika Rudzikiene
Irena Vasiliauskiene
Edvinas Šakalys
Konstantinas Lisinskas
Domas Rinkevičius
Indre Umbrasiene
Diana Gencauskiene
Remigijus Dulskis
Arūnas Austinskas
Gintarė Rakauskaitė
Valentin Rudnickij
arunas ceponas
Raimonda Sun
Dalius Česnakas
Tomas Lukšys
Inga Stoliarova
Tautvydas Kinderys
Neringa Ramanauskaitė
Ivona Vladimirova
vytautas gasiunas
Ricardas Gaidukevicius
jolanta rackeviciute
Jolanta Rackeviciute
Ina Brazaitiene
Justina Zironaite
Gustė Koleinikovaitė
Povilas Bolys
Daniil Terentjev
Viktorija Savatova
Jurgita Skeloviene
Justina Kvietkauskaitė
Simona Bendoraitytė

V94XXXX
D57XXXX
Z89XXXX
G75XXXX
H83XXXX
P24XXXX
J24XXXX
M27XXXX
W74XXXX
S83XXXX
V64XXXX
W52XXXX
M89XXXX
q53XXXX
U56XXXX
N68XXXX
T97XXXX
U38XXXX
M37XXXX
Q24XXXX
Z48XXXX
J58XXXX
m74XXXX
W54XXXX
U23XXXX
K52XXXX
U97XXXX
F29XXXX
W75XXXX
X67XXXX
N37XXXX
C67XXXX
C95XXXX
t85XXXX
F39XXXX
T75XXXX
G73XXXX
H82XXXX
E98XXXX
S24XXXX
S97XXXX
X76XXXX
V36XXXX
W67XXXX
T56XXXX
E28XXXX
Z27XXXX
N64XXXX
V98XXXX
h92XXXX
h79XXXX
X45XXXX
y98XXXX
T95XXXX
G95XXXX
Y68XXXX
V49XXXX
T42XXXX
K26XXXX
N76XXXX
R97XXXX
C95XXXX
M79XXXX
R82XXXX
W86XXXX
L24XXXX
V28XXXX
L53XXXX
F34XXXX
U82XXXX
Q64XXXX
T75XXXX
C27XXXX
J37XXXX
J34XXXX
K92XXXX
K54XXXX
G63XXXX
K24XXXX
m63XXXX
S56XXXX
Z46XXXX
c36XXXX
U59XXXX
K32XXXX
T95XXXX
E63XXXX
Z83XXXX
M35XXXX
s93XXXX
J57XXXX
S38XXXX
C98XXXX
Q38XXXX
C62XXXX
x26XXXX
L93XXXX
R78XXXX
F56XXXX
G73XXXX

05.Aug

Kristina Zikiene
Donatas Janavičius
Gintarė Neverauskaitė
Darius Grikis
Nasty Palubinskene
Kostas Ūsas
darija naraskeviciute
Modestas Puodziunas
Edvinas Gaveiko
Edvard Zinkevic
aras tarabilda
Aistė Ramanauskaitė
Andrius Gavrilovas
povilas daugela
Arnas Dudzevicius
Rolandas Rimeikis
Mantautas Bernotas
Arūnas Mikitavičius
Ūla Verseckaitė
Glebas Liachov
Viktorija Šuopytė
Emilija Česonytė
Liutauras Rapkevičius
judita andrusaityte
Dainius Mackevičius
Justina Morkūnaitė
Erikas Razutis
Vaidas Skrupskis
Alexander Izmalkoff
Lina Masaitiene
Tomas Juozapavicius
Gerda Vilkaitė
Pijus Tatoris
Povilas Sadzevičius
Artur Goliak
Mindaugas Baginskas
Arunas Siauciunas
Laura Makarovaitė
Titas Zuromskis
Gediminas Rekašius
Laura Makarovaitė
arvydas burneika
Elvinas Zidonis
Ervinas Urbelionis
Karolis Matutis
Eugenijus Riabovas
Arvydas Bartkus
Eividas Meistas
Arvydas Bartkus
Vaidas Drandžilauskas
Vadim Petrov
Andrius Bernotas
Darius Zapolskis
Giedrius Gedeikis
Tautvydas Žiemys
Laura Vilkaitytė
laurynas dubovskis
vaida ruseckaite
Mykolas Rudokas
Audrius Baliukevicius
Brigita Seiliūtė
ilona Benkevič
Barbora Skirgailaitė
Eimantas Štaras
Ernestas Pavilonis
gediminas satkus
Marius Ramanauskas
Mantas Žiogelis
Sandra Butaite
Monika Steniulienė
Lukas Pasinas
Darius Provlockis
Sandra Stankevičienė
Vitalijus Semionovas
Titas Dudzinskas
Rimgaudas Pazniokas
Ignas Jakimonis
Arūnas Austinskas
Šarūnas Juknonis
maksim remez
Lukas Jokubauskas
Deividas Baumilas
Giedrė Labanauskaitė
Rūta Puzinaitė
Deimantas Barščevičius
Darius Slanys
Egle Valentukeviciute
Gerardas Jatuzis
Dalius Mockevičius
Robertas Rakštelis
Deivydas Sabulis
mantvydas banys
Artur Cerniavskij
Šarūnas Juknonis
zana slepetiene
Tadas Klinkevicius
dalius janušauskas
Ignas Gilys
Greta Jonaitytė
Modestas Krikščiūnas

N97XXXX
P25XXXX
E29XXXX
N54XXXX
S87XXXX
J54XXXX
d93XXXX
Q83XXXX
J62XXXX
V62XXXX
M67XXXX
G46XXXX
U76XXXX
T23XXXX
K76XXXX
C29XXXX
c95XXXX
F25XXXX
F24XXXX
M94XXXX
V29XXXX
C59XXXX
C29XXXX
P58XXXX
d46XXXX
H36XXXX
H48XXXX
K42XXXX
N35XXXX
P65XXXX
X25XXXX
G89XXXX
R57XXXX
U34XXXX
X23XXXX
Q25XXXX
P96XXXX
K75XXXX
d53XXXX
N79XXXX
E98XXXX
q56XXXX
S87XXXX
N54XXXX
D25XXXX
X45XXXX
K92XXXX
N74XXXX
N54XXXX
Y54XXXX
J36XXXX
S89XXXX
K27XXXX
j35XXXX
s93XXXX
U36XXXX
f24XXXX
C32XXXX
x35XXXX
M34XXXX
G95XXXX
k46XXXX
T52XXXX
V93XXXX
D76XXXX
l82XXXX
Z25XXXX
J28XXXX
L34XXXX
T76XXXX
X27XXXX
K52XXXX
W35XXXX
L63XXXX
A97XXXX
R29XXXX
Q52XXXX
F83XXXX
D83XXXX
T87XXXX
F36XXXX
D86XXXX
S52XXXX
S39XXXX
V43XXXX
D37XXXX
C59XXXX
f94XXXX
S95XXXX
Q46XXXX
K67XXXX
D26XXXX
H82XXXX
V23XXXX
E92XXXX
U96XXXX
M78XXXX
P79XXXX
J68XXXX
D98XXXX

04.Aug

Kasparas Burbulevičius
Deividas Šliuoža
Matas Kirkliauskas
Arturas Ivanauskas
Eimantas Semionovas
Deivydas Vingelis
deividas strisko
Edvard Peciura
Inga Matkevičienė
Dija Vaicikauskaite
Olga Kuzmina
Kristupas Benis
Andrius Baranskas
Mantvinas Birieta
Eimutis Norkevičius
Dovile Mataciuniene
Dovile Mataciuniene
Vilma Šmulkštienė
Mantas Vaičiukynas
Stepas Tamaševičius
gytis ramonas
justina valantyte
Greta Vaitkūnaitė
Haris Šiukšta
Eglė Puzinkevičiūtė
Greta Daunoraitė
Oksana Končiuvienė
Kristupas Šiurskas
Tadas Balkelis
Tomas Norušis
Linas Migonis
Arūnas Grinkevičius
Beatričė Žukaitė
Modestas Seibutis
Laurynas Purlys
Kristina Gruzdevaite
Tomas Matulevicius
Gediminas Anusas
Rolandas Lipinskas
tomas grigaitis
sarunas bridzius
Karolis Smulskis
DARIUS Vaitonis
Viktorija Matikaite
Rolandas Lipinskas
Neringa Ramanauskaitė
Joana Smirnova
vilius vaitelavicius
Julius Jaskutis
Julius Jaskutis
Arvydas Bartkus
Ignas Vaišvila
Valerija zigmantas
gediminas satkus
Nojus Daunoravičius
Vytautas Vitkauskas
Ernestas Pavilonis
Agnius Jurgelenas
deivis zigmantas
Ramūnas Giraitis
Lina Miknevičienė
ernestas fedorovic
Aleksej Kožuchar
Vitalijus Grinevičius
Emilis Andrulevičius
andrius savolskis
Jonas Vinclovas
Viktorija Stanišauskaitė
laura zabinskiene
Jonas Šadbaras
Greta Bušniauskaitė
Greta Bušniauskaitė
vilius piesliauskas
dominykas somoroko
Robertas Negudinas
Lukas Stankevicius
Arūnas Austinskas
Roberta Jakaitė
Arūnas Austinskas
Justas Mizutavicius
Jonas Eitutis
Rasa Trilikauskaitė
Rasa Baciulyte
Vidmantas Karpis
Audrius Kazlauskas
Audra Brazaite
Andrius Podolskis
Ernestas Urbaitis
erlandas kubilius
Normantas Matonis
mindaugas Žukauskas
Povilas Cyvas
Ieva Batarūnienė
Edita Petrauskienė
Lina Račytė
Eimantas Pranculis
Julius Mačiulis
Ugnė Samuolienė
Tautvydas Petruškevičius
Jonas Velicko

R95XXXX
H98XXXX
Q36XXXX
E89XXXX
G34XXXX
P59XXXX
F58XXXX
C53XXXX
M52XXXX
C96XXXX
m34XXXX
u76XXXX
G76XXXX
W56XXXX
X56XXXX
T74XXXX
Z27XXXX
G83XXXX
J29XXXX
M63XXXX
j96XXXX
t98XXXX
T74XXXX
Q52XXXX
M34XXXX
Y39XXXX
X64XXXX
V95XXXX
R89XXXX
u54XXXX
N37XXXX
Q83XXXX
K65XXXX
W59XXXX
N46XXXX
T84XXXX
F32XXXX
C93XXXX
F83XXXX
G87XXXX
M56XXXX
H68XXXX
C28XXXX
L36XXXX
G78XXXX
x73XXXX
D96XXXX
L27XXXX
Z69XXXX
G26XXXX
S48XXXX
U65XXXX
P58XXXX
x93XXXX
L76XXXX
J87XXXX
R54XXXX
P87XXXX
D52XXXX
N25XXXX
E24XXXX
L24XXXX
W63XXXX
E58XXXX
R29XXXX
R62XXXX
M97XXXX
P76XXXX
P84XXXX
H68XXXX
C46XXXX
L82XXXX
z45XXXX
F35XXXX
L68XXXX
T93XXXX
X98XXXX
H98XXXX
E89XXXX
N75XXXX
J24XXXX
K32XXXX
F79XXXX
X76XXXX
Q42XXXX
N49XXXX
Y73XXXX
s42XXXX
t79XXXX
L59XXXX
U39XXXX
G42XXXX
J48XXXX
K72XXXX
V32XXXX
C98XXXX
S87XXXX
U86XXXX
D43XXXX
C45XXXX

03.Aug

Paulius Lekarevičius
Andrej Vrublevskij
Kęstutis Skirmuntas
Tadas Vanagas
Evaldas Janulaitis
Auksė Buožienė
Robert Cepelevskij
Jev Tar
Rokas Budrius
idas Jasaitis
Aistis Urbonavicius
Benas Čekanavičius
Aurelija Ivanaviciute
Ignas Šidlauskas
Jonas Karpavičius
Paulius Žliobas
Monika Kvederytė
Laima Siaurokienė
Stanislavas Sinkevicius
GRETA MORKEVIČIŪTĖ
EDITA KAZLAUSKAITĖ
Rytis Sedlevičius
Tomas Zemblys
Agnė Dudzinskaitė
Kristina Leontjeva
Juozas Katinas
Arūnas Grinkevičius
Mantas Reika
Danas Bičkauskas
Vytautas Palubinskas
Marius Mardasas
Egidijus Peslekas
Marius Šernas
Aura Januškaite
Gabrielė Šerkšnaitė
Deividas Gružauskas
Gintas Vainauskas
Gabrielė Šerkšnaitė
Vilius Mejeris
Gabrielė Šerkšnaitė
leonidas bachvalovas
Sandra Petrovaite
Gabrielė Šerkšnaitė
JONAS GATAVYNA
dovydas gadliauskas
Gabrielė Šerkšnaitė
Kostas Guvenikovas
Aistė Jakimavičiūtė
Paulius Katinas
Gerdas Ziauka
Gabrielė Šerkšnaitė
Marius Šilys
Darius Slapšys
Sigita Križinauskaitė
Darius Slapšys
simas balnionis
Ausra Baliukiene
zana plentiene
Evaldas Maciulaitis
Lukas Paškevičius
Justė Valantinaitė
Audrius Baliukevičius
Tomas Guiskis
Rolanda Balsevičienė
Tomas Guiskis
Monika Jančkauskienė
Nerijus Morkunas
Egidijus Valaitis
Vaidas Drandžilauskas
Iveta Bartkute
Dovilė Kasinskaitė
Eglė Šraibienė
Rokas Lukianskas
Julija Makstutiene
karolis tribulas
Julius Mačiulis
Arunas Miknevicius
Dovydas Vanzlauskas
Arijus Matveičikas
aleksandr strelcov
ema kvasaite
Deividas Žukas
MINDAUGAS TAMAŠIŪNAS
Skina Gaušaitė-Kuprienė
Sandra Vanseviciene
Vydas Guobužas
Tomas Mazelis
Julius Urbanavičius
Arvydas Jučas
Maksim Lisovskij
Ramūnas Giraitis
Ramūnas Valiulis
Man Pan
Man Pan
Eimantas Zdanevičius
Justina Maslinskaite
Samanta Ivanauskaitė
Tomas Simanavičius
vilius velicka
Mindaugas Turauskas

H59XXXX
N96XXXX
s93XXXX
L26XXXX
V23XXXX
E94XXXX
G37XXXX
N93XXXX
C57XXXX
L52XXXX
E43XXXX
M59XXXX
e67XXXX
F46XXXX
M45XXXX
P65XXXX
C98XXXX
F53XXXX
Y34XXXX
T64XXXX
n24XXXX
M97XXXX
T59XXXX
F89XXXX
T27XXXX
t85XXXX
T94XXXX
K42XXXX
U24XXXX
T54XXXX
J43XXXX
R27XXXX
C29XXXX
M54XXXX
s35XXXX
R42XXXX
J39XXXX
p36XXXX
Q26XXXX
g45XXXX
c72XXXX
T62XXXX
x34XXXX
L49XXXX
U59XXXX
q85XXXX
J37XXXX
E39XXXX
N94XXXX
Z49XXXX
e56XXXX
C38XXXX
R68XXXX
Z25XXXX
F23XXXX
Z47XXXX
P62XXXX
G84XXXX
C86XXXX
P39XXXX
K79XXXX
L29XXXX
S43XXXX
R49XXXX
W74XXXX
F72XXXX
W78XXXX
Z58XXXX
J76XXXX
L24XXXX
C98XXXX
N43XXXX
X27XXXX
Y56XXXX
R53XXXX
C47XXXX
F28XXXX
F36XXXX
J56XXXX
K64XXXX
l39XXXX
V46XXXX
J74XXXX
G74XXXX
X28XXXX
T68XXXX
J72XXXX
V68XXXX
X29XXXX
L72XXXX
D78XXXX
S97XXXX
P53XXXX
W26XXXX
D76XXXX
Q68XXXX
N98XXXX
C59XXXX
r93XXXX
S78XXXX

02.Aug

Gabija Jurėnaitė
jonas druskinis
Enrika Baikauskaitė
Dominykas Čalnaris
vytenis gineika
Tomas Vytas
Mykolas Urbštanavičius
Julius Jonušas
Roma Jovaišaitė
Ona Budreckienė
Rasa Prokofjevaitė
Raminta Bajoraitytė
Artura Rukas
Jolanta Guobaite
Rytis Krasauskas
Monika Belben
Diana Gabrilaviciute
MIndaugas Antanaitis
Vilius Brazdys
Andrius Jasiukevicius
Laurynas Alseika
laurynas butenas
arnas bernotavičius
Marius Preišegalavičius
Evaldas Junevicius
Toma Vevelstad
Jovita Čepulienė
Vismantas Cepliauskas
Edvinas Balcius
Vitalija Jasinskiene
Živilė Gončarova
Živilė Paulionienė
Rokas stoškus
Miroslav Kodz
Tomas Kumietis
Ina Rudžianskienė
Gediminas Grauslys
Artūr Kozlov
Mantas Bernotas
Milda Zabėliutė
Andrius Kononovič
Arminas Pinigis
Emilis Urbonas
donatas zeknys
Indrė Bronušaitė
Virginijus SIPAVICIUS
Virginijus SIPAVICIUS
Titas Barauskas
Birutė Paukštienė
Audrius Baliukevičius
Arminas Pinigis
Robertas Kaminskas
Arnoldas barkevičius
Ignas Visockas
jolita ciginskiene
Aurimas Brazauskas
Gitana Garšanova
Agnė Kotryna Jurgelevičiūtė
kazimieras Jančauskas
Vaidas Pangonis
Gabrielė Rišytė
BENAS CEKANAVICIUS
kostas misiunas
Tomas Gajauskas
Augustė Liachovičiūtė
Elvinas Peluritis
Arvydas Bartkus
Viaceslavas Andraloit
Elvinas Zidonis
Arnoldas Pocius
Michael Orlov
Vytautas Vitkauskas
Valentinas Tomašiūnas
Vilma Nivinskaite
Dominykas Valiukas
Andrius Zubkus
Aleksandr Strelcov
Arvydas Vadeikis
Ernestas Uriupinas
Egle Ramelyte
Augustas Prakapas
Karolis Bernotas
Dalius Česnakas
Ignas Jakimonis
Ignas Jakimonis
Arūnas Austinskas
Artūras Voras
Ernestas Labalaukis
MAKSIM POŽIDAJEV
Dmitrij Venslavskij
Tomas Fetingis
Etas Buinickas
Marius Astikas
Lina Račytė
Agnė Urbanavičiūtė
Agnė Urbanavičiūtė
Gintarė Kamandulytė
Marius Kazlauskas
Arūnas Jagminas
Ema Sosulinaite

G23XXXX
C93XXXX
z23XXXX
Z57XXXX
u23XXXX
N52XXXX
E63XXXX
U97XXXX
M58XXXX
H57XXXX
Y39XXXX
Y46XXXX
R34XXXX
D58XXXX
R68XXXX
K84XXXX
P38XXXX
R54XXXX
J56XXXX
S42XXXX
H24XXXX
d93XXXX
M89XXXX
J37XXXX
Y75XXXX
V29XXXX
Q28XXXX
l94XXXX
T65XXXX
Y92XXXX
F56XXXX
S72XXXX
L83XXXX
K52XXXX
T98XXXX
c42XXXX
N42XXXX
T95XXXX
U96XXXX
P52XXXX
Q27XXXX
U45XXXX
N59XXXX
D23XXXX
C73XXXX
T48XXXX
L72XXXX
p42XXXX
T24XXXX
W83XXXX
U38XXXX
C73XXXX
x85XXXX
T92XXXX
G32XXXX
R97XXXX
U54XXXX
P36XXXX
q25XXXX
P59XXXX
C89XXXX
Q45XXXX
E32XXXX
Q86XXXX
J29XXXX
L65XXXX
C65XXXX
U26XXXX
E32XXXX
U89XXXX
W38XXXX
P62XXXX
Y47XXXX
W38XXXX
U52XXXX
j48XXXX
T73XXXX
X69XXXX
S59XXXX
X84XXXX
F76XXXX
P23XXXX
U54XXXX
X52XXXX
W49XXXX
S59XXXX
E95XXXX
R86XXXX
H98XXXX
W32XXXX
D97XXXX
R52XXXX
J45XXXX
H29XXXX
Z28XXXX
H42XXXX
X62XXXX
s87XXXX
H74XXXX
R76XXXX

01.Aug

Martynas Ciūnys
Edmundas Ratkus
Agnė Savickytė
Dovydas Radvila
Augustė Kliučinskaitė
Arnas Lydeka
Judita Zickeviciute
lukas bancevicius
Paulius Lukoševičius
Agnė Venslovaitė
Arnas Boronilščikovas
Arturas Ramanauskas
vladislav petkevic
Karolis Gurevičius
edvardas botyrius
Milvidas Ratkevičius
Marius Abromaitis
Edmundas Riškus
Adomas Tuzas
laurynas butenas
Rokas Gudėnas
Bronius Girdzijauskas
Tautvydas Ulevicius
Edvardas Bistrickas
Tadas Dapsys
Silvestras Staponas
Rūta Matulaitytė
Pijus Tatoris
Laurynas Purlys
Valentas Norvilas
Alvija Navickaite
Gediminas Grauslys
Alvija Navickaite
andzej bukauskas
Mindaugas Kęstaitis
Tomas Guiskis
Rozalija Januškienė
karolis taraila
Linas Gailiusis
Alvija Navickaite
Alvija Navickaite
Austėja Rutkauskaitė
Ieva Vytaitytė
Ignas Prūsas
Austėja Rutkauskaitė
Alvija Navickaite
Egle Pielikyte
Rytis Sapežinskas
Ula Marcišauskaitė
nerijus nerijus
Alvija Navickaite
Alvija Navickaite
Deivydas Balciunas
Bernardas Bondarenko
Algirdas Velička
Aivaras Tubis
Tautvydas Čindariovas
Alvija Navickaite
Pranas Senapedis
Jurgita Baranauskienė
Audrius Baliukevičius
justas jancauskas
Dovydas Žukauskas
Irmina Kadagytė
Linas Gailiusis
Indrė Dauksaite
Mantas Gurnickas
Tadas Tomkus
Dovydas Jonelis
nerijus bukauskas
mantvydas banys
Tomas Mazelis
Titas Baranauskas
Marius Gedminas
Žymantė Domresytė
Kestas Slanys
Regimantas Simonavičius
nerijus bukauskas
Karolis Sarapinas
Audrius Kacinskas
Mindaugas Keršulis
Sigitas Gurklys
Edgaras Buiko
Milena Dobilaitė
Donatas Lubys
Vaidotas Rupšys
Kristina Krist
Kristina Vaičiūnaitė
Edgaras Šimkus
Loreta Makselyte
Auksė Kundrotaitė
Dovydas Mozūraitis
Roberta Staniulevičiūtė
Monika Lukminaitė
Povilas Eriksonas
Modestas Krikščiūnas
Ieva Naruševičiūtė

r38XXXX
T76XXXX
V93XXXX
h34XXXX
L49XXXX
s96XXXX
F62XXXX
p94XXXX
P97XXXX
C67XXXX
J67XXXX
Z69XXXX
Y25XXXX
H72XXXX
M87XXXX
C56XXXX
C86XXXX
K75XXXX
R97XXXX
g59XXXX
V48XXXX
K63XXXX
C38XXXX
F75XXXX
v32XXXX
R48XXXX
T87XXXX
P46XXXX
J42XXXX
J29XXXX
X37XXXX
J67XXXX
S42XXXX
L48XXXX
Y23XXXX
R65XXXX
L59XXXX
g84XXXX
K38XXXX
V35XXXX
Y64XXXX
C69XXXX
L42XXXX
X27XXXX
S42XXXX
E97XXXX
S45XXXX
H87XXXX
Y94XXXX
L94XXXX
E32XXXX
Q97XXXX
C34XXXX
J46XXXX
X76XXXX
C72XXXX
Y29XXXX
X45XXXX
Z82XXXX
H56XXXX
C27XXXX
u39XXXX
H38XXXX
W73XXXX
E72XXXX
Z89XXXX
L74XXXX
K89XXXX
N37XXXX
P45XXXX
w45XXXX
N37XXXX
C97XXXX
J75XXXX
F92XXXX
t78XXXX
Y73XXXX
W27XXXX
Q67XXXX
D59XXXX
H29XXXX
H56XXXX
E59XXXX
S42XXXX
D24XXXX
K27XXXX
X47XXXX
K46XXXX
M32XXXX
H75XXXX
Y74XXXX
S85XXXX
U27XXXX
F37XXXX
G38XXXX
E56XXXX
X62XXXX

31.Jul

Justina Lukšaitė
Ingrida Skackauskaite
Evaldas Junevičius
Genadij Suboč
Evelina Klibaitė
Gediminas Raila
agne zemgulyte
Vilma Šmulkštienė
Algirdas Burneika
Luka Naturjeva
Artūras Gušča
Auguste Rakitaite
Zivile Staskunaite
Ingrida Jacunskiene
Ernestas Smilginis
mantvydas banys
Justas Saulys
Edita Tumasonyte
Herkus Vitkauskas
Saulius Tilinga
Vitalij Taranenko
Gediminas Juozapavičius
Laura Januškevičiūtė
arvydas juodagalvis
Paulius Novickas
benas jurgutis
Ricardas Jasevicius
jonas gubysta
Vytenis Mince
Marijus Milasius
Roberta Bendoriute
Rokas Vitkauskas
Egidijus Astrauskas
Marija Valente
SANDRA JATULYTE
jonas gubysta
mantas likadzijauskas
Viktorija Kopninaitė
Vytenis Janusonis
Eglė Belozorovaitė
Lukas Oberauskas
gabrė nokaitė
Renata Balsiene
Egle Burbulyte
Vladimiras Motuzovas
Haroldas Globetans
Ernestas Uriupinas
Rosvita Jakubauskaitė
Dominykas Andrulionis
Saulius Subacius
Eivydas Kulieša
Ernestas Uriupinas
Andžej Zdanovski
Gustė Jankauskaitė
Karolis Navickas
Evelina Čyžiūtė
Tomas Urbonas
Povilas Zubrys
Anastasija Kanapinskine
Evelina Čyžiūtė
Troll FACE
Modestas Petkus
Evaldas Alekna
Kristijonas Marcinkevičius
Evelina Čyžiūtė
Dalius Česnakas
Dalius Česnakas
Ausra Zukauskiene
Evaldas Alekna
Evaldas Margelis
edvardas galminas
mantas likadzijauskas
mantas likadzijauskas
mantas likadzijauskas
Mindaugas Keršulis
Mindaugas Keršulis
vitalijus danilovas
Mindaugas Keršulis
Justas Ročaitis
Vytautas Urbelis
asta kartaviciene
Arūnas Miknevičius
Paulius Novickas
Justas Mizutavicius
sergej carkov
Simas Martinkenas
andrius bucevicius
Valentyna Jodko
DANGUOLE CIAPIENE
Darius Rudzika
Simona Strasinskaite
Ema Bareckaitė
Monika Lukminaitė
Deividas Ubartas
Povilas Riklikas
Samanta Mažeikaitė
Gabriele Gelumbauskaite

Z95XXXX
M63XXXX
S95XXXX
Y73XXXX
K24XXXX
Q96XXXX
V73XXXX
V84XXXX
D29XXXX
G58XXXX
T74XXXX
C43XXXX
H42XXXX
E25XXXX
L59XXXX
e52XXXX
H74XXXX
C89XXXX
E38XXXX
F53XXXX
F39XXXX
U95XXXX
E86XXXX
y25XXXX
E53XXXX
r57XXXX
W24XXXX
X72XXXX
L36XXXX
M32XXXX
Q35XXXX
E86XXXX
E43XXXX
G57XXXX
J98XXXX
U38XXXX
d43XXXX
S35XXXX
U28XXXX
S67XXXX
W69XXXX
V59XXXX
J23XXXX
M87XXXX
R79XXXX
S46XXXX
Q25XXXX
U53XXXX
X67XXXX
E46XXXX
J94XXXX
F76XXXX
V46XXXX
D56XXXX
V25XXXX
P26XXXX
T27XXXX
N63XXXX
Y89XXXX
L97XXXX
M34XXXX
U43XXXX
H98XXXX
Q92XXXX
S47XXXX
H73XXXX
N49XXXX
G86XXXX
Z67XXXX
L75XXXX
T86XXXX
f64XXXX
s63XXXX
q79XXXX
C69XXXX
W37XXXX
Z74XXXX
Q97XXXX
M39XXXX
Y83XXXX
P43XXXX
F96XXXX
Z52XXXX
L49XXXX
Q67XXXX
P52XXXX
l34XXXX
K34XXXX
M93XXXX
Z57XXXX
Z43XXXX
U38XXXX
Q94XXXX
V89XXXX
X49XXXX
S37XXXX
G46XXXX

30.Jul

Adomas Barkauskas
Adomas Barkauskas
Timas Šumskis
Tadas Ramanauskis
Karolis Karinauskas
Darius Adukonis
Andrius Galvonas
Lina Radzevičienė
Michail Gaidarov
Justyna Lokutijevskaja
Edita Viliuviene
Asta Rumseviciene
Rasa Jakubeniene
Beatrice Maikstenaite
Monika Vysniauskiene
Laura Labenskaitė
Jonas Pauliukas
Gediminas Strimaitis
Pavel Ivancevic
Markas Adamkevicius
Vladimiras Ivanovas
Edita Baliutiene
Aurimas Tiriuna
Virginijus Putra
Edvinas Balcius
Urtė Vaitkūnaitė
Ovidijus Daracius
laurynas butenas
gabriele kliuceviciute
Arvydas Augustinas
Edvinas Balcius
Judita Svidinskaite
Arvydas Šilinskas
Živilė Aukštakalnienė
Laura Martinkutė
Artur Sakovic
Jolanta Jonėnienė
vanesa butkeviciute
Robertas Jokubaitis
edita kazlauskaite
Edgaras Bartkus
kristina čereškevičiene
Arvydas Macis
Viltare Ryckoviene
Indre Zudyte
kristina čereškevičiene
Lina Žižirij
kristina čereškevičiene
Olegas Toropovas
kristina čereškevičiene
Martynas Matas
Paulina Gervytė
Aistė Žemaitienė
Ignas Siurna
Gabrielė Mataitė
Arminas Žvirgždas
Jūratė Bausienė
Kęstutis Anužis
Ignas Siurna
Roberta Mockute
Arminas Žvirgždas
Ignas Siurna
Saulius Subačius
Vytautas Aliulis
Laura Stičinskaitė
juozas peciulis
Vaiva Varkalytė
Dominykas Čalnaris
Donatas Lauciūnas
Denis Tretjakov
Mindaugas Gudžiūnas
Rytis Sapežinskas
ernestas uriupinas
Živilė Gončarova
Kasparas Daranda
Lina Samoilova
Tomas Akinis
Maksas Gavula
Azuolas Markevicius
Sandra Lideikyte
Eglė Muižė
Mertas Trilikauskas
audrone kanapinskiene
Kęstutis Kunigauskas
Monika Lukminaitė
ovidijus pauliukonis
Mindaugas Turauskas
Mindaugas Turauskas
Eimantas Pranculis
Eimantas Pranculis
Ovidijus Keraitis
Egle Raugalaite
Eimantas Pranculis
KASTYTIS LAMANASUKAS
Ema Bareckaitė
Lina Račytė
Darija Moskaliova

E57XXXX
H38XXXX
W43XXXX
Y56XXXX
C76XXXX
K58XXXX
X94XXXX
H25XXXX
D67XXXX
D75XXXX
L69XXXX
H89XXXX
Y85XXXX
K49XXXX
H62XXXX
L95XXXX
Z74XXXX
M75XXXX
U97XXXX
J42XXXX
N39XXXX
V27XXXX
Z45XXXX
W62XXXX
D84XXXX
G57XXXX
T54XXXX
u52XXXX
j89XXXX
G52XXXX
Q34XXXX
Q93XXXX
X43XXXX
L42XXXX
G43XXXX
C68XXXX
L76XXXX
N84XXXX
R59XXXX
g97XXXX
U98XXXX
Z73XXXX
V28XXXX
T28XXXX
G94XXXX
E83XXXX
C83XXXX
U79XXXX
U64XXXX
C89XXXX
C73XXXX
F43XXXX
F59XXXX
X92XXXX
X84XXXX
T49XXXX
Y92XXXX
Y67XXXX
T93XXXX
K65XXXX
J52XXXX
C72XXXX
Y49XXXX
E34XXXX
X42XXXX
D48XXXX
K53XXXX
X97XXXX
Y86XXXX
T89XXXX
L32XXXX
L76XXXX
P32XXXX
N56XXXX
C35XXXX
R82XXXX
L74XXXX
S57XXXX
J74XXXX
Y42XXXX
E95XXXX
Q48XXXX
Z92XXXX
Z63XXXX
D76XXXX
n65XXXX
K29XXXX
L46XXXX
K34XXXX
X47XXXX
N29XXXX
M45XXXX
J37XXXX
S85XXXX
C48XXXX
J54XXXX
N84XXXX

29.Jul

Irena Paulaviciene
Arminas Neliupsis
Nojus Buzinskas
Martynas Vaseniovas
Pavel Butylkin
Justina Lukšaitė
Nikas Bartušas
Greta Petrauskiene
Tomas Karpavičius
Marius Kazlauskas
Karina Sadovskyte
kamile rackauskaite
Ilona Narbutinie
Kamilė Zarankaitė
Viktorija Stanišauskaitė
Greta Berškienė
Giedrius Jonavicius
Monika Lidytė
Domantas Buzinskas
EMILIS VAITKEVICIUS
Akvilė Želnytė
mindaugas pupkis
Egidijus Juknevičius
Artiom Antipov
vilius komisaraitis
viktoras latvenas
Diana Di
Lina Pud
Lukas Steponavičius
Jaunius Minkevičius
Edmundas Bonikatas
Kipras Bartkevičius
Oksana Narbutienė
Valdas Grūpas
Sandra Kubiliūtė
Romas Girdvainis
Arvydas Bartkus
Rimdaugas Padolskas
Elvinas Peluritis
Karolis Kakarieka
Silvestras Pitkinas
antanas pucilauskas
Audrius Meckovskis
Kristupas Barauskas
gediminas satkus
Gediminas Grauslys
Geham Grigorjam
Kristupas Barauskas
Mantas Nekvedavičius
Edgaras Vaiciunas
Egidijus Navikas
Emilis Andrulevičius
Gžegož Dulko
Titas Šiurskas
nedas sakalinis
Agnė Bobinaitė
nerijus bukauskas
Artur Semaško
nerijus bukauskas
Šarūnas Juknonis
Brigita Serafinaviciute
Mindaugas Keršulis
Mindaugas Keršulis
Mindaugas Keršulis
Mindaugas Keršulis
Raimondas Šadzevičius
Robert Kotiarenko
Robertas Palinskis
jurgita zykiene
Vytautas Karpavicius
Aistė Jakimavičiūtė
jurge bareikiene
Ignas Jakimonis
Ignas Jakimonis
Aistė Jakimavičiūtė
Ignas Jakimonis
Viljamas Žitkauskas
Karolina Martikoniene
Ignas Jakimonis
Skirmantas Maldanis
Evaldas Blinka
Evaldas Blinka
Evaldas Blinka
Evaldas Blinka
Edita Petrauskienė
Mindaugas Turauskas
Rokas Jocius
Inga Jaciunskaitė
JOLANTA MALEJEVIENE
simas balnionis
Titas Balvocius
JOLANTA MALEJEVIENE
Tadas Masiulianis
Linas Staškevičius
Linas Staškevičius
Etas Buinickas
Saulius Juškevičius

M98XXXX
E38XXXX
K56XXXX
x42XXXX
W46XXXX
N95XXXX
H47XXXX
J94XXXX
Z98XXXX
D67XXXX
N74XXXX
C74XXXX
V96XXXX
H62XXXX
T76XXXX
Q45XXXX
T46XXXX
M94XXXX
x82XXXX
D98XXXX
R68XXXX
f28XXXX
L36XXXX
Z69XXXX
U89XXXX
V93XXXX
y56XXXX
X58XXXX
Y64XXXX
P46XXXX
M35XXXX
P39XXXX
C87XXXX
W47XXXX
T39XXXX
E95XXXX
G76XXXX
H87XXXX
N75XXXX
Q95XXXX
N92XXXX
U67XXXX
C85XXXX
Y38XXXX
k79XXXX
Z76XXXX
N98XXXX
C98XXXX
L69XXXX
s74XXXX
U74XXXX
U72XXXX
M87XXXX
Y69XXXX
j29XXXX
L97XXXX
S72XXXX
E84XXXX
K82XXXX
E59XXXX
N59XXXX
L72XXXX
D64XXXX
L65XXXX
R72XXXX
e35XXXX
T87XXXX
M75XXXX
q65XXXX
H39XXXX
Q38XXXX
W85XXXX
M94XXXX
M72XXXX
N26XXXX
H58XXXX
T53XXXX
G32XXXX
R83XXXX
c84XXXX
X74XXXX
Y69XXXX
D48XXXX
M58XXXX
H53XXXX
L23XXXX
U65XXXX
Y36XXXX
M43XXXX
L95XXXX
N94XXXX
N93XXXX
M27XXXX
M46XXXX
V35XXXX
T98XXXX
C87XXXX

28.Jul

Viktoras Lukoitis
Gediminas Lukinskas
Arnas Rudzitis
Justina Jaceviciute
Emilija Papinigytė
Artur Käpp
Rokas Jocius
Ingrida Domeikytė
Karolis Banys
simonas razickas
Ovidijus Gailiūnas
Laura Sakaviciute
Paulius Kaniušas
jaroslav Žilinskij
Aidas Kaveckis
Vilma Novosiolovaitė-Gutauskienė
darius velykis
darius velykis
Erikas Jonavicius
Paulius Kasparavičius
Vytautas Našlėnas
Laurynas Juknys
Tomas Steponavicius
Arūnas Grinkevičius
EGIDIJUS GLVYDIS
Lukas Sejonas
DOVYDAS Timukas
Irina Cibure
Greta Menkevičiūtė
Dainius Tamulionis
Artur Grudinskij
Mindaugas Baginskas
Lina Petravičienė
Justas Jackevičius
vladislav petkevic
ARTŪRAS ČALKA
Dainius Šabaras
Justina Ulcinaite
Tomas Guiskis
Ramune Paulauskiene
Kastytis Kasperavičius
Laurynas Sirgėdas
Michail Malkin
Aurimas Vaitiekunas
Kazimieras Sakalauskas
Dominykas Mickevicius
Andrius Petrulis
olegas vareckis
Arvydas Bartkus
Nikolaj Zilcov
Armanda Freitakaitė
Ramūnas Jasiukaitis
Lina Cyziene
Ingrida Pryšmantienė
Gustė Jankauskaitė
Gabrielė Kubiliūtė
Jolita Reklaitienė
Lina Grigaite
Asta Jadlauskienė
Jolita Reklaitienė
Jolita Reklaitienė
Evaldas Junevičius
Justas Tamanauskas
Mindaugas Keršulis
Mindaugas Keršulis
kristina čereškevičiene
Žygimantas Vitkauskas
Petras Beliauskas
Tomas Stanevičius
Airida Rokaitė
Aurelija Laurinaitiene
Karolis Smulskis
Adomas Barkauskas
Enrikas Markina
Vilma Meinoriute
Gabrielius Klimenka
Aurelijus Rubys
Anastasija Michailovskaja
ARVYDAS VADEIKIS
Kasparas Jankauskas
Deividas Kriščiūnas
Kristina Klyviene
Renata Minkute
Renata Minkute
Martynas Glaveckas
Paulius Bareikis
Renata Danėnaitė
Gabrielius Klimenka
Justina Politienė
Inga Jaciunskaitė
Dalius Česnakas
Aleksej Kononciuk
JOLANTA MALEJEVIENE
Aurintas Sadauskas
Andžej Urbanovič
Elvinas Peluritis
JOLANTA MALEJEVIENE
Egidijus Dubinskas
Saulius Juškevičius
Eugenijus Sob

C38XXXX
K95XXXX
Z82XXXX
G82XXXX
K76XXXX
P94XXXX
Z75XXXX
K64XXXX
E29XXXX
y83XXXX
L89XXXX
Y93XXXX
Q24XXXX
P24XXXX
H52XXXX
Q29XXXX
H82XXXX
J49XXXX
K32XXXX
K52XXXX
N76XXXX
M65XXXX
P89XXXX
F93XXXX
P43XXXX
E52XXXX
R29XXXX
H56XXXX
D96XXXX
T68XXXX
g26XXXX
F98XXXX
G27XXXX
U26XXXX
E65XXXX
D79XXXX
E27XXXX
Z84XXXX
Z37XXXX
L74XXXX
v83XXXX
G23XXXX
Z27XXXX
R24XXXX
L89XXXX
K38XXXX
M87XXXX
Q65XXXX
V23XXXX
X93XXXX
x78XXXX
K45XXXX
Z35XXXX
S39XXXX
C95XXXX
D53XXXX
R73XXXX
T58XXXX
N75XXXX
K74XXXX
Q84XXXX
H78XXXX
U45XXXX
C39XXXX
N59XXXX
C38XXXX
Q98XXXX
X45XXXX
T82XXXX
Y64XXXX
K79XXXX
V45XXXX
S47XXXX
E95XXXX
K75XXXX
V39XXXX
Q59XXXX
N86XXXX
P79XXXX
M54XXXX
T58XXXX
T45XXXX
G42XXXX
T57XXXX
M27XXXX
H96XXXX
U64XXXX
T67XXXX
Q87XXXX
K48XXXX
T62XXXX
D46XXXX
D52XXXX
y75XXXX
C52XXXX
W47XXXX
E37XXXX
R58XXXX
P39XXXX
Q82XXXX

27.Jul

Vida Motuziene
Ingrida Domeikytė
Arnas Rudzitis
Giedrius Kulda
sigitas dabuzinskas
Artur Pachalev
Ainius Skuolis
Renata Da
Rytis Sedlevičius
Evaldas Blinka
Tomas Krivickas
Rasa Blekaitienė
rejus paulauskas
Milda Rybakovaitė
agne barkauskiene
Audrius Preiksa
Tadas Babarikinas
karolis perlys
Tautvydas Lukša
adas miniotas
Austėja Aglinskaitė
Lukas Šimonėlis
Kamilė Jurkšaityte
Claudia Rupsys
Deimante Maliugina
Tomas Sladkevicius
Deimante Maliugina
Evelina Čyžiūtė
Egle Gaidamaviciute
Ernestas Galachoščius
Matas Girdijauskas
Gediminas Miliukstis
Karolis Beinoras
Vytautas Karpavicius
Ovidijus Bielinskas
Margarita Maksimenko
Irma Vadauskaite
Lesek Buzan
Irma Vadauskaite
Domantas Burneika
tomas cimnolonskis
Dominykas Pleteras
Timas Šumskis
Raminta Každailytė
Emiljja Motiejaityte
Regina Lukminienė
Vytautas Pociunas
Justinas Plytnikas
Emiljja Motiejaityte
Paulius Talandis
Lukas Butkus
Vidmantas Macys
Nedas Kasparavičius
Rugilė Butrimaitė
Audrius Meckovskis
Edvinas Katinas
Jolita Baltrasiuniene
Klaudija Sargelyte
Jolita Baltrasiuniene
Vitalij Samatovic
Dovydas Valentinavicius
Eitvydas Remeika
Jolita Baltrasiuniene
Audrius Meckovskis
gediminas satkus
Eitvydas Remeika
Povilas Micevicius
Ovidijus Malakauskas
Nora Valeikaitė
Vladas Ašmena
Orestas Gedminas
Vitalij Samatovic
Gytis Baranauskas
Martynas Tusas
Ieva Venskeviciute
Sarunas Balsys
Kristupas Kepežinskas
Evelina Aleknaite
Jomantė Š.
Lukas Dinda
Gitana Mačiulienė
Gitana Mačiulienė
Laura Martinkutė
Rugile Skirkaite
Rugile Skirkaite
Rugile Skirkaite
Sarune Zickute
Elinga Betingė
Edvinas merepolskas
ARVYDAS VADEIKIS
ARVYDAS VADEIKIS
Vladislav Solovjov
Mindaugas Keršulis
Julian Buchoveckij
Rimantas Zavertas
Karolis Smulskis
Aurimas Macenskas
Simona Bendoraitytė
Kristina Kristute
Greta Kratavičienė

L67XXXX
Q89XXXX
D84XXXX
Z35XXXX
J29XXXX
M38XXXX
R58XXXX
M74XXXX
L65XXXX
K75XXXX
G83XXXX
g98XXXX
C72XXXX
H62XXXX
T82XXXX
Z74XXXX
L69XXXX
w52XXXX
T82XXXX
D67XXXX
P78XXXX
C43XXXX
Y87XXXX
C64XXXX
P46XXXX
Z73XXXX
D67XXXX
K46XXXX
T57XXXX
Q35XXXX
U79XXXX
h75XXXX
C53XXXX
R32XXXX
D27XXXX
K53XXXX
P46XXXX
G39XXXX
S27XXXX
W96XXXX
r56XXXX
Y24XXXX
M65XXXX
F36XXXX
N42XXXX
K34XXXX
G68XXXX
E75XXXX
N43XXXX
v56XXXX
C79XXXX
s29XXXX
N76XXXX
D37XXXX
S62XXXX
G48XXXX
N68XXXX
F84XXXX
S95XXXX
W65XXXX
R36XXXX
T35XXXX
Q52XXXX
D75XXXX
w84XXXX
N59XXXX
J45XXXX
S35XXXX
H78XXXX
T92XXXX
Q64XXXX
F24XXXX
Q75XXXX
R79XXXX
H43XXXX
T72XXXX
X94XXXX
V29XXXX
W45XXXX
T43XXXX
Y49XXXX
E95XXXX
E27XXXX
X45XXXX
P94XXXX
R47XXXX
w68XXXX
W67XXXX
z87XXXX
N72XXXX
U43XXXX
M95XXXX
P23XXXX
J42XXXX
G79XXXX
X56XXXX
W89XXXX
G29XXXX
S96XXXX
P38XXXX

26.Jul

Beatrice Maikstenaite
Justinas Savickas
virginija jokšaitė
Roberta Mockutė
Gytis Svirnelis
Gražina Žukauskienė
Jurgita Skeloviene
Mantas Vaitiekauskas
KĘSTUTIS SUTKUS
Greta Menkevičiūtė
Julius Jankauskas
Edvardas Peciura
Karina Patašiūtė
Konstantinas Lisinskas
Kęstutis Skirmuntas
Tatjana Moro
Aleksandra Mosina
Aurintas Sadauskas
Domantas Musinas
Andrius Gavrilovas
kajus zemaitis
Aistė Ramanauskaitė
Gendvilė Pluščauskaitė
Asta Navickaite
Ieva Mileryte
Dovydas Radvila
Laura Martinkutė
Lukas Dinsmanas
Vaida Bružienė
laura maleckiene
Jolita Kinčiuvienė
Markas Rutkauskas
Robertas Jokubaitis
Arnas Puodziunas
Arūnas Vasiliauskas
Vytautas Malakauskas
Domantas Rapolas
Giedrius Šileika
Vytautas Aliulis
Rita Bartkevičienė
Arnas Aleksandravičius
Karol Lisovskij
marius daubaras
Rolandas Veberis
Lukas Jankevičius
Saulius Liumparas
Mindaugas Andriulis
Andrej Bartiuk
Kristina Klyviene
nerijus bukauskas
Oskaras Baronas
Vlentinas Augucevicius
Gintaras Beniušis
Jolita Reklaitienė
Augustas Prakapas
Augustas Prakapas
Jolita Reklaitienė
Ignas Jakimonis
Ramūnė Stašelienė
Ignas Jakimonis
Ignas Jakimonis
Ignas Jakimonis
Arnoldas Andrianovas
Mantas Stankevicius
ARVYDAS VADEIKIS
Mantas Petrauskas
Dainora Stasiulyte
Jolanta Kavolienė
Tomas Bojarūnas
Rimantas Zaverta
Karolis Smulskis
jurgita zykiene
Evelina Levickytė
Andrius Juknevicius
Remigijus Bakanavicius
Evelina Levickytė
Aiste Radvilaviciute
Linas Sabaliauskas
Donatas Vaišvilas
Renaldas Bodrije
jurge bareikiene
erlandas kubilius
Agne Juknyte
Alisa Skopinceva
JONAS GATAVYNA
Andžej Urbanovič
Gediminas Kasperavicius
Jūratė Lapinskienė
Vilma Sausaitiene
Matas Saladžius
Eglė Žalabinaitė
Katryna Zurkina
JOLANTA MALEJEVIENE
JOLANTA MALEJEVIENE
JOLANTA MALEJEVIENE
Justinas Savickas
Miglė Kraujunaite
Saulius Juškevičius
Markas Rutkauskas
Daniilas Moskaliovas

X97XXXX
t37XXXX
P72XXXX
N35XXXX
u64XXXX
D64XXXX
U64XXXX
E93XXXX
L74XXXX
H34XXXX
V67XXXX
M45XXXX
E23XXXX
V63XXXX
p53XXXX
H85XXXX
G76XXXX
m68XXXX
K36XXXX
N48XXXX
T53XXXX
H85XXXX
T54XXXX
R48XXXX
Z68XXXX
x39XXXX
U68XXXX
D57XXXX
X49XXXX
R62XXXX
R58XXXX
M89XXXX
J76XXXX
Z79XXXX
U29XXXX
S79XXXX
g58XXXX
C69XXXX
K72XXXX
E32XXXX
V48XXXX
H73XXXX
M36XXXX
H27XXXX
X27XXXX
Q48XXXX
X83XXXX
J93XXXX
G75XXXX
Y28XXXX
V96XXXX
M78XXXX
N64XXXX
L25XXXX
L74XXXX
S35XXXX
E36XXXX
Y28XXXX
T82XXXX
K63XXXX
L89XXXX
S78XXXX
K24XXXX
R58XXXX
F42XXXX
Q78XXXX
Q79XXXX
v32XXXX
P92XXXX
F35XXXX
F34XXXX
u94XXXX
U24XXXX
q87XXXX
Z59XXXX
M42XXXX
H83XXXX
j73XXXX
N49XXXX
P28XXXX
X89XXXX
u97XXXX
T32XXXX
C72XXXX
Q54XXXX
G74XXXX
L72XXXX
Q85XXXX
M93XXXX
H65XXXX
F32XXXX
U27XXXX
P54XXXX
S56XXXX
S49XXXX
z68XXXX
E53XXXX
D46XXXX
K62XXXX
E59XXXX

25.Jul

Gabrielius Butkus
Gintaras Snarskis
Jūratė petrikiene
Oresta Kuokštienė
Gediminas Rekašius
Andrius Paulauskas
Deividas Sliuoza
Joranas Cigas
Edvinas Biekša
Mantas Maksimovas
Aleksandras Kulakovas
Valentyna Jodko
Fabijus Lukša
Darius Velykis
Šarūnas Knizikevičius
JOLANTA MALEJEVIENE
Paulius Bačiauskas
Vitold Bažko
Edgaras Buiko
Ernesta Jociūtė
Paulius Bačiauskas
Tomas Liakštutis
Adomas Tuzas
Adomas Tuzas
Domantas Petkevicius
Edvinas Kariunas
Kornelija Slavinskaite
Lukas Kadišas
Lukas Kadišas
Aleksandr Simukovic
Laura Kučinskaitė
Viktorija Jokubaityte
Ervin Boreiša
Ugnė Andriukaitytė
Nika Lukianskaitė
Paulius Danielius
Benas Liutkevičius
lukas Žukovas
Daiva Aleknaite
Lukas Prekeris
Aurelija Dapkuvienė
Alex Komarov
Mantas Balynas
Mantas Balynas
Mantas Balynas
Mantas Balynas
Lukas Bespalovas
Mantas Balynas
Astijus Masiokas
Ernestas Reinikis
Milda Dautartaitė
Aurelijus Rubys
Aurelijus Rubys
Aurelijus Rubys
Evelina Levickytė
jurgita zykiene
jurgita zykiene
Dovydas karalaitis
Eduardas Pervenis
Giedrius Mikalauskas
Arūnas Grinkevičius
Lina Laukė
Neringa Vaitkute
Arūnas Šilaikis
Mantas Masionis
Vilmantas Rickevičius
Renita Žukauskaitė
Audrius Preiksa
Renita Žukauskaitė
Ernestas Dimša
Lukas Kinderevičius
Rokas Mickus
GERARDAS KALKIUS
Audrius Marcinkevicius
Rasa Jonaitienė
Šarūnas Andriušaitis
Jovita Zickute
Gediminas Raguckas
Laura Armonaite
Tautvydas Varanavičius
Algirdas Kriukas
Marius Kazakevičius
Modesta Kriukaite
Vilija Sausaityte
Arnoldas Andrianovas
Marijus Polita
Tomas Stanevičius
Mante Klungyte
Nojus Kolosovas
Samanta Ivanauskaitė
Tautvydas Varanavičius
Daiva Aleknaite
Marijus Polita
Daiva Aleknaite
Inga Girdvainiene
Karina Krebs
Andrius Stundzia
Andrius Varanka
Eugenijus Sob
Andrius Varanka

F38XXXX
G53XXXX
Q97XXXX
D93XXXX
G42XXXX
w72XXXX
S94XXXX
Q35XXXX
V62XXXX
S32XXXX
S48XXXX
U42XXXX
H73XXXX
R27XXXX
V63XXXX
R26XXXX
R52XXXX
p73XXXX
Z85XXXX
D54XXXX
V62XXXX
V63XXXX
M58XXXX
X54XXXX
Y65XXXX
E46XXXX
Y63XXXX
E56XXXX
F75XXXX
R82XXXX
N26XXXX
N84XXXX
F37XXXX
R78XXXX
F26XXXX
C86XXXX
Y76XXXX
F56XXXX
T23XXXX
X97XXXX
T74XXXX
W56XXXX
F86XXXX
X26XXXX
Z68XXXX
S36XXXX
T47XXXX
F68XXXX
J67XXXX
x58XXXX
Q96XXXX
M36XXXX
S94XXXX
P65XXXX
Q23XXXX
l83XXXX
e39XXXX
X23XXXX
N23XXXX
R52XXXX
M64XXXX
M92XXXX
P84XXXX
K42XXXX
J78XXXX
Q83XXXX
H35XXXX
X86XXXX
P95XXXX
W82XXXX
X34XXXX
U94XXXX
Q89XXXX
M69XXXX
V97XXXX
U56XXXX
Q46XXXX
V27XXXX
K75XXXX
E52XXXX
G23XXXX
J62XXXX
P79XXXX
G56XXXX
V25XXXX
u64XXXX
Y58XXXX
X49XXXX
S57XXXX
E92XXXX
X56XXXX
C73XXXX
k35XXXX
L47XXXX
V93XXXX
K27XXXX
R27XXXX
L57XXXX
D97XXXX
V63XXXX

24.Jul

Aušrinė Bakasėnaitė
Mantas Majauskas
Taisija Demcenko
Gabriele Kuktaite
Asta Pūkaitė
Andrius Steponkevicius
Šarūnas Girnius
Ignas Eidukevicius
Darius Pučas
Dinas Myniotas
Greta Berškienė
Eglė Košinskaitė
Kipras Rudzinskas
daniele vyzaite
lina Bagdonaite
Asta Venckienė
Žimantė Žukauskaitė
Mikas Bruzas
Jurijus Gorskovas
gabriele kliuceviciute
Nerijus Ladja
eugenijus zolba
Edvardas Meduneckis
Edgaras Žydelis
Kristina Štaupaitė
Paulius Novickas
Paulius Novickas
Tomas Širvys
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas
Ernesta Činčikaitė
Viktoras Jucas
Martynas Glaveckas
vaida ruseckaite
Aistė Kalinauskaitė
Arvydas Samuolis
Oksana Papečkienė
Livijus Klevinskas
Oksana Papečkienė
Justė Trinkūnaitė
Oksana Papečkienė
Oksana Papečkienė
Oksana Papečkienė
Justas Zutanas
Oksana Papečkienė
Dominykas Montvila
Justina Vasiliauskaitė
Oksana Papečkienė
Tomas Širvys
Gustas Šukys
judita andrusaityte
Skomantas Šimkus
Tadas Majus
Inga Matuleviciute
Vykintas Liutkevičius
Elvinas Zidonis
Giedrius Mikalauskas
Raminta Zapolskaite
Evidijus Gavenko
Dovydas Girčius
Justas Zutanas
jurgita zykiene
Vaiva Baronaite
Povilas Margevičius
Povilas Margevičius
Liudmila Adaškevičienė
Aurimas Andriukaitis
solveiga Bukauskienė
Egle Kaniauskaite-Grigiene
Aistė Sabinskaitė
Linas Sabaliauskas
Vilma Margeviecine
Vilma Margeviecine
Vilma Margeviecine
Vilma Margeviecine
Vilma Margeviecine
Vilma Margeviecine
Vilma Margeviecine
Sandra Lideikyte
Viktorija Kasetaite
Neringa Vaitkute
Justinas Limontas
Justinas Limontas
Gžegož Janulin
Gžegož Janulin
Martynas Lukosevicius
Vilma Sausaitiene
ARVYDAS VADEIKIS
ARVYDAS VADEIKIS
rugile badaukyte
Andžej Urbanovič
Tautvydas Varanavičius
Audrius Marcinkevicius
Tadas Klinkevicius
Justinas Prancikevičius
vaida ruseckaite
Gintarė Salickaitė
Aleksandr Trindiuk
Markas Giraitis
Gabriele Giraityte

G78XXXX
D65XXXX
E43XXXX
D36XXXX
J59XXXX
W96XXXX
V38XXXX
C43XXXX
L54XXXX
G69XXXX
Q75XXXX
L37XXXX
G52XXXX
W74XXXX
D64XXXX
L96XXXX
P62XXXX
j49XXXX
P85XXXX
x95XXXX
L96XXXX
w64XXXX
T24XXXX
J63XXXX
T95XXXX
G54XXXX
J67XXXX
C57XXXX
J75XXXX
J83XXXX
Q78XXXX
Q37XXXX
X52XXXX
S63XXXX
U46XXXX
Z37XXXX
H24XXXX
X97XXXX
Z53XXXX
k28XXXX
N25XXXX
F95XXXX
R37XXXX
U38XXXX
U42XXXX
L52XXXX
W35XXXX
X29XXXX
P32XXXX
C29XXXX
M42XXXX
M37XXXX
N52XXXX
F37XXXX
Y85XXXX
U25XXXX
E53XXXX
P37XXXX
F47XXXX
J79XXXX
C95XXXX
l63XXXX
C26XXXX
Z95XXXX
E59XXXX
D85XXXX
Q83XXXX
x72XXXX
E62XXXX
Q79XXXX
w57XXXX
L96XXXX
L37XXXX
F29XXXX
S42XXXX
M86XXXX
X29XXXX
P49XXXX
T23XXXX
K57XXXX
E84XXXX
F54XXXX
J47XXXX
V75XXXX
Q87XXXX
Z82XXXX
S38XXXX
M86XXXX
X65XXXX
E53XXXX
N46XXXX
C29XXXX
G79XXXX
J86XXXX
E38XXXX
D43XXXX
Z96XXXX
F26XXXX
L82XXXX
L95XXXX

23.Jul

Dalia Zaukeviciute
Donatas Sirtautas
Edvardas Burba
Erikas Prajaras
Živilė Čepaitė
Airinga Česaitytė
Toma Dūminytė
Samanta Gavenkaitė
Dziugas Andrijauskas
Andrius Steponkevicius
Aurintas Sadauskas
Matas Pranckevicius
Edvardas Gikaras
Rita Malinauskienė
Livija Orlovaite
Emil Zinkevič
Ernestas Smaidžiūnas
Ernestas Smaidžiūnas
Daniilas Moskaliovas
Arnas Matulevičius
sandra kliuceviciene
Algirdas Rudys
Vygintas Juozalėnas
Benas Liutkevičius
Asta Pūkaitė
Aina Marozaitė
Audrius Marcinkevicius
Arnas Petravičius
Darius Balzarevicius
vitalijus koverinas
Edvinas Dimslys
Jolita Labenskaitė
Deividas Sauliūnas
Julius Jankauskas
Birutė Marganavičienė
Dovydas Girčius
Julius Jankauskas
Algirdas Jaruševičius
Mantas Kavaliunas
Dainius Tamosiunas
Haroldas Dedele
Egle Umbrasaite
Emilis kryžanovskij
Augustė Šumskutė
Simas Bagdžiūnas
Ernestas Darulis
Juras Staškūnas
Vitalijus Danilovas
Juras Staškūnas
Viktorija Kašėtaitė
Evelina Čyžiūtė
Julius Paškevičius
Tautvydas Ulevicius
Viktorija Kašėtaitė
Samanta Matonytė
Marijus Verikas
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Robertas Negudinas
Sandra Armalienė
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
vejas Jurkevicius
Domas Gintautas
Edgaras Česiūnas
Martynas Benaitis
Egidijus Klevas
Gintaras Borusas
Grigorij Suchodimcov
Lukas Bancevičius
ARVYDAS VADEIKIS
ARVYDAS VADEIKIS
Eimantas Daujotas
Greta Krataviciene
Tadas Majus
Renita Žukauskaitė
Audrius Marcinkevicius
Julius Ilkevic
Samanta Ivanauskaitė
Samanta Ivanauskaitė
Juozas Markūnas
Elidijus Mažvyla
Diana Navakiene
Jurgita Grigaitė
Diana Navakiene
Zydrunas Giraitis
Eglė Mežutavičiūtė
Karolina Giraitytė
Rasa Giraitiene
Kornelijus Dubinskas
Edvinas Račys

F87XXXX
H24XXXX
W89XXXX
Z89XXXX
M34XXXX
W34XXXX
X72XXXX
F54XXXX
L97XXXX
U38XXXX
j47XXXX
Y35XXXX
D39XXXX
E92XXXX
V28XXXX
D32XXXX
J32XXXX
N85XXXX
S37XXXX
K43XXXX
w93XXXX
w98XXXX
J27XXXX
T93XXXX
Y96XXXX
Y79XXXX
N58XXXX
U82XXXX
N52XXXX
Q79XXXX
G35XXXX
V72XXXX
J48XXXX
L37XXXX
H96XXXX
Y82XXXX
Z49XXXX
J26XXXX
N67XXXX
M65XXXX
M49XXXX
Z26XXXX
Y64XXXX
F72XXXX
R74XXXX
S85XXXX
D52XXXX
H26XXXX
N38XXXX
D57XXXX
X72XXXX
N79XXXX
E83XXXX
J39XXXX
C47XXXX
J48XXXX
J97XXXX
Z72XXXX
M28XXXX
M96XXXX
X63XXXX
U39XXXX
N45XXXX
H36XXXX
K54XXXX
W94XXXX
L87XXXX
Y53XXXX
M47XXXX
X75XXXX
F97XXXX
D32XXXX
Z86XXXX
W26XXXX
K69XXXX
E42XXXX
V79XXXX
N92XXXX
Y36XXXX
U34XXXX
W68XXXX
V64XXXX
N46XXXX
C73XXXX
F94XXXX
M79XXXX
K59XXXX
U48XXXX
T53XXXX
M93XXXX
J63XXXX
Y79XXXX
W75XXXX
L45XXXX
M62XXXX
L76XXXX
Y25XXXX

22.Jul

Augustinas Pletkus
Mindaugas Mikailionis
Stasys Serys
Tadas Aleksandravičius
Marius Puzinas
Viktorija Grigorjeva
Danielius Spirgys
Remigijus Krivicius
Vladislav Solovjov
Leonid Lonskij
Tomas Gelūnas
Agne Gimzauskaite
Valerij Lavrentjev
Gabriele Peciukonyte
Deivydas Vingelis
Goda Paberžytė
Gustas Labutis
Eimantas Bodindorfas
Viktorija Lelina
Deividas Nalevaika
Nedas Jaškūnas
Toma Andrijauskaitė
Tomas Misevicius
Greta Bugailiškytė
Une Jasiukenaite
modestas klimasauskas
Rita Bartkevičienė
Povilas Švažas
Andrei Kozliuk
Andrei Kozliuk
Oleg Gurov
sandra beniusyte
kazimieras zurauskas
Milana Cymliakova
Erikas Ščiglo
Gabija Girgždytė
Darius Rinkevičius
Martynas Benaitis
neilas medimas
Ignas Jakimonis
Ignas Jakimonis
valdas Jakimonis
valdas Jakimonis
valdas Jakimonis
valdas Jakimonis
Edgaras Brazaitis
Aleksandras Gaška
jurijus kazakevicius
Laurynas Šmičius
GERARDAS KALKIUS
ARVYDAS VADEIKIS
Almantas Juškevičius
Kristina Palkeviciute
Agnė Galminaitė
Kristina Palkeviciute
Kristina Palkeviciute
Agnė Galminaitė
Julius Plaščynskas
Lina Cyziene
Kristina Palkeviciute
Kristina Palkeviciute
Modestas Pivoriūnas
Ugnė Dubosaitė
Eisvina Prancikevičiūtė
Linas Sabaliauskas
Kristina Palkeviciute
Kristina Palkeviciute
Kristina Palkeviciute
Edita Abalikštienė
Ernestas Dimša
Renita Žukauskaitė
Gediminas Raila
Greta Kratavičienė
Greta Kratavičienė
laima grėbliūnienė
laima grėbliūnienė
Rita Viškelienė
Edgaras Prževalskas
Heydar Hajiyev
Kristina Palkeviciute
Viktorija Kašėtaitė
Anupras Anupraitis
Kamile Samusiovaite
Samanta Ivanauskaitė
Samanta Ivanauskaitė
Roberta Staniulevičiūtė
Domi Liksiene
Simona Bendoraitytė
Enrika Domarkaite
Sandra Vabuolaitė
Jurgita Ugintienė
Gustė Katkevičiūtė
Gediminas Mažylis
Gediminas Mažylis
Mindaugas Karmaza
Areta Usonytė
Verena Kazragytė

Q52XXXX
G56XXXX
X97XXXX
Q36XXXX
R32XXXX
R98XXXX
N25XXXX
F47XXXX
G28XXXX
D98XXXX
e25XXXX
J42XXXX
u89XXXX
J92XXXX
K76XXXX
D74XXXX
Q94XXXX
W23XXXX
E84XXXX
M28XXXX
P23XXXX
F89XXXX
L64XXXX
V98XXXX
J58XXXX
p62XXXX
Y38XXXX
E48XXXX
S65XXXX
C38XXXX
E52XXXX
Z89XXXX
V39XXXX
Q39XXXX
D89XXXX
Z32XXXX
q29XXXX
P98XXXX
U67XXXX
S59XXXX
H62XXXX
K38XXXX
R53XXXX
W52XXXX
N92XXXX
Q39XXXX
G75XXXX
V57XXXX
J62XXXX
K63XXXX
U76XXXX
M53XXXX
V38XXXX
T27XXXX
K73XXXX
S96XXXX
S92XXXX
F32XXXX
E47XXXX
S27XXXX
Q83XXXX
Q82XXXX
K52XXXX
E49XXXX
v86XXXX
U67XXXX
B73XXXX
T73XXXX
E37XXXX
H95XXXX
Q45XXXX
R62XXXX
C29XXXX
E58XXXX
J67XXXX
N83XXXX
Q83XXXX
u74XXXX
S65XXXX
S95XXXX
L57XXXX
L64XXXX
S59XXXX
K75XXXX
J23XXXX
T46XXXX
G85XXXX
P74XXXX
H84XXXX
D54XXXX
H27XXXX
J75XXXX
Y56XXXX
R37XXXX
T25XXXX
E48XXXX
D32XXXX

21.Jul

Augustas Kasperas
Julius Glodenis
Pavel Butylkin
arnas Lisauskas
Martin Garkawenka
Skaiste Šmitaite
BRONYTE GUSTAITYTE
Paulius Stočkus
Emilis Čiupaila
Haroldas Dedele
Lukas Paulauskas
Tautvydas Ulevicius
Laurynas Riabcovas
Mantas Klijūnas
Paulius Venckus
Mantas Maksimovas
Antanas Kavaliauskas
Tadas Matulaitis
Nikolaj Jepimachov
Ignas Jakimonis
Justinas Tamašauskas
Sandra Lideikyte
Lina Cyziene
Evaldas Užkuras
Rokas Pščolovskis
sandra kliuceviciene
gabriele kliuceviciute
Nedas Jaškūnas
Jolanta Petruškevičienė
Gabriele Peciukonyte
Saulius Liumparas
Danguole Viskantaite
Vitalija Sadauskaitė
Lina Bagdonaite
Andžej Zdanovski
Linas Cinkutis
Augustas Prakapas
Ieva Kvaraciejūtė
Danguole Viskantaite
Kęstutis Tracevičius
Tomas Guiskis
Rugilė Kamisoraitytė
Gileta Žemaitytė
Madyna Kniečiūnaitė
Airidas Ciplys
Osvaldas Vaičaitis
Nerijus Naujokas
Greta Malaiskaite
Sima Mateikiene
Nikolaj Žuravskij
Ema Biskyte
Daimontas Ambrozevicius
Ema Biskyte
Dmitrij Zaremba
Neringa Pakėnaitė
Tomas Glezeckas
Osvaldas Vaičaitis
Rokas Katauskas
Andrius Pajarskas
Diana Ruškytė
jurijus kazakevicius
Linas Sabaliauskas
Aiste RADVILAVICIUTE
Rokas Šapola
Vilius Stankevičius
Gintas Vainauskas
Ignas Šiukščius
Artiomas Fesiunovas
ARVYDAS VADEIKIS
Raimonda Sunklodaite
Julius Plaščynskas
Greta Kratavičienė
Greta Kratavičienė
Agnius Jurgelenas
Rita Viškelienė
Edvinas Buzaitis
Karolina Lauz
Tomas Širvys
Orinta Ivanauskaitė
Orinta Ivanauskaitė
Tautvydas Ulevičius
Edvardas Burba
Kamile Samusiovaite
Vaida Monkeliūnaitė
Gabrielė Šleinytė
Yurgita Gabaliene
PAULIUS BURAGAS
PAULIUS BURAGAS
Marius Šilys
Gediminas Mažylis
Eglė Mežutavičiūtė
Simona Bendoraitytė
Eglė Karazijaitė
Karolina Giraitytė
Eglė Mežutavičiūtė
Eglė Karazijaitė
Edvinas Račys
Kasparas Laukys

V67XXXX
F73XXXX
K82XXXX
z25XXXX
P86XXXX
u63XXXX
D32XXXX
J53XXXX
M46XXXX
F28XXXX
W46XXXX
P75XXXX
W89XXXX
H45XXXX
N72XXXX
X87XXXX
m36XXXX
U76XXXX
Y37XXXX
K25XXXX
D93XXXX
T59XXXX
P87XXXX
D57XXXX
L47XXXX
y63XXXX
w87XXXX
M36XXXX
S93XXXX
U48XXXX
C68XXXX
F82XXXX
U47XXXX
T43XXXX
D42XXXX
Y96XXXX
L98XXXX
F83XXXX
X39XXXX
C62XXXX
Z82XXXX
U58XXXX
Z27XXXX
K83XXXX
J97XXXX
Q49XXXX
P46XXXX
S27XXXX
J83XXXX
U46XXXX
F54XXXX
D48XXXX
D45XXXX
V74XXXX
W32XXXX
V96XXXX
H78XXXX
L43XXXX
Q52XXXX
N87XXXX
r43XXXX
Q89XXXX
J56XXXX
n58XXXX
U56XXXX
X35XXXX
L26XXXX
T83XXXX
F42XXXX
U72XXXX
V94XXXX
Q28XXXX
M38XXXX
Y89XXXX
L68XXXX
f63XXXX
P69XXXX
F97XXXX
Z52XXXX
U65XXXX
w62XXXX
Q63XXXX
V93XXXX
Z72XXXX
G45XXXX
J57XXXX
V46XXXX
K52XXXX
K36XXXX
C96XXXX
T92XXXX
Y29XXXX
E54XXXX
T89XXXX
T28XXXX
H75XXXX
L32XXXX
D93XXXX

20.Jul

Živilė Margevičienė
Živilė Margevičienė
Ramunė Mockapetrytė
Ilja Malysev
Evaldas Guželis
Ausra Girdauskaite
Vaida Radvilavičiūtė
Edvardas Semčenko
Liveta Jankauskaitė
Rolandas Mockeliūnas
Gabrielė Šalčiūtė
Kornelijus Šimkus
Karolina Tyminaite
Hanna Montgomery
Joris Sykovas
Justinas Kuralavičius
Mindaugas Diglys
Patrikas Žala
Vidmantas Adomkevičius
Martynas Vizbaras
Marius Sidlauskas
Lukas Keibas
Virginija Pūtytė
Airidas Giedraitis
Jurgita Bieliauskaite
Pijus Gaidziunas
Olivija Skamaročienė
Aleksandra Veciorkina
nojus buzinskas
Mazvydas Lukosius
Mantas Jasaitis
Rimoldas Sabaliauskas
Martynas Rožnys
Miglė Čėplaitė
kajus bakucionis
Kristina Kalašnykova
Aušra Likšaitė
Ramūnė Stašelienė
Ieva Markevičienė
Benas Ronaldo
laima grėbliūnienė
Milda Mickute
Valentin Rudnickij
Donata Rakūnaitė
Viktorija Paltanavičienė
dainius sienauskas
Ieva Cibulskaitė
Vilius Butrimas
Tauras Monkus
Mantas Kryzevicius
Martynas Benaitis
Giedrius Jurevicius
micke Forsmann
Deivydas Bakanauskas
Linas Kavaliauskas
Rapolas Kupstas
Valerij Lavrentjev
Artur Pachalev
Kornelijus Žarskas
Aistis Baltrušis
mantas martinkus
Airinga Česaitytė
Neilas Motekaitis
Gintarė Juodvalkytė
Jonas Kaziukonis
Audra Paužienė
Audra Paužienė
Andrius Pajarskas
Jurge Bareikiene
Aivaras Martinaitis
Karolis Pauliukonis
Mantas Balynas
Gintare Balyniene
Mindaugas Matutis
Deividas Kriščiūnas
Arūnas Grinkevičius
Renita Žukauskaitė
Jurge Bareikiene
ARVYDAS VADEIKIS
Darija Jakaviciute
Alina Kijerul
Alina Kijerul
Rita Viškelienė
Aivaras Keršis
Inga Žemgulienė
Mantas Kev
Simona Bendoraitytė
Miglė Kraujūnaitė
inga jankovskaja
Stasys Serys
Kamile Samusiovaite
jokubas liksa
Artiomas Fesiunovas
Giedre Bendoraityte
Karolina Giraitytė
Ricardas Kalinauskas
Gediminas Mažylis
Ricardas Kalinauskas
Ricardas Kalinauskas
Vaida Laukiene

F57XXXX
S58XXXX
K45XXXX
H43XXXX
H23XXXX
N59XXXX
U72XXXX
T98XXXX
R96XXXX
Z85XXXX
M49XXXX
K63XXXX
W28XXXX
E67XXXX
N28XXXX
E23XXXX
J24XXXX
W83XXXX
G52XXXX
M62XXXX
E64XXXX
V42XXXX
R47XXXX
X94XXXX
S93XXXX
V65XXXX
U54XXXX
S24XXXX
K94XXXX
J37XXXX
W89XXXX
S54XXXX
X97XXXX
F49XXXX
n68XXXX
K69XXXX
C74XXXX
J93XXXX
U68XXXX
E86XXXX
M84XXXX
E89XXXX
C96XXXX
C45XXXX
P43XXXX
H76XXXX
C57XXXX
T34XXXX
P28XXXX
C68XXXX
U38XXXX
Q73XXXX
w83XXXX
L28XXXX
G29XXXX
D35XXXX
t69XXXX
w87XXXX
P43XXXX
J85XXXX
N89XXXX
Q78XXXX
M25XXXX
N78XXXX
x23XXXX
F38XXXX
P93XXXX
V95XXXX
Z27XXXX
T64XXXX
S56XXXX
H29XXXX
Y35XXXX
R84XXXX
X29XXXX
H95XXXX
U25XXXX
N96XXXX
N96XXXX
N97XXXX
D96XXXX
M63XXXX
Q26XXXX
P72XXXX
U75XXXX
Q96XXXX
T79XXXX
Y24XXXX
P89XXXX
X52XXXX
W38XXXX
W38XXXX
N25XXXX
X52XXXX
W76XXXX
K87XXXX
F38XXXX
V65XXXX
W82XXXX
P27XXXX

19.Jul

Rolandas Zelionka
Laura Geciene
Nida Jankauskienė
Mažvydas Maziliauskas
Deividas Maceika
Evaldas Guželis
Paulius Mituzas
Indre Pakalniskyte
Agnė Petkevičiūtė
Eglė Katkauskaitė
Diana Fesiunova
ignas šapranauskas
Simonas Saikauskas
Ignas Dulkė
Tomas Marganavičius
Mantas Kryzevicius
Monika Jurkūnaitė
Joris Sykovas
Erika Balciuniene
Denisas Rogaciovas
Edvardas Semčenko
Tadas Ramanauskas
marius vaisvila
Osvaldas Vaičaitis
Viltė Beresinevičiūtė
RENALDA BADAUKIENE
Emilis Povilaitis
Andrius Kurgonas
Julija Makstutiene
Tautvydas Butkus
Kamilė Banevič
Andrius Kurgonas
Andrius Kurgonas
evaldas Jurkevicius
Audrius Cinkutis
Robert Simconok
Mantas Stankevičius
Lukas Jankevičius
Evelina Čyžiūtė
Augustinas Žemaitis
Kristina Vabolyte
Giedrė Verseckaitė
Jūratė Labutienė
Andrius Navickas
Greta Kratavičienė
valerij lavrentjev
Nojus Bundonis
Indre Buzaitiene
Artiomas Fesiunovas
Dziugas Umbrasas
Kęstutis Tracevičius
Karolina Kemezaite
valerijus strojin
jurgita zykiene
arunas narvydas
jurgita zykiene
jurgita zykiene
Vilmantas Maniušis
Raimundas Misevicius
Žygimantas Gilda
Jaroslav Krusevskij-Butovskij
Gediminas Kasperavicius
Tomas Kažukauskas
Edvinas Račys
Dziugas Umbrasas
Sandra Stankevičienė
Mantas Kryzevicius
Andžej Urbanovič
Rolandas Veberis
jurgita zykiene
Ernestas Bartkus
jurgita zykiene
Simona Karoblyte
Jurgita Radeckaite
Paulius Orinas
Tomas Telksnys
Tomas Telksnys
Gytis Eigėlis
Edvinas Buzaitis
Lina Račytė
Ricardas Kriaucialiunas
Indre Buzaitiene
laima grebliuniene
vilma sausaitienė
vilma sausaitienė
Vytautas Damulis
Mantas Kev
Giedre Sliozkina
Marius Šilys
Žan Simčionok
Tomas Drakšas
Orinta Pernaravičiūtė
Tym Svetličnij
Jokūbas Likša
Dominik Likšienė
Audrius Marcinkevičius
Dominykas Ulickas
Vaida Laukiene
Rima Usiene
Karolina Giraitytė

Y52XXXX
T79XXXX
X48XXXX
Q85XXXX
q25XXXX
J64XXXX
q36XXXX
Y69XXXX
E67XXXX
S79XXXX
N92XXXX
Y43XXXX
G98XXXX
V96XXXX
C37XXXX
J83XXXX
P52XXXX
f35XXXX
J39XXXX
D27XXXX
F85XXXX
W39XXXX
U92XXXX
T37XXXX
P29XXXX
G58XXXX
M76XXXX
Z49XXXX
C37XXXX
K37XXXX
C49XXXX
U82XXXX
J75XXXX
D46XXXX
S63XXXX
H35XXXX
Y47XXXX
E65XXXX
U64XXXX
H35XXXX
M56XXXX
X89XXXX
U69XXXX
V94XXXX
N64XXXX
c95XXXX
d95XXXX
g95XXXX
P97XXXX
U79XXXX
D59XXXX
M47XXXX
Z75XXXX
s96XXXX
j82XXXX
y23XXXX
c98XXXX
G46XXXX
W53XXXX
R78XXXX
X64XXXX
K48XXXX
Y67XXXX
Q26XXXX
E84XXXX
D25XXXX
T26XXXX
E46XXXX
R42XXXX
l79XXXX
X87XXXX
w64XXXX
T98XXXX
D27XXXX
f28XXXX
Y52XXXX
T67XXXX
Y59XXXX
Z39XXXX
S28XXXX
E38XXXX
r25XXXX
H73XXXX
G74XXXX
R46XXXX
W36XXXX
J75XXXX
V25XXXX
P86XXXX
N45XXXX
U48XXXX
U86XXXX
Q58XXXX
H48XXXX
K64XXXX
K28XXXX
E35XXXX
E35XXXX
T25XXXX
Y37XXXX

18.Jul

laurynas zukauskas
AUSTĖJA MINIOTAITĖ
AUSTĖJA MINIOTAITĖ
Austėja Miniotaitė
Austėja Miniotaitė
Austėja Miniotaitė
Austėja Miniotaitė
Austėja Miniotaitė
nojus Stanišauskas
Aivaras Cerneckas
Marius Daktariūnas
arunas narvydas
VIta ZIlinskaite
Justas Jackevičius
Tomas Telksnys
Edvardas Semčenko
Edvinas Paplauskas
Reda Šivickaitė
Giedrius Pakėnis
Ovidijus Sobutas
Žydrūnas Jurgelionis
Tadas Aleksandravičius
Dinas Myniotas
Verena Kazragyte
Tomas Drakšas
Viktorija Vertibaviciene
Gintarė Juodvalkytė
Paulina Liuberskytė
Anelė Gedmantaitė
Giedrius Mikalauskas
Domantas Gudaitis
deividas rutkunas
Martynas Benaitis
Domantas Mockevičius
Mantas Balynas
Arnoldas Petronis
Nerijus Stankevičius
Astijus Barila
olivija skamarociene
Darius Mickevičius
Evaldas Vengalis
Ugnius Mykolaitis
Mantas Balynas
micke forsmann
Mindaugas Baginskas
Marius Šilys
Gustė Jankauskaitė
Nelė Noreikienė
Genadij Aleksejenko
Laurynas Bartkus
Edvinas Buzaitis
Andžela Gricienė
Mindaugas Semėnas
Jonas Navickas
Dovydas Randis
Indre Buzaitiene
Ugnius Mykolaitis
Edgaras Tallat-Kelpša
Edgaras Brazaitis
Matas Matvejevas
Matas Matvejevas
Giedrius Mikalauskas
Aurelija Masteikaite
Arvydas Petkus
jurge bareikiene
Sandra Stankevičienė
Gediminas Kasperavicius
Edvinas Buzaitis
Gediminas Kasperavicius
Arūnas Grinkevičius
Giedrius Mikalauskas
Gintarė Juodvalkytė
Gintarė Juodvalkytė
Mindaugas Jonauskis
Raimonda Sunklodaite
Jurgita Radeckaite
Giedrius Mikalauskas
Jurge Sukyte
Indre Buzaitiene
Jurge Sukyte
Mantas Kev
Gytis Baikštys
Arūnas Grinkevičius
Benas Nikalajevas
Gintare Juodvalkyte
Benas Nikalajevas
PAULIUS BURAGAS
Aurintas Sadauskas
Giedrė Bendoraitytė
Žan Simčionok
Dominika Likšienė
Giedrė Šataitė
Justas Balsys
Karolina Giaitytė
Kristina Grybauskaite
Jolita Kriaučiūnienė
Eglė Mežutavičiūtė
Eglė Mežutavičiūtė
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas

M64XXXX
x68XXXX
y38XXXX
N76XXXX
S48XXXX
P69XXXX
S89XXXX
C58XXXX
T25XXXX
P78XXXX
S52XXXX
g73XXXX
E74XXXX
J49XXXX
E53XXXX
P46XXXX
Q59XXXX
X49XXXX
Q78XXXX
T73XXXX
G79XXXX
S32XXXX
D34XXXX
Z84XXXX
Q48XXXX
P86XXXX
V39XXXX
K26XXXX
Y82XXXX
Z47XXXX
N23XXXX
t83XXXX
R85XXXX
L53XXXX
M78XXXX
Q29XXXX
G34XXXX
S97XXXX
V67XXXX
F54XXXX
Z38XXXX
R43XXXX
N23XXXX
Y47XXXX
K75XXXX
Z57XXXX
E72XXXX
C48XXXX
F69XXXX
s24XXXX
N85XXXX
T36XXXX
C59XXXX
V78XXXX
W75XXXX
m83XXXX
J83XXXX
X97XXXX
R24XXXX
K87XXXX
Q54XXXX
W39XXXX
W64XXXX
E26XXXX
V26XXXX
U45XXXX
V69XXXX
F92XXXX
Q78XXXX
C48XXXX
G35XXXX
C98XXXX
S39XXXX
N93XXXX
J85XXXX
K32XXXX
X47XXXX
Z45XXXX
j45XXXX
M75XXXX
H63XXXX
Y58XXXX
D76XXXX
U68XXXX
D87XXXX
L76XXXX
S39XXXX
x34XXXX
F72XXXX
R94XXXX
W89XXXX
F78XXXX
J34XXXX
Z23XXXX
X53XXXX
V69XXXX
P64XXXX
E47XXXX
J23XXXX
H62XXXX

17.Jul

Karolis Savickas
Benas Jonušas
akvile gabalyte
Erikas Prajaras
Indre Buzaitiene
Indrė Juzėnaitė
Gabriele Peciukonyte
Gabrielė Peciukonytė
Neringa Skodžienė
Deividas Maceika
Nedas Mykolaitis
Kamilė Malakauskaitė
Osvaldas Žilinskas
Andrius Kurgonas
Matas Černiakovas
Dominykas Mickevicius
Rugilė Čiginskaitė
Vita Tamošiūnaitė
Vytenis Bagonas
Linas Sabaliauskas
Rokas Bartkevičius
Tautvydas Kemeža
Jolita Mikailionytė
Mantas Zalensas
Gerdas Silickas
saulius veiksra
Arturas Trofimovas
Liveta Jankauskaitė
Ignas Šveikauskas
Dominykas Vaškys
Giedrius Mikalauskas
Liveta Jankauskaitė
Tamara Ischakova
Mykolas Mockus
Jūratė Valeckienė
Danas Vilutis
Micke Forsmann
Dominykas Mickevicius
Evelina Čyžiūtė
Deividas Kriščiūnas
Mantas Pundys
Tomas Širvys
Giedrius Mikalauskas
Mindaugas Mikailionis
Augustinas Žarskas
Giedrius Mikalauskas
Konstantinas Sliozkinas
Miroslav Kodz
Vilius Lukševičius
Rokas Kavaliauskas
Ricardas Kriaucialiunas
Urtė Urbonaviciūtė
Aistė Jonaitytė
Matas Matvejavas
lukas butkus
Vitold Bažko
lukas butkus
Alina Meskauskiene
Deimantė Jarukaitė
Dmitrij Zaremba
Tomas Gležeckas
Dainius Stankevicius
Matas Matvejevas
Agnė Baubaitė
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas
Saulius Subačius
Tomas Širvys
Piotr Kozlovskij
Patrikas Žala
kajus bakucionis
Tomas Širvys
Giedrius Mikalauskas
Tomas Jankovskij
ALGIRDAS KRIUKAS
Giedrius Mikalauskas
ALGIRDAS KRIUKAS
Andrius Tartainis
Giedrius Petkevicius
Giedrius Petkevicius
Deimantė Puklytė
Giedrius Petkevicius
Vaida Jakštienė
Konstantinas Sliozkinas
Agnius Grigaliunas
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas
Giedrius Mikalauskas
Mantas Pauža
Justina Kaladyte
Gintaras Sasnauskas
Rytis Sedlevičius
Modestas Ambroza
Kajus Laukys
Lukas Žukovas
Radvilė Valančiūtė
Dominykas Dagenis

W28XXXX
K86XXXX
u63XXXX
M28XXXX
s29XXXX
K89XXXX
Q27XXXX
F89XXXX
C83XXXX
p45XXXX
R46XXXX
W49XXXX
N29XXXX
Z32XXXX
H78XXXX
V98XXXX
N96XXXX
T45XXXX
E25XXXX
N76XXXX
L27XXXX
Q28XXXX
L43XXXX
Z82XXXX
H38XXXX
J24XXXX
K25XXXX
E79XXXX
M72XXXX
U62XXXX
W72XXXX
D79XXXX
F73XXXX
C93XXXX
E79XXXX
D94XXXX
k25XXXX
W49XXXX
C29XXXX
F35XXXX
V63XXXX
D65XXXX
K98XXXX
R97XXXX
M93XXXX
L43XXXX
p73XXXX
L32XXXX
Q86XXXX
C46XXXX
T34XXXX
Y59XXXX
c79XXXX
Y25XXXX
F87XXXX
p32XXXX
K73XXXX
G54XXXX
R72XXXX
N69XXXX
L68XXXX
W79XXXX
J86XXXX
J76XXXX
W75XXXX
Z53XXXX
G75XXXX
H46XXXX
m78XXXX
C64XXXX
D24XXXX
Q54XXXX
c96XXXX
W48XXXX
S76XXXX
L34XXXX
H23XXXX
E68XXXX
X23XXXX
J93XXXX
Z23XXXX
G75XXXX
J24XXXX
Y57XXXX
F87XXXX
h89XXXX
u93XXXX
J28XXXX
P53XXXX
U85XXXX
Q28XXXX
K96XXXX
D53XXXX
D79XXXX
X48XXXX
V84XXXX
Q72XXXX
Z57XXXX
E52XXXX
H97XXXX

16.Jul

Justinas Stankevičius
Rima Mu
LIJANA JUOČIENĖ
Maksim Vasiljev
Deividas Kriščiūnas
Astijus Barila
vladislav shkurin
Rimgailė Zalieckaitė
Matas Prievelis
Vaida Paukštienė
Mindaugas Andriulis
Martynas Čiuplys
Gintarė Patašiūtė
micke Forsmann
Raimonda Sunklodaitė
Virginija Svaroniene
Justas Domeikis
Irmantas Ceckauskas
Justina Vaškytė
ugnė platūkytė
Saimonas Valinskis
Justinas Grigas
Paulius Mituzas
Gabija Matusaitė
renatas burneika
Eleonora Gedgaudaitė
Tadas Aleksandravičius
Gediminas Kasperavicius
Augustė Getautytė
Gediminas Kasperavicius
Simona Bendoraitytė
Markas Nausėda
Julius Ilkevic
Mantas Kavaliunas
Vilius Akučka
Justinas Grigas
Redas Sabutis
Guoda Tiškaitė
Justas Martusevičius
Skaiste Garbauskaite
Artur Saveljev
Artur Saveljev
Jurgita Ugintienė
Jurgita Ugintienė
Evelina Zemaityte
Vaida Jakstiene
Adas Niaura
Raimondas Tomkevič
Marija Kontrimaitė
kristina keniausiene
saulius veiksra
Aina Marozaitė
Liveta Jankauskaitė
Liveta Jankauskaitė
Vaida Jakstiene
Danas Lamanauskas
Gintautas Tiška
Artur Saveljev
Gediminas Rekašius
Oleg Gurov
Ugne Straukaite
Monika Siaurusaitytė
Evelina Čyžiūtė
Monika Siaurusaitytė
Evelina Čyžiūtė
Algirdas Kriukas
Vaida Jakstiene
Algirdas Kriukas
Martynas Endziulaitis
Dmitrij Zaremba
Gabrielė Kliuceviciūtė
Greta Petrikaitė
Ignas Siukscius
Liveta Jankauskaitė
Juljan Jachovic
Elonas Mikeliunas
Dovilė Peciulevičiūtė
Jurgita Radeckaite
kajus bakucionis
Vaida Laukiene
Donatas Bulašas
Laura Janušauskaitė
Rūta Gudelytė
Inga Stoliarova
Inga Stoliarova
Iljana Silaliene
Julius Ilkevic
Patricija Pužaitė
Patricija Pužaitė
Dmitrij Kovaliov
Evelina žemaitytė
Dmitrij Kovaliov
Dmitrij Kovaliov
Mantas Pundys
Aušra Pakėnaitė
Justinas Matulevičius
Justinas Matulevičius
Andrius Varanka
Aušra Pakėnaitė
Andrius Varanka

q72XXXX
Y82XXXX
V92XXXX
M95XXXX
J32XXXX
S75XXXX
q76XXXX
M69XXXX
q43XXXX
D64XXXX
H46XXXX
N68XXXX
K37XXXX
s25XXXX
Y97XXXX
H72XXXX
E46XXXX
P82XXXX
H45XXXX
f45XXXX
x46XXXX
G57XXXX
j57XXXX
R27XXXX
U28XXXX
Y37XXXX
M85XXXX
C65XXXX
Y46XXXX
R67XXXX
J76XXXX
R69XXXX
Z94XXXX
Y39XXXX
S49XXXX
L62XXXX
Y84XXXX
M54XXXX
M83XXXX
L26XXXX
G85XXXX
D72XXXX
L68XXXX
Y36XXXX
j87XXXX
X68XXXX
C32XXXX
X73XXXX
T32XXXX
T32XXXX
Q65XXXX
D46XXXX
F56XXXX
E97XXXX
F96XXXX
W85XXXX
J69XXXX
G67XXXX
e63XXXX
V93XXXX
P68XXXX
U97XXXX
Q52XXXX
N74XXXX
P68XXXX
P27XXXX
H37XXXX
D67XXXX
Z65XXXX
M26XXXX
v37XXXX
Z93XXXX
G59XXXX
Q64XXXX
G89XXXX
P74XXXX
D52XXXX
V74XXXX
w85XXXX
E95XXXX
G35XXXX
K83XXXX
E68XXXX
E73XXXX
R47XXXX
D38XXXX
D25XXXX
D48XXXX
N37XXXX
W74XXXX
X86XXXX
J53XXXX
E93XXXX
K83XXXX
N26XXXX
J95XXXX
J95XXXX
M93XXXX
E58XXXX
G59XXXX

15.Jul

Ignas Siukscius
Donatas Bulašas
Veronika Juruš
Dovydas Šimoliūnas
Liveta Jankauskaitė
Eimantas Bodindorfas
Eimantas Bodindorfas
Eimantas Bodindorfas
Martynas Setikas
Erika Laurinavičiūtė
Andrius Peckys
Ieva Vaičiulytė
Jūratė Vilpišauskienė
M. Baranauskaitė
Valdemaras Vilpišauskas
Ugnė Kilinskaitė
Vytenis Neciunskas
jurgita ugintiene
Kristina Stuckienė
jurgita ugintiene
Egle Tarnauskiene
Deimantė Puklytė
Aleksandra Tunikaitiene
Juozas Deividas Stankaitis
Aleksandra Tunikaitiene
Agne Abraitiene
Aleksandra Tunikaitiene
Evaldas Karosas
violeta kolobanova
edvardas kolobanovas
Ligita Pikciuniene
Edgaras Avinauskas
ugnė platūkytė
Ramunas Tuska
Dominykas Mickevičius
violeta kolobanova
ugne Straukaite
Simona Jozoniene
rokas rupeikis
Kasparas Laukys
Andrius Ramonas
Martyna Mickutė
Gediminas Rekašius
Domas Antanavicius
Kristina Bagdonaitė
Danas Lamanauskas
Aleksandra Tunikaitiene
Karina Patašiūtė
Gaudentas Bandza
Aurelija Kiudulienė
Evelina Mazeikiene
Daiva Valaikiene
Justas Jackevičius
Kristina Salickaitė
Lukas Juška
tara france
Paulina Reinikytė
Maria Radishauskayte
rokas strazdauskas
Mindaugas Klungis
Ieva Kvaraciejūtė
Deividas Juodis
Rolanda Bernotaite
Justinas Bikus
Robertas Negudinas
Amandas Slabšys
Gediminas Kasperavicius
Deividas Urbonas
Alberta Siliūtė
Simona Bendoraitytė
Rokas Šalkus
Mantas Usonis
Vladimiras Ivanovas
Oksana Semenčiukienė
Paulius Bareikis
Danielius Gulbinas
Danielius Gulbinas
Kęstutis Maciulevičius
Domantė Dovidonytė
Vaida Kasparaviciute
Augustinas Kaminskas
Martynas Strazdas
Vidmantas Karpis
Jurge Bareikiene
Diana Karpienė
Modestas Virbickas
Jurijus Gorskovas
Ignas Gudelis
Inga Stoliarova
Rolandas Veberis
Gintare Balyniene
Konstantinas Sliozkinas
Mantas Balynas
Gintas Malasauskas
Raimonda Sunklodaitė
Raimonda Sunklodaitė
Karolis Savickas
Alina Kijerul
Živilė Čepaitė

W32XXXX
R43XXXX
Y96XXXX
P92XXXX
Y62XXXX
S96XXXX
S57XXXX
U89XXXX
Q48XXXX
J29XXXX
E36XXXX
R57XXXX
R24XXXX
U86XXXX
R86XXXX
N35XXXX
W73XXXX
S32XXXX
Y35XXXX
L89XXXX
L95XXXX
J56XXXX
N98XXXX
R43XXXX
E68XXXX
L28XXXX
C45XXXX
M76XXXX
P45XXXX
L28XXXX
G65XXXX
H34XXXX
m82XXXX
D48XXXX
Q75XXXX
Q95XXXX
K62XXXX
U78XXXX
G82XXXX
N23XXXX
C56XXXX
D39XXXX
k68XXXX
R39XXXX
Q57XXXX
F67XXXX
E79XXXX
P27XXXX
N25XXXX
F59XXXX
R94XXXX
P23XXXX
V76XXXX
M28XXXX
C46XXXX
M46XXXX
N34XXXX
R63XXXX
c36XXXX
F23XXXX
Y92XXXX
N29XXXX
Y84XXXX
N72XXXX
H54XXXX
Z34XXXX
X72XXXX
U64XXXX
J64XXXX
W34XXXX
R98XXXX
N68XXXX
E76XXXX
X54XXXX
S47XXXX
T39XXXX
F43XXXX
Z72XXXX
S42XXXX
J97XXXX
M72XXXX
R87XXXX
C36XXXX
H74XXXX
F57XXXX
X48XXXX
M69XXXX
G83XXXX
S95XXXX
E76XXXX
B78XXXX
f64XXXX
X52XXXX
S68XXXX
X92XXXX
E75XXXX
C93XXXX
C62XXXX
H73XXXX